Upp till bevis, Bildt! | Fria.Nu
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria.Nu

Upp till bevis, Bildt!

Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring innehöll många oroande frågetecken och varje mening var formulerad så att försämringar i välfärden skulle framstå som nyskapande förändringar som gynnar alla. Istället för att säga att a-kassan ska sänkas, sa Reinfeldt att Arbetslinjen ska tydliggöras i arbetslöshetsförsäkringen. Och försämringarna i sjukförsäkringen ommålades till nya mål för att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete och att överutnyttjandet av försäkringen ska minskas.

Inga bidrag verkar skonade. Socialförsäkringssystemet ska reformeras för att uppmuntra till arbete och öka stabiliteten i de offentliga finanserna, läs: ökade krav på motprestationer. Att utbildningsdepartementet nu hamnar i folkpartiets hän- der ger mig rysningar av obehag, men mest oroad blir jag av att vi nu har en jämställdhetsminister som inte erkänner könsmaktsordningen som förklaringsmodell för ojämställdheten i samhället.

Det mest positiva var att den nya regeringen ämnar prioritera arbetet för en tvåstatslösning av Israel-Palestinakonflikten och utifrån mitt engagemang för Palestina ser jag utnämningen av Carl Bild till utrikesmini- ster som spännande. I svensk media har det varit tyst om Carl Bildt sedan han lämnade svensk inrikespolitik, men i utländska medier och genom hans flitiga bloggande har man kunnat följa hans internationella arbete.
Carl Bildt har varit valobservatör i den så kallade Cartergruppen under palestiniernas två senaste val. Och han har efter det tydligt uttryckt hård kritik mot Israels ockupation. Till skillnad från många andra politiker som besöker området, reste han runt i byar och städer och såg den svåra situation som palestinierna lever under. Det blir intressant att se hur dessa åsikter kommer att mottas av de många fanatiska ockupationsförsvarare som ingår i samma allians.

Nu måste vi påminna Carl Bildt om hans tidigare uttalanden, som till exempel det han skrev efter presidentvalet i januari 2005. Efter att ha lovordat valorganisationen skriver Bildt: Även om det således var en harmonisk dag var det svårt att inte se ockupationens hårdare realiteter. Medan vägar för palestinier sprängts och blockerats, har nya snabbvägar för israeliska bosättare dragits rakt genom landskapet. // det var inte svårt att känna spänningen i luften så fort man närmade sig de områden där ofta religiöst fundamentalistiska judar hade slagit upp sina starkt befästa bosättningar. På sikt kommer detta aldrig att fungera. (Hebron).

Carl Bildt är också tydlig i sin kritik av Israels mur, då han betonar att den är olaglig och har andra syften än dem som Israel officiellt deklarerat. Han skriver: Till bilden hör också den väldiga mur som nu börjar att dra fram genom landskapet. Dess tekniska utformning varierar visserligen över de områden där den dras fram, men i sin mera extrema form är den en gigantisk mur som får mönstret i Berlin att framstå som blygsamt // Motivet är att öka Israels säkerhet genom att göra det svårare för självmordsbombare och andra att komma fram. Omedelbart förefaller den också att ha gett det resultatet. Men muren/barriären utformas alldeles uppenbart med andra motiv som är väl så viktiga. Den skiljer inte främst Israel från Palestina, utan palestinier från palestinier. [Den] // går överallt mer eller mindre långt in på palestinskt område, och är därmed en uppenbar utmaning mot den internationella rätten. I två områden kommer den att gå så långt in att den i realiteten skär av hela Palestina och gör en sammanhängande palestinsk stat utomordentligt svår att föreställa sig.

Två dagar innan Bildt blev utrikesminister undertecknade han ett upprop med kravet att den ekonomiska bojkotten mot den folkvalda palestinska Hamasregeringen omedelbart måste upphöra. Det blir intressant att se om detta även blir rege- ringens linje, så har det inte låtit från borgerligt håll tidigare.
PLO:s representant i Stockholm, Salah Abdel Shafi, välkomnar uppropet och säger till SvD att han ser positivt på utnämningen av Carl Bildt till utrikesminister. Den israeliska ambassadören Eviatar Manar var mer avvaktande och påpekade att Bildt inte var utrikesminister när han skrev under uppropet och att han nog skulle ändra ståndpunkt nu.
Upp till bevis, Carl Bildt!

ANNONS

© 2022 Fria.Nu