Göteborg – en transvänligare stad | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Göteborg – en transvänligare stad

I helgen som gick höll transföreningen Full Personality Expression, FPE-S sitt årliga riksmöte i Göteborg. Staden som länge har haft en minst sagt hård attityd mot transpersoner verkar nu sakta bättra sig.

– Uppdelningen mellan man och kvinna är hårresande och extremt stark men utvecklingen för transpersoners rättigheter går framåt, menar Anne Uhrgård som är en av kontaktpersonerna i föreningen Vänner i Väst, VIV, ett socialt nätverk för transpersoner i Västra Götaland.

I lördags var ett 20-tal medlemmar ur FPE-S samlade, tillsammans med olika representanter för andra hbt-föreningar och organisationer. Syftet var att belysa det arbete som görs för transpersoner på lokalt plan i Göteborg och samtidigt diskutera hur organisationen skall nå ut till allmänheten.

Hatbrottsanmälningarna mot hbt-personer har ökat i Sverige, men trots det upplever Anne Uhrgård att acceptansen mot transpersoner ökat i Göteborg. Det här kan bland annat bero på att Göteborg nu tydligare inkluderar även transpersoner i sitt kommunala mångfaldsarbete, menar hon.

Men trots att klimatet för transpersoner blivit bättre har många fortfarande svårigheter med att komma ut.

– Att det är svårt att komma ut, beror på att det heteronormativa manliga medelklassperspektivet är så starkt i samhället, till exempel på arbetsplatsen, säger Anne Uhrgård.

Själv har hon till skillnad från många andra transpersoner inte haft några större svårigheter att komma ut på sitt jobb, cheferna visste redan när de anställde henne att hon var transperson. Det var först när hon kom ut som transsexuell och bytte namn till Anne som en del rynkade på ögonbrynen.

– Att bryta mot normer ifrågasätter invanda beteenden och blir till ett problem för vissa människor, säger Anne Uhrgård. Något som Sophia Lopez, styrelsemedlem i i FPE-S, håller med om.

– Om en kvinna klär sig manligt utan att gå över gränsen helt tar hon ett steg uppåt i hierarkin. Men om en man klär sig kvinnligt tar han ett steg nedåt, säger Sophia Lopez. Därför hänger även synen på kvinnor, jämställdhet och transfobi ihop, menar hon.

I början av 2009 tog socialstyrelsen bort sjukdomsstämpeln för transvestiter, och tillsatte även ett mer omfattande skydd mot transpersoner. Det här innebär bland annat att transvestiter har större juridisk möjlighet i exempelvis vårdnadstvister. Det blir nu svårare att använda transvestism som motargument i en vårdnadstvist. Skyddet innebär även att uttryck som ”transjävel” kan fälla en person för kränkningar, vilket det inte kunde tidigare.

– Vi befinner oss där kampen för de homosexuellas rättigheter tog fart på 1960-1970-talet, säger Sophia Lopez. Hon syftar på att det stärkta skyddet är en del av en positiv utveckling mot en starkare acceptans.

Fakta: 

• Transvestiter: Personer som ibland eller alltid trivs med att klä sig i motsatta könets kläder.

• Transsexuella: Personer som inte trivs med sitt biologiska kön. En del av dessa väljer att korrigera det. •Transgenderister: Lever oftast eller alltid i det motsatta könets roll, men förändrar inte sitt biologiska kön.

•Dragqueens/Dragkings: Klär sig ibland i det motsatta könets kläder, oftast för nöjes skull eller för att provocera.

Annons

Rekommenderade artiklar

Göteborgs befolkning ökar – inte bara positivt

Göteborgsregionen får allt fler invånare, vilket enligt Business Region Göteborg enbart innebär fördelar. Men kritiker hävdar att ett ökat invånarantal bäddar för andra problem, såsom ökad bostadssegregation och större press på vården.

Göteborgs Fria

Förgiftat vatten i alla Göteborgs småbåtshamnar

Enligt en undersökning gjord av miljöförvaltningen når ingen av Göteborgs sju småbåtshamnar godkäntgränsen för EU:s vattendirektiv. Ett av de giftiga ämnena som finns i vattnet är den förbjudna tennfärgen TBT, som förgiftar hamnens snäckor.

Göteborgs Fria

Kvinnors fredsarbete blir tillgängligt på nätet

Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs Universitet har öppnat en ny webbportal kallad Kvinnor och Fred som innehåller historiskt material om kvinnofredsrörelsen. Dokument som tidigare varit avsedda för författare och forskare.

Göteborgs Fria

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2020 Fria.Nu