Norge skriver av fattiga länders illegitima skulder | Fria.Nu
Fria.Nu

Norge skriver av fattiga länders illegitima skulder

I veckan beslöt Norges regering att skriva av återbetalningarna av lån värda 80 miljoner US-dollar som tagits av fem fattiga länder. Regeringen skriver av skulderna eftersom den menar att tidigare norska regeringar gjorde fel vid utlåningen.

Ledande ickestatliga organisationer jublar över beslutet och hoppas att fler rika länder och låneinstitut ska följa efter.
- Det är inte rättvist att invånarna i fattiga länder ska behöva betala för korrupt, dåligt planerad eller politiskt motiverad utlåning. I dag har tystnaden brutits och vi uppmanar andra utlånare att följa efter Norges djärva beslut, säger Gail Hurley på den internationella organisationen Eurodad.
Enligt ett pressmeddelande från norska UD kommer Ecuador, Egypten, Jamaica, Peru och Sierra Leone att gynnas av beslutet.
Den norska regeringen erkänner att man gjorde fel vid utlåningen och att man genom det spelat en roll i de illegitima skulder som dessa länder har dragit på sig.

Skulderna som avskrivs är återbetalning för skeppsaffärer i slutet av 1970-talet. Den dåvarande norska regeringen sålde fartyg och fiskeutrustning till fattiga länder som fick exportkrediter från Norge. Affären gjordes främst för att rädda norska jobb inom den prövade rederibranschen och inte för att skapa utveckling i låntagarländerna, erkänner den nuvarande norska regeringen.
Detta är första gången som ett rikt givarland erkänner att man har gjort fel och genom det bidragit till fattiga länders skuldfällor. Beslutet är också anmärkningsvärt eftersom Norge tidigare har tillhört den grupp länder som mest ihärdigt har förnekat att de har gjort sig skyldiga till oansvarig eller politiskt motiverad utlåning.
Norges regering har lovat att skuldavskrivningen inte ska räknas in i landets officiella bistånd utan blir en extra kostnad i budgeten.

Annons

Rekommenderade artiklar

'Ett förräderi mot u-länderna'

I slutdokumentet från förra veckans WTO-möte finns ett slutdatum för de rika ländernas exportsubventioner på jordbruksprodukter. Men samtidigt binder dokumentet fattiga länder att öppna sina marknader för multinationella företag och i-länderna kommer att kunna fortsätta med stora delar av sin snedvridande jordbrukspolitik, menar flera organisationer.

WTO-avtalet ett förräderi mot u-länderna, menar organisationer

I slutdokumentet från förra veckans WTO-möte finns ett slutdatum för de rika ländernas exportsubventioner på jordbruksprodukter. Men samtidigt binder dokumentet fattiga länder att öppna sina marknader för multinationella företag och i-länderna kommer att kunna fortsätta med stora delar av sin snedvridande jordbrukspolitik, menar flera organisationer.

Tydligare lagar mot stympning krävs

Flickor blir fortfarande stympade i flera afrikanska länder, trots nya lagar och kampanjer, enligt en ny rapport från forskningsgruppen Macro International.

© 2020 Fria.Nu