Entreprenörskap och företagande på schemat | Fria.Nu
Uppsala Fria

Entreprenörskap och företagande på schemat

Regeringen vill att undervisning om entreprenörskap ska ges större utrymme i skolan. Majoriteten i Uppsala kommun är mycket positiv medan oppositionen vill att begreppet breddas till att innehålla mer än bara företagande.

 

Undervisning i entreprenörskap ska ges större vikt på alla utbildningsnivåer. Det är innebörden av ett regeringsuppdrag till Skolverket, där myndigheten får i uppgift att stimulera och stödja utbildningsinsatser inom området.

Enligt Skolverket handlar det dels om att utbilda eleverna i att starta och driva företag, men också om att utveckla mer allmängiltiga kompetenser som att omsätta idéer i handling.

Ser man till regeringens egna formuleringar ligger dock tyngdpunkten just på företagandet. ”Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning”, skriver utbildningsministern, högskoleministern och näringsministern i ett gemensamt uttalande.

 

Nyligen besökte Skolverket Uppsala för att informera om satsningen. Mohamad Hassan (FP), ordförande i ungdoms- och arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun, är mycket positiv till inriktningen.

– Normen har alltid varit att man ska bli anställd, men vi behöver fler företag i Uppsala och Sverige, och för att få det måste skolan utbilda i att starta och driva eget företag.

Ulrik Wärnsberg (S), nämndens andre vice ordförande, är inte negativt inställd till satsningen men hoppas att den breddas till att handla om mer än enbart konventionellt företagande.

– Entreprenörskapsbegreppet har kidnappats under så lång tid, nu handlar det bara handla om att tänka på sig själv, affärer och ekonomi. Det är ju en tolkning som har understötts av Svenskt näringsliv och influenser från USA, men det är mycket större än att alla ska bli involverade i företag. Det vill till att Skolverket lägger lite professionellt pedagogiskt tänkande i det, annars finns det en uppenbar risk att den hegemoni som funnits i begreppet fortsätter.

I skolan skulle en övning i entreprenörskap exempelvis kunna vara att sätta upp en teaterproduktion. Liksom för den delen utbildning i att starta kooperativ.

– Då är man tillsammans och delar på glädje och sorg. Varför ska man sitta ensam och sura?

 

Regeringens avsikter ska skrivas in i skolplanen. På grundskolenivå handlar det främst om att stödja egenskaper som nyfikenhet och förmåga att fatta beslut. Först från gymnasienivå blir det aktuellt med undervisning som mer specifikt riktas mot företagande.

Mohamad Hassan, som befarar omfattande företagsdöd om inte en ny generation utbildas för att ta över efter 40-talisterna, hade dock gärna sett att man börjat tidigare.

– Vi befarar att de här företagen ska gå i graven om ingen är intresserad av att driva dem vidare. Egentligen tycker vi att det är lite för sent att ta in det här på gymnasienivå, vi skulle vilja ha in det även i grundskolan och förskolan. 

 

Annons

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu