”Historisk överenskommelse” öppnar för höjda hyror | Fria.Nu
Fria.Nu

”Historisk överenskommelse” öppnar för höjda hyror

En historisk överenskommelse som tryggar hyresrättens framtid. Så beskriver Hyresgästföreningen och allmännyttans organisation Sabo sin överenskommelse om framtidens hyressättning. I praktiken handlar det om att göra hyressättningen förenlig med EG-rätten, och för många är höjda hyror att vänta.

Hyresuppgörelsen

Uppgörelsen mellan Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo, och Hyresgästföreningen kallas av parterna själva för historisk. I retoriken betonas kontinuitet, utveckling och allmännyttans sociala ansvar. I praktiken är dock stora förändringar, vars konsekvenser ännu inte låter sig överblickas, att vänta.

Störst av dessa är att allmännyttans normerande roll för hyrorna i det privata beståndet avskaffas. De privata fastighetsägarna ska förhandla på samma villkor som de allmännyttiga, och vid tvister i hyresnämnden ska hänsyn tas till alla förhandlade hyror i ett givet område.

De privata fastighetsägarna kommer att försöka förhandla fram så höga hyror de bedömer att de kan ta ut utan att förlora sitt kundunderlag. Var hyrorna i det privata beståndet hamnar kommer att bli beroende av hur väl Hyresgästföreningen lyckas hålla emot i förhandlingarna, liksom av hur hyresnämnden tolkar de regler som föreslås ersätta det så kallade påtaglighetsrekvisitet.

Detta har hittills inneburit att hyran hos en privatvärds lägenhet inte får överstiga den hos en lägenhet med motsvarande bruksvärde hos allmännyttan i samma område med fem procent. Med förslaget att bruksvärdessystemet utvidgas till att inkludera samtliga förhandlade hyror slopas denna procentsats och ersätts med en vag formulering: en oförhandlad hyra får inte vara ”mer än obetydligt” högre än en förhandlad jämförelsehyra. Det innebär att en juridisk instans, trots att parterna lovordar hyressättning genom avtal, kommer att spela en ännu oviss roll vad gäller framtida hyresnivåer.

Förslagen ger de privata fastighetsägarna större handlingsutrymme vad gäller att driva krav på högre hyror. Och högre hyror är också att vänta, särskilt i attraktiva områden. Även om Hyresgästföreningen och Sabo inte framhåller just denna konsekvens av uppgörelsen är de långt ifrån omedvetna om den. Något som inte minst tydliggörs genom den skyddsregel som föreslås. Denna innebär att om en hyra efter prövning bestäms till ett väsentligt högre belopp än tidigare ska ökningen inte ske omedelbart utan under en ”skälig” tidsperiod för att ge hyresgästen tid att anpassa sig.

Sedan början av 2000-talet har de privata fastighetsägarna uppvaktat EU-kommissionen. Linjen har varit att allmännyttans hyresnormerande roll, i kombination med avsaknaden av avkastningskrav, snedvrider konkurrensen. För knappt ett år sedan fick de stöd av regeringens utredare Michaël Koch som konstaterade att allmännyttans roll på den svenska bostadsmarknaden inte är förenlig med EG-rätten.

Utan att ta ordet i sin mun föreslog Koch marknadshyror, och att hyresnivåerna skulle kunna höjas med fem procent per år i attraktiva lägen tills dess att de motsvarade efterfrågan. För Hyresgästföreningen är uppgörelsen ett sätt att möta hotet om en intervention från EU. Men den enda seger som uppnåtts är att – det reformerade – bruksvärdessystemet ska förbli, och att marknadsprinciper därmed inte kommer få fullt genomslag i hyressättningen.

Från såväl regeringen som den rödgröna oppositionen har reaktionerna varit positiva. I Hyresgästföreningens egen tidning förklarar ordföranden Barbro Engman varför: ”Ingen vill göra det här till en valfråga.”

Hon är nöjd med uppgörelsen som hon menar ”skapar vi stabila och långsiktiga lösningar för allmännyttan och hyressättningen”. Bland lokala föreningar runt om i landet finns dock redan ett stort missnöje med den centrala ledningen, och ett rimligt antagande är att den interna kritiken kommer att bli hård.

I en kommentar till uppgörelsen skriver det oberoende Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet: ”När Michaël Kochs statliga utredning EU, allmännyttan och hyrorna kom i höstas kallade Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman det för en ’krigsförklaring mot hyresgästerna’. Nu har Barbro Engman och Sabo föreslagit en halv Koch, eller kanske snarare en trekvarts.”

Fakta: 

Röster om uppgörelsen:

Det här är ett historiskt steg på vägen mot en bättre fungerande bostadsmarknad och därmed bättre förutsättningar för att det byggs fler hyresrätter.

Kommunminister Mats Odell (kd)

Vi menar att förslagen kan skapa en bra grund för en bred politisk överenskommelse om reglerna för hyrorna och för de kommunala bostadsföretagen.

Carina Moberg (s), Egon Frid (v) och Jan Lindholm (mp), bostadspolitiska talespersoner

Det är mycket glädjande för alla som vill kunna hyra sin bostad, att Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsföretagens organisation Sabo nu accepterar huvuddragen i utredningsbetänkandet EU, allmännyttan och hyrorna.

Per-Åke Eriksson, vd Fastighetsägarna

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu