Politiska motsättningar bromsar ny grundlag | Fria.Nu
  • Många bolivianer stöder president Morales och hans vänsterparti MAS försök att införa radikala förändingar i grundlagen.
Fria.Nu

Politiska motsättningar bromsar ny grundlag

Sedan den 6 augusti arbetar den konstituerande församlingens 255 folkvalda representanter med att skriva en ny grundlag för Bolivia. Men arbetet står i princip stilla i väntan på ett definitivt beslut om hur många röster som krävs för att anta den nya lagtexten.

- Regeringen är auktoritär och oförmögen att regera på ett demokratiskt vis, säger högerpartiet Podemos parlamentsledamot Fernando Messmer.
Kritiken riktas mot regeringspartiet MAS sätt att hantera den konstituerande församlingen som har till uppgift att skriva en ny grundlag. I början av september bestämde president Evo Morales MAS-parti på egen hand att den konstituerande församlingen ska fatta beslut med enkel majoritet, det vill säga 50 procent plus en, av rösterna. Eftersom MAS har lite över hälften av platserna i församlingen skulle partiet på egen hand kunna utforma den nya grundlagen.

Enligt den lag som sammankallade den konstituerande församlingen ska den nya lagtexten antas med 2/3-delars majoritet. Det betyder att MAS skulle tvingas att kompromissa med oppositionen. Men regeringspartiet hävdar att varje artikel kan antas med enkel majoritet och att bara den slutgiltiga texten behöver antas med 2/3-delars majoritet. Om inget förslag stöds av 2/3-delar av församlingens ledamöter vill MAS att det mest populära förslaget underkastas en folkomröstning.
MAS-senatorn Antonio Peredo förklarar varför hans parti vill anta den nya grundlagen med enkel majoritet.
- Om det krävdes 2/3-delar av rösterna skulle en minoritet kunna stoppa de förändringar som en majoritet av bolivianerna har röstat för.
Samtidigt som regeringen kritiseras för att vara auktoritär och maktlysten anser många bedömare att oppositionen, som leds av Podemos, inte vill erkänna sitt nederlag i valurnorna. Podemos fick endast 15 procent av rösterna i valet av representanter till den konstituerande församlingen, mot 51 procent för vänsterpartiet MAS. Tack vare valsystemets utformning fick Podemos 25 procent av platserna i den konstituerande församlingen och skulle tillsammans med andra partier kunna blockera MAS förslag till ny grundlag om 2/3-delarsregeln respekteras.

Regeringen vill med den nya lagtexten grunda Bolivia på nytt medan oppositionen vill undvika radikala förändringar. Misstänksamheten är stor och ingen av parterna vill ge den andre mer makt. Än så länge kan MAS beslut om enkel majoritet rivas upp, men en slutlig debatt om röstproceduren har skjutits upp i brist på samförstånd mellan regering och opposition.
Konflikten står inte bara mellan politiska ideologier utan även mellan olika regioner. Oppositionen och den ekonomiska eliten har sitt fäste i låglanden i östra Bolivia. I en folkomröstning röstade provinserna i öster 'ja' till ökat regionalt självstyre. Regeringspartiet MAS har sin politiska bas i höglandet i väster, där huvudstaden La Paz ligger, och har sagt tvärt nej till regionalt självstyre. Företrädare för östra Bolivia har därför hotat med att inte erkänna den nya grundlagen om den inte innefattar regionalt självstyre.

Enligt den politiske bedömaren César Rojas är den ekonomiska eliten rädd för att en ny grundlag ska ta ifrån dem deras makt och egendomar. Han tror att eventuella framtida konflikter kommer att bero på hur pass radikala förslag MAS lägger i den konstituerande församlingen.
- Om MAS försöker att införa en socialistisk samhällsmodell som den på Kuba kommer den politiska högern och den ekonomiska makten att blockera en ny grundlag.

I väntan på ett definitivt beslut om röstproceduren står den konstituerande församlingens arbete stilla, två månader efter att det inleddes. Senast den 6 augusti nästa år måste församlingen presentera ett förslag till ny grundlag. Det förslaget kommer att antas eller förkastas av en folkomröstning.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hård valstrid i Venezuela

Hugo Chávez utmanas hårdare än på länge i morgondagens presidentval. Motkandidaten Henrique Capriles har lanserats som "till vänster om mitten" och tar sikte på regeringens ömma punkter: kriminalitet, korruptionen och stigande levnadsomkostnader.

Fria Tidningen

Kritiserad rådfrågning inleds

I morgon börjar Bolivias regering att rådfråga de boende i nationalparken Isiboro Sécure om de vill ha en motorväg till granne. Men regeringen får stark kritik för sitt agerande.

Fria Tidningen

Flyktingkris i Sudan

Den väpnade konflikten i södra Sudan har tvingat tusentals människor på flykt. Bedömare varnar för en ny svältkatastrof.

Fria Tidningen

Sargat Mexiko går till val

ANALYS Det tidigare statsbärande partiet PRI går mot seger i söndagens presidentval. Väljarna vill pröva nya alternativ efter det misslyckade kriget mot den organiserade brottsligheten de senaste sex åren.

Fria Tidningen

Paraguay pressas efter kupp

I fredags avsatte Paraguays senat presidenten Fernando Lugo. Nu hotar Lugos allierade i Sydamerika med repressalier mot Paraguay. Landet stoppas från regionala toppmöten och sanktioner kan införas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu