Argentinskt kvinnokollektiv utmanar abortförbudet | Fria.Nu
Fria Tidningen

Argentinskt kvinnokollektiv utmanar abortförbudet

Varje år utförs uppskattningsvis 500 000 illegala aborter i Argentina. Runt 2 000 kvinnor får bestående men och ett hundratal dör. Nu utmanar ett kvinnokollektiv abortförbudet med en telefonlinje för rådgivning om säkra aborter med läkemedlet misoprostol. Det handlar om att demokratisera informationen, hävdar de.

– Många kvinnor i Latinamerika använder misoprostol för att abortera. Apoteken uppskattar att över hälften av de misoprostol-tabletter som säljs används som abortpiller. Misoprostol är billigt och relativt lätt att få tag på. Men ibland använder kvinnor läkemedlet på fel sätt eller söker sig till ohygieniska illegala abortkliniker därför att de saknar information, säger Verónica Marzano, en av kvinnorna bakom projektet ”Abort: mer information, mindre risker” i Argentina.

Bristen på information ska kvinnokollektivet ”Lesbianer och feminister för avkriminalisering av abort” råda bot på med hjälp av en telefonlinje med gratis rådgivning. Alla kvinnor är välkomna att ringa.

– Vi är inte läkare utan aktivister. Men vi har fått utbildning i hur man använder misoprostol av den holländska kvinnoorganisationen Women on waves och vi samarbetar med flera läkare. När vi är osäkra vänder vi oss till specialister, berättar Verónica Marzano.

Misoprostol är ett läkemedel som bland annat används för att sätta igång förlossningar. Det kan också användas för att framkalla aborter och är en säker metod fram till tolfte veckan.

Misoprostol orsakar sammandragningar i livmodern som tvingar ut fostret, på ungefär samma sätt som vid ett missfall. Ofta används misoprostol kombinerat med mifepristone.

Båda läkemedlen är godkända och rekommenderas av Världshälsoorganisationen.

Idén att öppna en telefonlinje med information om säkra aborter kläcktes av en kvinnogrupp i Ecuador. De fick hjälp med finansiering av Women on waves, som sedan tog kontakt med kvinnorörelser i Chile och Argentina för att sprida projektet. Så småningom ska liknande telefonlinjer öppnas även i andra latinamerikanska länder.

Abort är förbjudet i Argentina. Enda undantagen är om moderns liv är i fara eller om graviditeten är en följd av en våldtäkt. Vid flera tillfällen har dock sjukhus och läkare vägrat att utföra lagliga aborter.

Abortförbjudet upprätthålls av den katolska kyrkan.

Det finns progressiva krafter som vill tillåta abort, men få politiker vågar driva frågan i parlamentet. Aborträtt skrämmer bort många väljare i det katolska Argentina.

Trots förbudet utförs uppskattningsvis en halv miljon aborter varje år, enligt landets hälsodepartement. De utförs såväl på privata lyxkliniker som i fallfärdiga ruckel på landsbygden. Varje år dör ett hundratal kvinnor och runt tvåtusen får bestående men efter illegala aborter. Därmed är abort den främsta orsaken till att kvinnor dör i samband med graviditeter. Det är inte bara en kvinnofråga, det är också en klassfråga, hävdar Luciana Sánchez som bistår projektet med juridisk rådgivning.

– Vi medelklasskvinnor i storstäderna har god tillgång till information och kan göra säkra aborter. De kvinnor som dör är nästan samtliga fattiga kvinnor på landsbygden som inte vet hur man avbryter en graviditet på ett säkert sätt. Telefonlinjen är en form av solidaritet med dem, säger Luciana Sánchez.

Misoprostol sätter abortförbudet i svaj. Läkemedlet gör det möjligt för kvinnorna att själva göra säkra och svårupptäckta aborter i hemmet. Men det är ändå viktigt att lagen ändras, säger Verónica Marzano.

– Förbudet lägger munkavle på kvinnan efter en traumatisk upplevelse. Hon tvingas hålla tyst istället för att bearbeta sin upplevelse. Dessutom leder förbudet till att kvinnor väntar med att uppsöka läkare efter felaktigt utförda aborter och får bestående men helt i onödan. Det är också vanligt att kvinnor som får missfall anklagas för att ha gjort abort och behandlas illa av sjukhuspersonalen.

Allt fler läkare och gynekologer rekommenderar misoprostol. En av dem är Maria, som egentligen heter något annat. Hon arbetar på en vårdcentral i en av Buenos Aires arbetarstadsdelar.

Maria rekommenderar läkemedlet till kvinnor som vill göra abort. Ibland hjälper hon dem även att få tag på det. Hon poängterar dock att misoprostol är en nödlösning i länder där abort är förbjudet.

– Att använda misoprostol kan vara mycket traumatiskt för kvinnan eftersom det påminner om ett missfall. Därför är en kirurgisk abort under bedövning att föredra – om det är lagligt. I Argentina är även kirurgiska aborter traumatiska då de är olagliga och måste göras i hemlighet.

Telefonlinjen har ännu inte uppmärksammats av de stora medierna i Argentina. Numret sprids av kvinnorörelser, via internet och från kvinna till kvinna. Verónica Marzano och Luciana Sánchez är överraskade över hur många samtal de får.

– Det ringer hela tiden och från olika delar av landet. De kvinnor som ringer är mycket tacksamma över att ha någon de kan rådfråga.

Fakta: 

Abort i Latinamerika:

Enligt Alan Guttmacher Institute i USA blir 18 miljoner kvinnor i Latinamerika gravida varje år. Bara drygt hälften av graviditeterna är planerade och fyra miljoner av dem slutar med en abort.

De flesta länder tillåter abort endast om moderns hälsa är i fara, om graviditeten är en följd av en våldtäkt eller om fostret är missbildat. Colombia (2006) är det senaste landet som har ändrat sin lagstiftning för att tillåta abort under sådana omständigheter.

Kuba är det enda landet i Latinamerika som har fri abort.

Fri abort fram till tolfte veckan finns även i 20-miljonerstaden Mexiko City sedan 2007.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu