Forskare vill minska ökningen av avfall | Fria.Nu
Eva Olsson

Fördjupning


Eva Olsson
Fria Tidningen

Forskare vill minska ökningen av avfall

Vi blir allt bättre på att återvinna, samtidigt som avfallsmängden ökar alltmer. Om 20 år kan mängden sopor ha fördubblats – och då fungerar inte systemet som det ser ut i dag. Energiteknikforskaren Tomas Ekvall tror på högre moms på vissa produkter för att minska konsumtionen och därmed avfallet.

 

Hållbar avfallshantering är ett forskningsprogram som består av ett nätverk med forskare från hela Sverige. Syftet är att ta fram vilka styrmedel och strategiska beslut som bidrar till en hållbar avfallshantering. Det finns tio olika delprojekt som tar upp olika områden inom ämnet.

Tomas Ekvall leder programmet och är också projektledare i delprojektet Framtida avfallsmängder. Han tar tillsammans med andra forskare fram fem olika scenarier om hur avfallsmängden kan komma att utvecklas i framtiden och hur mängden avfall påverkas av olika styrmedel.

– Vi använder oss av en allmän jämviktsmodell. Man ser hur de olika branscherna beter sig och utvecklas, hur mycket de köper in och så vidare, säger han.

Sedan producentavtalet trädde i kraft 1994 har återvinningen ökat betydligt. Avfall Sverige visade i en rapport år 2007 att 95 procent av hushållsavfallet materialutvinns eller används till energiutvinning. Men varje år ökar konsumtionen och därmed kan avfallsmängden öka kraftigt i framtiden.

 

Tomas Ekvall menar att miljöarbetet är på väg åt rätt håll men säger att det måste göras betydligt mer för att avfallsmängderna ska minska i framtiden. Men han är osäker på hur stor skillnad lagstiftning kan göra.

En idé för att minska avfallet menar han kan vara till exempel att ändra moms- eller skattereglerna så att reparationer blir billigare, eftersom avfallsmängden handlar om konsumtionsefterfrågan. Det menar han kan vara en lösning för teknikprodukter då mycket i dag produceras för små summor, säljs billigt och går sönder snabbt. En annan del som måste förbättras är informationen.

– Inom ett av de andra projekten har forskarna tagit fram hur konsumenter tar till sig informationen. De har upptäckt att folk inte tycker att de får någon information trots att kommunerna har skickat ut källsorteringsguider. Det visar att den informationen inte ger någon effekt. Precis som reklamblad så slängs den direkt. Informationen måste helt enkelt komma när man behöver den, i just den stunden.

Han menar därför att bättre information på själva återvinningsstationerna är mer effektivt.

 

Tomas Ekvall visar på alternativa lösningar som kan komma att införas i framtiden. En kan vara att ta bort konsumenternas sorteringsansvar och låta dem lämna allt återvinningsbart material i samma påse. Det blir enklare för konsumenterna men resurser måste istället läggas på själva sorteringen av avfallet.

En annan lösning är att samla in annat material som konsumenterna vill slänga och inte bara förpackningarna.

– Eskilstuna har gjort ett försök med att återvinna allt material. Till exempel att man också slänger plastleksaker i plasttunnan. Det gör att större mängder material samlas in.

Tomas Ekvall har också sett att soptaxor gör att hushållsavfallet minskar. Soptaxor innebär att hushållen betalar för de kilon avfall de lämnar ifrån sig.

– Men vi vet inte varför avfallet minskar. De kan lika gärna elda det i öppna spisen hemma eller slänga det i skogen för att slippa betala, säger han.

Tomas Ekvall tycker inte att man ska förvänta sig att glesbygdsbor ska ha samma krav på sig då det gäller återvinning.

– De har längre transportavstånd. Det är egentligen inget problem att skicka avfallet från en del av landet till en annan, men den sträcka som privatpersoner blir tvungna att köra med sin egen bil för att lämna soporna på en återvinningsstation kan vara ett problem.

 

Varje år ökar hushållens avfall med två till tre procent som en följd av den ökade konsumtionen. Tomas Ekvall menar att om vi inte hittar lösningar för att minska själva konsumtionen kan avfallshanteringen bli ohållbar då avfallsmängden kommer att fördubblas om 20 år.

– Vi har en bra återvinning och det kanske inte går att fortsätta att öka återvinningen mer. Men då får man hitta andra lösningar.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ulla har sju sorters sopkärl

Ulla Wikström är hemkunskapslärare. För henne finns miljötänkandet alltid med vare sig det är i skolan eller hemma.

Fria Tidningen

Lång väg från återvunnen tidning till ny

Genom att konsumenten sorterar sitt återvinningsbara avfall kan återvinningsprocessen börja. Men vägen från insamlingsbehållarna och tillbaka till konsumenternas hand är krokig. Flera hundra företag arbetar tillsammans för att varje materialslag ska hamna på rätt plats och återvinnas.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu