Ozonavtal avgörande för att stoppa klimatförändringar | Fria.Nu
Fria Tidningen

Ozonavtal avgörande för att stoppa klimatförändringar

Världens länder måste se till att fasa ut användningen av hydroflourkarboner, HFC, som är en kraftig växthusgas och som används i kylanläggningar, meddelar miljöforskningsbyrån EIA.

– En utfasning av hydroflourkarboner skulle göra mer för klimatet än vad Kyotoprotokollet åstadkommit eller vad nya överenskommelser vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december kommer att innebära, säger Samuel LaBudde, från Environmental Investigation Agency, EIA.

Han förklarar att en sådan utfasning också skulle gå fortare och bli mycket billigare än vad det skulle kosta att minska koldioxidutsläppen inom andra områden. Han hoppas att USA och andra länder kommer att agera och se till att utfasningen av HFC blir en del av Montrealprotokollet.

År 1987 undertecknade världens länder Montrealprotokollet som syftade till att fasa ut användningen av klorflourkarboner, CFC, så kallade freoner.

Nästa möte för Montrealprotokollets medlemsstater är 4–8 november i Port Ghalib i Egypten. Genom att utvidga Montrealprotokollet skulle man kunna förhindra utsläpp på 118 till 224 miljarder ton koldioxid till år 2050, uppger EIA.

Ny forskning visar att 700 miljarder ton koldioxid är gränsen för vad som kan släppas ut i atmosfären de närmsta 40 åren, innan vi riskerar allvarliga klimatförändringar.

Till följd av Montrealprotokollet har användningen av klorflourkarboner, CFC, i hög grad ersatts av hydroflourkarboner, HFC, i industriell användning. Hydroflourkarboner saknar klor och skadar därmed inte ozonskiktet, men HFC är en kraftig växthusgas, med en uppvärmningspotential som är upp till flera tusen gånger högre än koldioxidens.

Hydroflourkarboner används som kylmedium i många kylskåp och luftkonditioneringssystem. Det beräknas att det finns 1,5–1,8 miljarder kylskåp i världen, 1,1 miljarder luftkonditionerade bostäder och 400 miljoner portabla luftkonditioneringssystem, men en dramatisk ökning av dessa väntas i och med utvecklingen i länder som Kina och Indien.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Inga skärpta miljömål i Doha

FN:s klimatmöte i Doha slutade ett dygn senare än planerat – utan att deltagarna tagit några beslut om skärpta utsläppsminskningar. Miljögrupper är mycket kritiska till den kompromiss som mötet resulterade i.

Fria Tidningen

Den globala temperaturen kan öka med 3,5 grader

Koldioxidutsläppen nådde rekordhöga nivåer under 2011. Ökningen var 3,2 procent jämfört med föregående år, rapporterar Internationella energirådet. Nu varnar forskare för en global temperaturökning på 3,5 grader Celsius.

Fria Tidningen

Kampen om jordbruksmark inget ämne vid Riomötet

På senare år har mäktiga finansiella intressen tagit över många miljoner hektar jordbruksmark i Afrika, Latinamerika och Asien. Men fenomenet ”land grabbing” kommer inte att bli ett stort ämne vid den stora globala konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro nästa månad.

Fria Tidningen

Civil olydnad mot oljepipeline

I skuggan av orkanen Irene har en strid blossat upp kring Obama-administrationens energi- och klimatpolitk. Hundratals miljöaktivister kämpar mot en planerad oljepipeline som de beskriver som en katastrof för planeten.

Fria Tidningen

Kärnkraftsindustrins kontrollorgan partiska

Medan Japan kämpar för att stoppa en kärnkraftskatastrof blir det alltmer tydligt att diskussionen om kärnkraftens säkerhet måste börja med att ta itu med kontrollorganens nära förhållande med industrin.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu