Serienovell synliggör sexuella övergrepp | Fria.Nu
Uppsala Fria

Serienovell synliggör sexuella övergrepp

Med en tecknad seriebok hoppas Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala väcka diskussioner kring attityder till sexuellt våld. Konstnärens tanke är att utmana förlegade föreställningar om offer och förövare.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har tillsammans med konstnären Matilda Ruta tagit fram en serienovell som berör våldtäkt och sexuella övergrepp. Med boken Första helgen i juni hoppas NCK att unga och vuxna ska reflektera och diskutera kring dessa frågor.

– Vi har fått väldigt positiv respons från ungdomar som upplever att det är skönt att det är en öppen bok utan massa pekpinnar. Även om den innehåller utdrag ur lagtexter så är tanken att den ska vara lättillgänglig och den understryker att det alltid är den som utsätts som har rätt att avgöra vad som är ett övergrepp, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten vid NCK.

I boken möter läsaren en gymnasietjej som på en fest blir våldtagen av en ytlig bekant.

– Vi möter många killar och tjejer som utsatts för övergrepp och det allra vanligaste är att det är en bekant, nära eller mer ytlig, som är förövare. Trots att överfallsvåldtäkterna bara står för 10 procent av anmälningarna så har samhället en ganska stereotyp bild av vad våldtäkt är, säger Åsa Witkowski.

Matilda Ruta, som skrev och tecknande novellen under sitt sista år på Konstfacks illustratörslinje, tycker att serieformen lämpar sig väl för att synliggöra den här typen av allvarliga och viktiga problem.

– Jag har testat berättelsen på vänner under tiden jag arbetat med den och det intressanta är att väldigt många kopplar den till sig själva, att den liknar något de själva eller en kompis varit med om, säger hon.

Matilda Ruta har medvetet valt att utarbeta karaktärer som alla ska kunna känna igen sig i genom att inte använda tydliga sociala markörer som klass och etnicitet.

– Det finns tyvärr föreställningar om vilken typ av tjejer det är som blir utsatta och vilken typ av killar som är förövare vilket är helt fel. Jag vill ge en neutralare bild, säger hon.

– Det svåraste har varit balansgången att inte skuldbelägga tjejen och samtidigt inte utmåla henne för mycket som ett offer, eftersom sådana uppfattningar kan göra att många undviker att berätta om och anmäla övergrepp.

Redan nu har NCK börjat planera nya liknande bokprojekt.

– Vi tror att det här är ett bra sätt att nå ut till ungdomar och vi har funderingar på fler serieböcker i samma stil, som till exempel beskriver samkönat våld, säger Åsa Witkowski.

Första helgen i juni som hittills tryckts i 5 000 exemplar kommer under hösten i första hand att skickas ut till landstingens samordningsbarnmorskor för vidare distribution ut till landets ungdomsmottagningar. Boken går också att beställa kostnadsfritt på www.nck.uu.se

Annons

Rekommenderade artiklar

Romernas historia i blickfånget

Den 27 januari är Förintelsens minnesdag. Men dagens fokus ligger oftast på de judar som mördades av nazisterna. Att det var fler människor som skulle utplånas enligt visionen om tredje riket har hamnat i skymundan. På Fredsmuseum uppmärksammas förföljelsen av romerna och förintelsen av dem, Samudaripé. I en utställning ställs betraktaren ansikte mot ansikte med dem som lyckades överleva terrorn och massakern.

Uppsala Fria

Hallå där Jonas Göthner...

... rån organisationen Uppsala Pride som tilldelats ett stipendium på 70 000 kronor ur Olof Palmes minnesfond för att driva antirasistiskt arbete under festivalen.

Uppsala Fria

Queer antikapitalism på agendan

Hur påverkar de dominerande ekonomiska perspektiven personer vars liv avviker från rådande normer? Och vad kan vinstdrivande företag ha för intresse av att formulera myter kring olika målgrupper baserade på sexuell läggning? Uppsala Fria har pratat med Mika Nielsen som forskar på ämnet, och som slår fast att behovet av en queer antikapitalism är skriande stort.

Uppsala Fria

Miljon till mytiskt och arkeologiskt centrum

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelning av 2010 års forsknings- och utvecklingsmedel. Totalt tilldelas 31 projekt och olika uppdrag 13 miljoner kronor. Två projekt i Gamla Uppsala får dela på nära en miljon kronor.

Uppsala Fria

Det ohörbara omkring oss

Kroppen minns. Trauman från psykiska och fysiska övergrepp lagras som ohörbara spår i oss. Ljudkonstnären Mari Kretz visualiserar det sårades signaler i utställningen Ta Kymatika som öppnas i dag, lördag på Teatergalleriet.

Uppsala Fria

© 2019 Fria.Nu