Tack för försvaret av den fria forskningen! | Fria.Nu

Debatt


Maria Hagberg
Fria.Nu

Tack för försvaret av den fria forskningen!

Leif Pagrotsky och alla de som lyckades få igenom
stamcellsforskningens betydelse och berättigande ska ha all heder av era framgångar på EU nivå. Vi vet att motståndet var starkt.
Sveriges framgångar i EU var till förtret för dem som motarbetar stamcellsforskning, skriver Maria Hagberg.

Tyskland som stor nation, och med påtryckningar från president Bush och den ultrakonservativa, religiöst fundamentalistiska högern i USA, led här ett stort nederlag.
Stamcellsforskningen innebär att embryon, ickelivsdugliga foster från spontana eller planerade aborter, används i forskningen för att hitta orsaker till genetiskt betingade sjukdomar och missbildningar.
Abortmotståndarna ser ju det ofödda barnet, oavsett spontan abort, det vill säga missfall, eller planerad abort, som en levande varelse.
Forskning på dessa embryon är något som religiösa fundamentalister därför starkt motsätter sig. De bortser från att forskningen kan göra att fler människor kan få hjälp, eller skonas, från obotliga skador eller sjukdomar.

Vi vet att mängder av plågsamma, och ibland meningslösa, djurförsök inte ger svaret på de gåtor som stamcellsforskningen kan ge svaret på. På sikt kan alltså stamcellsforskningens betydelse minska behovet av plågsamma djurförsök på värnlösa och rättslösa djur.
Vi vet också att det världen över sker en hänsynslös handel med mänskliga organ. Ofta är det fängslade politiska eller religiösa meningsmotståndare i diktaturer som utsätts för övergreppen. Nu senast Falun Gong aktivister i Kina.
På andra håll världen över är det fattiga gatubarn som utsätts för övergreppen. Stamcellsforskningen kan således också motverka denna hänsynslösa handel. Dessa övergrepp som sker för att människor tvingas byta organ då de ibland drabbats av genetiskt betingade sjukdomar eller missbildningar. Detta vill ju stamcellsforskningen förebygga.

Anledningen till att Sverige så starkt stred för stamcellsforskningens berättigande var främst försvaret av den fria forskningen. Leif Pagrotsky gjorde här en bra insats och lyckades mobilisera så starkt motstånd mot förbud av stamcellsforskningen så att beslutet gick i den riktning som bäst gagnar mänskligheten.
Ibland kan saker och ting sammanfalla utan att man är medveten om det. Det är dock väldigt tveksamt om han var medveten om att han samtidigt gjorde en stor insats för kvinnorörelsen och rätten till fri abort. Tror inte heller han var medveten om att han dessutom motverkar handeln med organ och plågsamma djurförsök.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Religionen är en privatsak

DO stämde Arbetsförmedlingen och kräver att en man med muslimsk bakgrund ska få skadestånd. Eftersom mannen på arbetsintervju på ett företag vägrade ta en kvinnlig chef från företaget i handen uteblev ersättning. Därför påstås arbetsförmedlingen ha handlat på ”ett diskriminerande sätt”, skriver Maria Hagberg.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Att göra politik av andligheten

Den debatt som förekommer om religionen i dag gör det viktigt att lyfta fram och visa på religionens inflytande i det politiska livet. Skenbart har vi en föreställning om att vi lever i ett sekulärt samhälle. Vi är inte medvetna om den religiösa indoktrinering som sker, skriver Maria Hagberg, fil mag i socialt arbete.

Debatt
:

Kvinnor som organiserar sig osynliggörs

I dag, lördag, får Robert D Putnam Johan Skyttepriset i statsvetenskap för sina forskningsinsatser. Men han har i sina slutsatser, liksom flera av dem som analyserat dem, missat ett par avgörande faktorer: kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta och organisera sig, skriver Maria Hagberg, Fi.

Debatt
:

Statliga institutioner som demokratibärare

Framträdande statsvetare, oftast män, reflekterar över valrörelsen och den jämna ställningen mellan blocken och om riskerna med småpartierna som vägdelare. Det är också uppenbart att kvinnor som organiserar sig antingen osynligggörs eller förlöjligas, skriver Maria Hagberg, styrelseledamot Feministiskt Initiativ.

© 2021 Fria.Nu