Miljon till mytiskt och arkeologiskt centrum | Fria.Nu
Uppsala Fria

Miljon till mytiskt och arkeologiskt centrum

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelning av 2010 års forsknings- och utvecklingsmedel. Totalt tilldelas 31 projekt och olika uppdrag 13 miljoner kronor. Två projekt i Gamla Uppsala får dela på nära en miljon kronor.

Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsanslag är tänkta att stimulera till forskning om kulturarv och kulturmiljöer. Ofta är de projekt som valts ut samverkansprojekt mellan univeritet, högskolor och kulturinstitutioner. Av de 13 miljoner kronor som ämbetet delar ut 2010 får två projekt i Gamla Uppsala nära en miljon. Det är projektet ”Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum” som tilldelas 580 000 kronor, samt ett forskningsprojekt om arkeologisk prospektering av fornlämningsmiljön som ges anslag med 380 000 kronor.

John Ljungkvist, som arbetar med ”Gamla Uppsala- framväxten av ett mytiskt centrum” säger att det är ett välkommet ekonomiskt tillskott.
– Vi är jättenöjda. Vi fick ganska precis vad vi sökte, så vi kommer förmodligen att kunna genomföra det som är vår ambition, säger han.
Syftet med projektet, som sker i samarbete mellan Uppsala universitet och Upplandsmuseet, är att sammanställa forskning och erfarenheter kring platsen.
– Det har kommit många nya forskningsresultat det senaste året. Tanken är att vi ska kunna presentera dessa, och dem som tagits fram tidigare, på ett mer lättillgängligt sätt så att de kan visas upp för publik till exempel i form av utställningar på museet i Gamla Uppsala, säger John Ljungkvist.

– Gamla Uppsala är så nära ett nationalmonument man kan komma. Det betraktades det som redan på Gustav Vasas tid. Men samtidigt ligger det inklämt mellan Stockholm och bruken i norr, och det kan vara svårt att få folk att åka dit. På så sätt hamnar museet i Gamla Uppsala lite i skymundan.
Han hoppas därför att Riksantikvarieämbetets bidrag ska kunna tillföra något positivt till området.
– Det skapar ett handlingsutrymme för oss att göra det möjligt att producera bra och publika utställningar som kan locka människor dit.

Annons

Rekommenderade artiklar

Romernas historia i blickfånget

Den 27 januari är Förintelsens minnesdag. Men dagens fokus ligger oftast på de judar som mördades av nazisterna. Att det var fler människor som skulle utplånas enligt visionen om tredje riket har hamnat i skymundan. På Fredsmuseum uppmärksammas förföljelsen av romerna och förintelsen av dem, Samudaripé. I en utställning ställs betraktaren ansikte mot ansikte med dem som lyckades överleva terrorn och massakern.

Uppsala Fria

Hallå där Jonas Göthner...

... rån organisationen Uppsala Pride som tilldelats ett stipendium på 70 000 kronor ur Olof Palmes minnesfond för att driva antirasistiskt arbete under festivalen.

Uppsala Fria

Queer antikapitalism på agendan

Hur påverkar de dominerande ekonomiska perspektiven personer vars liv avviker från rådande normer? Och vad kan vinstdrivande företag ha för intresse av att formulera myter kring olika målgrupper baserade på sexuell läggning? Uppsala Fria har pratat med Mika Nielsen som forskar på ämnet, och som slår fast att behovet av en queer antikapitalism är skriande stort.

Uppsala Fria

Det ohörbara omkring oss

Kroppen minns. Trauman från psykiska och fysiska övergrepp lagras som ohörbara spår i oss. Ljudkonstnären Mari Kretz visualiserar det sårades signaler i utställningen Ta Kymatika som öppnas i dag, lördag på Teatergalleriet.

Uppsala Fria

© 2018 Fria.Nu