Operation Jabotinsky måste stoppas! | Fria.Nu

Debatt


Gunnar Olofsson • Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp
Fria Tidningen

Operation Jabotinsky måste stoppas!

Livets ord hjälper genom organisationen Operation Jabotinsky ryska judar att bosätta sig i Israel. Ofta hamnar de i bosättningar på Västbanken. Därmed bidrar kristna svenskar till konflikten i Israel och Palestina. Okristligt, skriver Gunnar Olofsson från Göteborgs Palestinagrupp

År 1993 grundade Livets Ord organisationen ”Operation Jabotinsky” för att bistå judar från tidigare Sovjetunionen som önskade emigrera till Israel. Den första resan skedde 1995 med skeppet m/s Restoration, och totalt gjorde fartyget 14 resor med 1 321 personer till Israel. På senare år har resorna framför allt skett med flyg.

Operation Jabotinsky som är uppkallad efter den militante sionisten och grundaren av den judiska terrorgruppen Irgun – Ze´ev (Vladimir) Jabotinsky – har enligt Förenade Israelinsamlingens tidning Menorah i dag hjälpt över 13 500 personer att finna sitt nya hemland i Israel. Fortfarande får strax under 1 000 personer per år hjälp att ta sig till Israel.

Livets Ord har under åren byggt upp ett nätverk med hundratalet ”baser” (kontor) spridda över forna Sovjetunionen. Dessa baser är alltid lokala kristna församlingar. Det handlar om dels direkt uppsökande verksamhet, dels undervisning om Israels lagar, rätten att flytta till Israel, hur man går till väga och så vidare. Man har också ett nätverk som snabbt kan få ut judar ur landet och ta dem till Israel. Arbetet sker i samarbete med Jewish Agency, ett organ inom Världssionistiska organisationen med syftet att ”hjälpa världens judar att bebygga och utveckla landet Israel”.

Immigrationen till Israel sanktioneras genom ”Aliyah”, utvandringen enligt den hebreiska bibeln (Torah) till det av Gud givna ”förlovade landet”, och i israelisk lagstiftning manifesterad som Lagen om återvändande från år 1950. En ”rätt” för varje jude att själv, tillsammans med sina anhöriga, flytta till Israel. Något som samtidigt hela tiden förnekats alla de palestinier som förvandlades till flyktingar när israeliska kommandostyrkor etniskt rensade över 500 palestinska samhällen i samband med Israels tillblivelse 1948.

Av ungefär 4 miljoner registrerade palestinska flyktingar bor runt 1,3 miljoner i dag i 58 erkända flyktingläger i bland annat Jordanien, Libanon och Syrien. Dessa flyktingar har enligt FN-resolution 194, förnyad i resolution 3236, en ovillkorlig rätt att få återvända till sitt hemland, återfå sin egendom och erhålla kompensation för sina förluster. Många flyktingar skulle säkert acceptera ett återvändande till en fri och självständig palestinsk stat på det som återstår av Palestina – Västbanken och Gaza – om möjlighet gavs. Men det är detta som Operation Jabotinsky bland annat bidrar till att förhindra.

De ryska judar som med svensk hjälp flyttar till Israel hamnar i många fall i illegala bosättningar på Västbanken, och blir därmed omedelbart en del av problemet i konflikten. De flesta som immigrerar är inte heller några religiösa bosättare utan enbart lockade av de ekonomiska förmåner – billigt boende, bra skolor med mera – som den israeliska regeringen erbjuder den som vill delta i kolonisationen av ockuperat land. Många känner heller inte, genom den desinformation de utsätts för, till omständigheterna kring konflikten.

Operation Jabotinsky finansieras nästan helt av västerländska kristna församlingar och privata kristna givare. Det är dessa som nu måste besinna sitt ansvar och omedelbart avbryta sin aktion. En rättvis lösning av Palestinakonflikten måste ovillkorligen innefatta de palestinska flyktingarnas återvändande i någon form. Det är då orimligt, omoraliskt och rent ut sagt okristligt att på olika sätt bidra till stöld av det som återstår av vad dessa flyktingar ska återvända till.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu