Sjukhus vill minska klassklyftor | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Sjukhus vill minska klassklyftor

Var tredje barn i Göteborgs nordöstra stadsdelar kan vara undernärda. Nu satsar Angereds närsjukhus på  barnhälsa och försöker genom förebyggande arbete sudda ut klasskillnader.  

Angereds närsjukhus har ett unikt uppdrag att ta ett ansvar för befolkningen i området, inte bara patienterna som kommer till sjukhuset. Nu satsar man extra på barnhälsa.

– Vi har att göra med ett område där behoven är störst men där konsumtionen av vård är minst, säger Freja Bramsen, projektledare för sjukhusets nya satsning.   

Under de kommande två åren kommer Angereds närsjukhus att satsa extra mycket på barn- och ungdomars hälsa. Barnhälsovården har märkt att många barn i området har problem med låg födelsevikt och fortsatta problem med undernäring upp i skolåldern.

Problemen är tydligare i nordost än i andra delar av Göteborg. Varför vet man inte än.   

– Det vill vi ta reda på i ett kommande forskningsprojekt. Undernäring hos barn finns överallt, det speciella i nordost är att det gäller så många barn, kanske så många som upp till var tredje barn, säger Lars Gelander, verksamhetschef för barn- och ungdomsspecialistcentrum.

Barnen är ofta friska i övrigt, vilket än mer förbryllar. 

– Problemen kvarstår. Vi vill ju inte tro att det helt enkelt inte finns mat på bordet hemma, men det vet vi inte säkert. Om man drabbas av undervikt de första levnadsåren är risken större att man senare i livet utvecklar fetma, säger Lars Gelander.

Som FRIA tidigare berättat i flera artiklar är fattigdom och ohälsa starkt sammankopplat. Hur du mår och vilken vård du får beror till stor del på vilken klass du tillhör.

Gunnared, Bergsjön, Kortedala och Lärjedalen tillhör alla de stadsdelar i Göteborg där ohälsotalen är som störst. I genomsnitt bedömer 40 procent av befolkningen i dessa områden sin hälsa som dålig eller mycket dålig.  

Redan när Angereds närsjukhus började planeras för några år sedan fanns tanken om att försöka omfördela resurserna och uppnå en mer jämlik vård. Politiker i området insåg att befolkningen fick mindre tillgång till vård än andra och generellt hade en sämre hälsa.

– Vi gjorde på ett annorlunda sätt när vi startade Angereds närsjukhus. Vi började med en behovsanalys och en medborgardialog som visade en tydlig problematik kopplad till klass, säger Marianne Olsson, som var projektledare vid starten av sjukhuset.

Analysen visade bland annat att befolkningen i nordost har en högre dödlighet än genomsnittet i länet i sjukdomar som kan relateras till levnadsvanor. Det är tillexempel hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer, kol och alkoholrelaterad dödlighet. Analysen visade också att här lider folk i högre utsträckning av fetma, fysisk inaktivitet, fattigdom och stress.

Sjukhuset har det unika uppdraget att arbeta förebyggande med förbättrad folkhälsa och vända sig ut till allmänheten, istället för att bara ta hand om de patienter som själva söker upp vården.

– Vi arbetar med ett område i taget. Nu har vi precis avslutat ett tvåårigt projekt om rökning, och fortsätter med att fokusera på barnhälsa, berättar Freja Bramsen. 

Inom det nya förebyggande folkhälsoprojektet hoppas man hitta bättre sätt att mäta viktutveckling hos barn och samla information som annars är uppdelad hos exempelvis BVC och skolhälsovården. Man vill också jobba med föräldrautbildningar inriktade på kost och nå grupper man tidigare missat.

– Den vanliga föräldrautbildningen har inte räckt till och inte nått ut till många, säger Freja Bramsen.

Hon hoppas att ett samarbete med den nya satsningen på doulor, som hjälper kvinnor vid förlossningen på deras hemspråk, kan leda till att fler engageras i utbildningen.

Johan Bengtsson har jobbat som barnsjuksköterska på Angereds närsjukhus sedan oktober förra året. Han tycker att arbetsplatsen karaktäriseras av av en stor öppenhet.

– Vi jobbar för att få en ökad kontakt med medborgarna och skapar vården tillsammans. Det är en ganska ny tanke, men så är det ju också ett nytt sjukhus, säger han.

Kollegan Gunilla Stenberg har tidigare jobbat flera år på Sahlgrenska, men ville byta miljö.

– Här finns mer tid för varje besök och vi jobbar med tolkar som en naturlig del av vardagen, berättar hon.  

Om den generella folkhälsan blivit bättre sedan sjukhuset startade är svårt att säga, tycker Lars Gelander.

– Vi har att göra med ett område stort som en medelstor stad och det tar tid att påverka en så stor befolkning. Än har det gått för kort tid för att göra större utvärderingar, säger han.  

Fakta: 

• Angereds närsjukhus är ett sjukhus i nordost som vilar på tre ben: primärvård, specialistsjukvård och kommunal vård- och omsorg.

• Sjukhuset servar i första hand boende i Gunnared, Bergsjön, Kortedala och Lärjedalen och startade sin verksamhet 2007.

• Följande vårdverksamhet finns: vuxenspecialistcentrum, smärtcentrum, barn- och ungdomsspecialistcentrum, röntgenmottagning och psykiatrisk öppenvårdsmottagning

• Under våren 2010 öppnar dessutom en gynekologimottagning

• Nu bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler. En ny sjukhusbyggnad i anslutning till Angered centrum planeras bli klar 2011, då öppnar även en dagkirurgisk verksamhet.

 

Annons

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

Konferensföretag nekar fascister

Fascistiska Europa Terra nostra håller konferens i Göteborg på lördag. Fyra av fem konferensföretag skulle neka dem att hyra lokaler.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu