Delseger för friheten på internet | Fria.Nu
Fria Tidningen

Delseger för friheten på internet

I sista stund svängde de liberala och socialdemokratiska partigrupperna och sade ja till tillägg 138 när EU-parlamentet röstade om det kontroversiella Telekompaketet. Därmed kan ingen stängas av från internet utan föregående rättslig prövning. Ändringsförslag 166, som sökte begränsa leverantörernas möjlighet att godtyckligt blockera sajter, gick däremot inte igenom.

Allt gick inte nätfrihetens väg när EU-parlamentet i dag röstade om Telekompaketet. Men kort efter omröstningen övervägde ändå känslan av positiv överraskning för miljöpartiets Carl Schlyter.

– Just för att segern när det gäller att operatörerna inte ska få stänga av folk var så oväntad, inte bara att fick vi rösta om det utan att vi fick kvalificerad majoritet.
Enligt den ursprungliga röstordningen skulle det liggande förslaget till kompromiss mellan ministerrådet och parlamentet – betänkande Trautman – behandlas innan tilläggsförslagen. Om kompromissen hade antagits hade tilläggen därmed fallit bort. Någon omröstning om tillägg 138, enligt vilket operatörer inte godtyckligt får stänga av användare från internet, hade därmed inte skett.

Men talmannen valde att ändra röstordningen så att tilläggsförslagen hamnade högst upp på listan.

– Talmannen har den rätten. Det händer ibland och är oftast inte så konfliktfyllt. Men det var det nu för det låg mycket politik och prestige i det här, säger Carl Schlyter.

Talmannen Diana Wallis motiverade sitt agerande bland annat med det stora medborgarengagemang som frågan väckt. Ett annat skäl är sannolikt att den liberala gruppen bestämde sig för att avvisa kompromissförslaget, ett beslut som inte fattades förrän under gårdagskvällen.

– Det är inte något konstigt, så fungerar det här nere. Vi hade en diskussion i London förra veckan och sedan i går diskuterade vi igen. Då fanns det en förkrossande majoritet för att stödja mitt förslag, säger folkpartiets Olle Schmidt, som varit drivande i att avfärda kompromissen.

Efter liberalernas beslut följde även den socialdemokratiska gruppen efter. Endast den konservativa gruppen röstade för kompromissförslaget.

Hela vägen fram räckte dock inte Olle Schmidts ansträngningar. Den liberala gruppen valde att godkänna Harbourrapporten, enligt vilken operatörerna får rätt att begränsa tillgången till sajter och tjänster. Därmed fanns ingen majoritet för tillägg 166, enligt vilket fri informationstillgång på internet skulle betraktas som en medborgerlig rättighet.

– De som avgör hur det ska gå är den liberala gruppen, och jag fick med mig den när det vad gällde Trautman men inte Harbour, säger Olle Schmidt. De tyckte att kompromissförslaget var gott nog och täckte in det väsentliga.

Eva-Britt Svensson (v), som lanserade tillägg 166 inför parlamentets första läsning, kallar resultatet av omröstningarna för en ”delseger”.

– De ändringsförslag som gällde Harbourrappporten röstades ner, det var ändringsförslag som skulle stärka skyddet för yttrandefriheten och tillgången till internet. Nu riskerar internet att bli någon form av kabel-tv där man måste ha flera olika abonnemang för att få tillgång till allting.

Det förkastade betänkandet Trautman går nu till förlikning med ministerrådet. Rådet har konsekvent nekat att inkludera integritetshänsyn i Telekompaketet och förlikningen kan resultera i försvagade formuleringar. Parlamentet får då ingen möjlighet att förändra dessa, utan tvingas anta eller förkasta förlikningen i dess helhet.

Trots att en kvalificerad majoritet nu avvisade kompromissen varnar Eva-Britt Svensson för att situationen kan se annorlunda ut nästa gång, efter det stundande parlamentsvalet.

– Man ska veta att 138:an gick igenom för att medborgarna satte press på parlamentarikerna och vi är mitt uppe i en valrörelse. När alla sitter i lugn och ro på fem år är jag inte alls säker på att det här hade gått igenom.

Annons

Rekommenderade artiklar

Slutspel stundar för telekompaketet

På tisdag möts Europaparlamentet och ministerrådet i förlikningsförhandlingar om det omstridda telekompaketet. Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson befarar tuffa förhandlingar men tänker ”inte backa en millimeter”.

Fria Tidningen

Mjukvaruföretag köper The Pirate bay

Det svenska spelföretaget Global gaming factory, GGF, köper bit torrent-sajten The pirate bay för 60 miljoner kronor. Till nyhetsbyrån TT säger Peter Sunde, en av grundarna och The Pirate bays talesperson, att han hoppas att den nya ägaren kan investera mer i sajtens utveckling.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu