'Dödsstraffet är inte ett straff, utan ett brott' | Fria.Nu
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
  • Dödsstraff är ett brott även när det gäller Saddam Hussein.
Fria.Nu

'Dödsstraffet är inte ett straff, utan ett brott'

De senaste två veckorna har jag hört människor i min närhet som plötsligt är 'lite för dödsstraffet', i alla fall när det gäller en så ond och hemsk människa som Saddam Hussein.

Dagen efter att dödsdomen mot den forna diktatorn presenterats, uttalade sig till exempel journalisten Frida Boysen i TV4 Nyhetsmorgon där hon sitter i en tyckarpanel. Hon sa att hon egentligen är emot dödsstraff, men när det gäller Saddam Hussein såg hon ingen annan utväg eftersom han begått så många fruktansvärda handlingar som är att anse som brott mot mänskligheten. Samtidigt visade Aftonbladet skisser över galgen där Saddam Hussein ska avrättas. Rubriken löd: 'Så ska Saddam Hussein hängas' och vi får veta att domen mottagits med jubel världen över.
Nu tror jag att diskussionerna kring rättegången och domen med tiden kommer att sansas och nyanseras i personalrum, hem och på nyhetsredaktioner så att folk kan jubla över att en diktator får stå till svars för mord och andra övergrepp, samtidigt som de understryker vikten av en rättssäker prövning och ett otvetydigt avståndstagande från dödsstraff.

Amnesty som är känt för sin envisa kamp mot dödstraffet beklagade omedelbart dödsdomen och påpekade också att rättegången har uppvisat stora brister. Malcolm Smart som är chef för Amnestys Mellanösternavdelning säger att domstolen inte varit kapabel att döma i enlighet med internationella normer. Han påminner också om vikten av att 'varje åtalad har rätt till en korrekt rättegång, oavsett hur allvarliga brott personen anklagas för'. Det är en grundläggande regel för demokrati.
I dag när vi har en regering som ropar på hårdare straff kanske det är dags att vi börjar diskutera varför kampen mot dödsstraffet är så viktig. Inte minst för att unga människor ska förstå principerna ordentligt. De signaler som sänts ut från delar av vuxenvärlden efter domen mot Saddam Hussein måste vara förvirrande för många barn och ungdomar som filosoferar kring detta.

Jag har talat med personer som varit ute i högstadieskolor för Amnesty och informerat om dödsstraffet. I början av en sådan lektion räcker flera elever upp handen vid frågan om de är för dödsstraffet och deras argument är att det ska gälla vid de hemskaste brotten och för dem handlar det om ifall deras syskon, familj eller vänner skulle mördas eller våldtas.

Efter en diskussion med ungdomarna om det oåterkalleliga dödstraffets förfärliga konsekvenser för individer och samhällen, när de får tänka efter ordentligt, och samtidigt ta del av fakta som visar att det inte fungerar avskräckande och att det inte bidrar till minskad grov brottslighet att många oskyldiga avrättats, är det inte många som fortfarande vill förespråka dödsstraff.
Mer än hälften av världens länder har nu avskaffat dödsstraffet i lagstiftning eller i praktiken och utvecklingen går åt rätt håll. Det är därför oerhört viktigt att vi på alla vis försvarar denna viktiga princip och vågar betona det även när det gäller hemska brott som de Saddam Hussein har begått.
Reaktionerna kring domen mot Saddam Hussein visar att det fortfarande behövs upplysningskampanjer kring dödsstraffet även i en relativt trygg demokrati som Sverige.
Dödsstraffet är, för att citera Amnesty, 'inte ett straff, utan ett brott'.

ANNONS

© 2022 Fria.Nu