Virtuell valuta i vänsterns Latinamerika | Fria.Nu
Fria Tidningen

Virtuell valuta i vänsterns Latinamerika

De vänsterstyrda länderna i Alba-samarbetet har beslutat att sjösätta den gemensamma valutan sucre i ett försök att ”stoppa dollarns diktatur”. Det är oklart när den kommer att tas i bruk, men enligt planerna ska den fungera virtuellt kanske redan under nästa år.


– Sucre är en ny revolutionär valuta som kommer att bryta världsekonomins normer och få ett stopp på dollarns diktatur, sade Venezuelas president Hugo Chávez i samband med Alba-ländernas toppmöte i Bolivia förra helgen.
Under mötet beslöt medlemsländerna att starta införandet av den gemensamma valutan sucre i handeln mellan länderna. Under en första fas ska sucre, döpt efter en av hjältarna från självständighetskampen mot Spanien på 1800-talet, vara en skuggvaluta med växelkurs men utan sedlar och mynt.
Alba-länderna tillhör kontinentens vänsterfalang och betraktar USA som en fiende. De vill att sucre ska bidra till att minska både dollarns och USA:s inflytande över Latinamerika.

Alba betyder gryning på spanska och lanserades av Hugo Chávez 2005 som en kommersiell motvikt till Alca, USA:s projekt om ett frihandelsområde från Alaska i norr till Argentina i söder. Alca ligger på is sedan flera presidenter i syd, bland annat Brasiliens Lula da Silva, sagt nej.
Men Alba har fortsatt att utvecklas som ett regionalt samarbete mellan Venezuela och Chávez närmaste allierade: Kuba och Bolivia. 2006 slöt de tre länderna ett handelsavtal, trots att handeln mellan dem är i princip obefintlig.
De senaste åren har Alba utvidgats och omfattar Nicaragua, som i dag leds av den gamle sandinisten Daniel Ortega, samt vänsterstyrda Ecuador. Honduras var medlem fram till statskuppen avsatte president Manuel Zelaya i juni.
Även tre mindre ö-nationer i Karibiska havet är medlemmar. Den enda medlemmen med ekonomiska muskler är oljeexportören Venezuela.

Tanken bakom Alba är att sudda ut nationsgränserna i Latinamerika och skapa la Patria Grande, det Stora Fosterlandet. Albas olika projekt syftar till att integrera länderna i regionen kulturellt och politiskt under en än så länge odefinierad socialistisk fana.
En gemensam valuta, som EU:s euro, vore ytterligare ett steg på vägen, menar förespråkarna.
Till skillnad från euro-samarbetet kommer den nya valutan knappast att innebära ekonomiska svångremmar för medlemsländerna i form av storlek på statsskulden i förhållande till BNP, inflationsbekämpning eller utgiftstak.

Ett frågetecken är om invånarna i Alba-länderna kommer att lita på den nya valutan. I till exempel Bolivia fungerar US-dollarn som en inofficiell andra valuta eftersom tron på landets egen valuta är låg. Många löner är satta i dollar och nästan samtliga hyror och fastighetsköp betalas med de gröna sedlarna. Situationen är densamma i många latinamerikanska länder efter tider av hyperinflation och kraftiga devalveringar.
Trots att sucre kommer att få en växelkurs kanske redan 2010 är det inte alls säkert att den slutligen införs. Sucre ska än så länge bara betraktas som en symbol för visionen om ett enat Latinamerika. För det är ytterst osäkert om länderna inom samarbetet faktiskt gynnas av att dela valuta.
I Latinamerika har ofta den inhemska valutan tagit smällen och devalverats för att undvika än värre ekonomiska kriser. Argentina hade knappast återhämtat sig så snabbt efter kraschen 2001 om inte peson hade förlorat över hälften av sitt värde och därmed gynnat livsmedelsexporten och turismen. En gemensam valuta kräver att länderna ligger i samma fas i sina konjunkturcykler.

Argentina och flera andra länder i Sydamerika försöker i dag hålla sina egna valutor nere för att för att gynna exportindustrin och turismen. Häromdagen införde en Brasilien en två-procentig skatt på införsel av kapital för att undvika att den inhemska valutan real blir än dyrare på US-dollarns bekostnad.
De stora länderna i Latinamerika, bland annat Brasilien, Mexiko, Colombia och Argentina har – till skillnad från Alba-länderna – relativt goda förhållanden till USA och planerar inte att byta ut sina valutor. Däremot sker det försök att slopa dollarn i handelsutbytena inom Latinamerika.

Förra året slöt Sydamerikas ekonomiska jättar, Argentina och Brasilien, ett avtal om att handla sinsemellan i pesos respektive reales. Det är dock upp till företagen i de båda länderna att välja valuta för sina transaktioner.
Fram till i maj i år hade bara runt en procent av handeln mellan länderna gjorts i pesos/reales istället för i US-dollar. Enligt prognoserna kommer dock den dollarlösa handeln att växa eftersom den minskar kostnaderna.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hård valstrid i Venezuela

Hugo Chávez utmanas hårdare än på länge i morgondagens presidentval. Motkandidaten Henrique Capriles har lanserats som "till vänster om mitten" och tar sikte på regeringens ömma punkter: kriminalitet, korruptionen och stigande levnadsomkostnader.

Fria Tidningen

Kritiserad rådfrågning inleds

I morgon börjar Bolivias regering att rådfråga de boende i nationalparken Isiboro Sécure om de vill ha en motorväg till granne. Men regeringen får stark kritik för sitt agerande.

Fria Tidningen

Flyktingkris i Sudan

Den väpnade konflikten i södra Sudan har tvingat tusentals människor på flykt. Bedömare varnar för en ny svältkatastrof.

Fria Tidningen

Sargat Mexiko går till val

ANALYS Det tidigare statsbärande partiet PRI går mot seger i söndagens presidentval. Väljarna vill pröva nya alternativ efter det misslyckade kriget mot den organiserade brottsligheten de senaste sex åren.

Fria Tidningen

Paraguay pressas efter kupp

I fredags avsatte Paraguays senat presidenten Fernando Lugo. Nu hotar Lugos allierade i Sydamerika med repressalier mot Paraguay. Landet stoppas från regionala toppmöten och sanktioner kan införas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu