JO: Censur att ta bort Jesuskarikatyr | Fria.Nu
Fria Tidningen

JO: Censur att ta bort Jesuskarikatyr

Kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun gjorde fel som tog ner en affisch som man ansåg vara kränkande. Affischen avsåg en punkfestival på musikhuset Skylten och visade en satansfigur som bajsade på en korsfäst Jesus huvud.

”Kultur- och fritidsnämnden har inte anfört något annat skäl för ingripandet mot affischen än att besökare känt sig kränkta av den. Något generellt utformat regelverk har alltså inte åberopats, inte heller någon etablerad praxis kring vilka slags alster som fick sättas upp. I frånvaro härav framstår ingripandet mot just denna affisch som godtyckligt. Jag har förståelse för att det i sitt sammanhang betraktats som censurerande”, skriver Justitieombudsmannen.

Annons

Rekommenderade artiklar

Vikingatiden var varken rasistisk eller patriarkal

Enligt den senaste forskningen var vikingar mycket mer än starka krigiska män. Nu ska forskarna studera vikingafenomenet på djupet med hjälp av reenactmentgrupper och 50 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Landets Fria

© 2020 Fria.Nu