Myndigheter uppmanar till omskärelse | Fria.Nu

Debatt


Soleyman Ghasemiani
Göteborgs Fria

Myndigheter uppmanar till omskärelse

Sveriges kommuner och landsting rekommenderar nu omskärelse av pojkar, förutom av medicinska, ocksåav religiösa skäl. Beslutet innebär att helt onödiga, skadliga och icke medicinskt försvarbara ingrepp görs på pojkar. Handlar det om ett ställningstagande från svenska myndigheter att barn inte har rätt till sina egna kroppar? Att barn är egendom i föräldrars händer? Handlar det om att vissa pojkar har lägre människovärde och därför får man prägla deras kroppar med religiösa symboler och ingrepp som blir kvar för livet, oavsett vilken trosuppfattning eller avsaknad av sådan de kommer att ha som vuxna? Handlar det även om sexualmoralism som förnekar pojkar sin sexualitet ?

Denna uppmaning är ett tydligt led i ett barnförakt hos myndigheter. Var kommer detta att fortsätta, kanske i återinsatta ”mödomshinnor” som bevisligen inte finns någon annanstans än i vanföreställningar med olika grunder?

Nätverket mot hedersrelaterat våld motsätter sig mycket starkt sådana slappa eftergifter till reaktionära krafter. Alla barn har, i likhet med alla vuxna, rätt till sina egna kroppar och skall inte vara verktyg för föräldrar att exploatera egna intressen. Den som vill omskära sig av andra skäl än medicinska, kan göra det av eget beslut vid myndighetsålder.

Jag ska berätta om min kompis Anders. Anders har i många år drivit ett litet företag med en anställd. Så blev Anders allvarligt sjuk och sålde företaget. Han sjukskrevs av läkaren på vårdcentralen. När han så småningom kom till specialistläkaren blev han sjukskriven även av denne. Anders väntar nu på en operation.

Efter ett antal månader kom det ett brev från Försäkringskassan. De skriver att de tänker dra in sjukpenningen eftersom deras läkare tycker att Anders kan jobba heltid. Försäkringskassans läkare har aldrig träffat Anders. Anders får ytterligare ett sjukintyg där läkaren skriver att Anders inte kan arbeta. Försäkringskassan beslutar dock att Anders inte ska få någon sjukpenning och rekommenderar honom att anmäla sig på arbetsförmedlingen.

Anders går till arbetsförmedlingen och berättar sin situation. Arbetsförmedlingen säger att de ska utreda vilken typ av arbete som Anders kan tänkas klara av. Dock finns det en risk att det inte finns något arbete som han kan klara av, och i så fall har Anders inte rätt till A-kassa.

Anders frågar då hur han ska överleva. Svaret lyder socialbidrag.

Hur kan Sverige ha blivit så här? Jo, svenska folket röstade fram en borgerlig regering, som har ändrat på reglerna. Människor som arbetat och betalat skatt i hela sitt liv ska inte behandlas så här. DU som röstade på den borgerliga alliansen i det senaste valet – var det så här du ville ha det?

Efter att ha varit borta från stan en tid blev jag ordentligt förvånad då jag fick se att mitt kära Majvallen, med sitt gröna gräs, förvandlat till en byggarbetsplats. Där den gröna mattan förut låg drev nu stora grusmoln omkring.

Utvecklingen att förvandla gräsplanerna till konstgräs är förstålig, det finns pengar att tjäna på att få ett lättskött underlag som kan utnyttjas av många spelare.

Men jag tror ändå att vi i framtiden kommer att fråga oss varför vi övergav tanken på att spela boll på riktigt gräs. Bollen trivs helt enkelt bättre på det naturliga underlaget. Kolla bara hur den uppför sig på Camp Neu!

Foto: Eugene Hoshiko/AP Photo/Scanpix

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu