Riskfri förlossning är få förunnat | Fria.Nu
Fria Tidningen

Riskfri förlossning är få förunnat

För 15 år sedan enades 179 av världens länder om en aktionsplan för sexuell och reproduktiv hälsa – men fortfarande dör kvinnor varje minut på grund av brister inom förlossningsvården.

Statistiken uppmärksammades vid ett forum om sexuell och reproduktiv hälsa som hölls i Berlin i förra veckan där fler än 400 representanter från 131 länder deltog.

– Det skulle kosta motsvarande 166 miljarder kronor per år att förhindra oönskade graviditeter, kvinnliga dödsfall i samband med förlossningar och att rädda livet på miljontals nyfödda. Summan motsvarar militärutgifterna i världen under tio dagar, säger Thoraya Ahmed Obaid, chef för FN:s befolkningsfond, UNFPA.

För 15 år sedan hölls FN:s befolkningskonferens, ICPD, i Kairo.

– Konferensen i Kairo 1994 var på många sätt ett banbrytande möte, säger Laura Villa Torres, från ett mexikanskt ungdomsnätverk för sexuell och reproduktiv hälsa.

I Kairo lades fokus på individens rätt att själv bestämma över sin kropp och sexualitet. Laura Villa Torres berättar att det tidigare fanns odemokratiska och till och med rasistiska bestämmelser på vissa håll, bland annat tvångssterilisering av vissa etniska grupper.

ICPD betonade vikten av jämställdhet och att förbättra situationen för kvinnor världen över. En av ICPD-programmets målsättningar var att rådgivning för familjeplanering skulle bli tillgänglig överallt till år 2015. Men målen är långt ifrån nådda.

– Det är ingen tvekan om att det har skett framsteg, men ojämt och bara på vissa håll, säger Gill Greer, ordförande i RFSU:s paraplyorganisation IPPF, International Planned Parenthood Federation.

Hiv/aids skördar hundratusentals liv varje år. Fler än 200 miljoner kvinnor, främst i utvecklingsländerna, saknar tillgång till preventivmedel. Varje år dör cirka 67 000 kvinnor till följd av osäkra aborter, miljontals andra skadas för livet.

Regeringar har misslyckats med att leva upp till utlovade bidrag för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. År 1994 utgjorde bidragen 30 procent av det globala biståndet som avsatts för hälsoprojekt – 2008 hade det minskat till 12 procent, berättar Gill Greer.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2018 Fria.Nu