Sekularitet nödvändig för att värna om kvinnors frihet | Fria.Nu

Debatt


Azar Majedi
Göteborgs Fria

Sekularitet nödvändig för att värna om kvinnors frihet

Genom att sprida kunskap om och medvetande kring faran med en globalt växande religiös fundamentalism vill vi visa att religionen används politiskt för att trycka tillbaka kvinnors frigörelse, skriver Azar Majedi, ordförande för Women’s Liberation, och Maria Hagberg, ordförande för Nätverket mot hedersrelaterat våld.

Rättvisa Många organisationer världen över kämpar för sekulära stater, det vill säga för stater som värnar om mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors och barns rättigheter utifrån synsättet att statsskick och lagstiftning ska vara åtskilda från religiös tro och religiösa institutioner.

Två organisationer som gör det, och som i dag anordnar en internationell konferens kring temat sekularitet är Women’s Liberation och Nätverket mot hedersrelaterat våld. Women’s Liberation är en gammal organisation som kämpat länge för sekularitet och som har fokuserat sin kamp på Mellanöstern där kampen handlar om att motarbeta politisk islam. Nätverket mot hedersrelaterat våld är en ny internationell organisation som kämpar mot all religiös fundamentalism och konservativa traditioner som begränsar mänskliga rättigheter, och då inte minst kvinnors och barns rättigheter.

Vi menar att kvinnans ställning har förändrats en hel del i väst. Moderna samhällen respekterar i högre utsträckning kvinnors rättigheter än vad gammaldags konservativa samhällen gör. Dock har på senare tid organiserade, konservativa och religiösa rörelser stärkt sin ställning världen över. Inte enbart i de forna öststaterna, utan även i väst och i USA där religiositeten märkbart påverkar samhället och dess politiska styrning. Detta får en direkt negativ inverkan på kvinnors situation och även på kvinnors rättigheter.

Förra året anordnade Women’s Liberation en konferens i Göteborg i samband med 8 mars. I år anordnar Nätverket mot hedersrelaterat våld och Women’s Liberation denna konferens gemensamt på temat sekularitet. Det är en direkt följd av att båda organisationerna har ett nära samarbete med IFE-EFI, ett europeiskt feministiskt nätverk som i maj förra året hade en konferens i Rom på samma tema och som lockade många kvinnoorganisationer från olika håll i världen. Genom att sprida kunskap om och medvetande kring faran med en globalt växande religiös fundamentalism vill vi visa att religionen används politiskt för att trycka tillbaka kvinnors frigörelse. Kvinnor för fred är ytterligare en organisation som starkt stödjer vår initiativ.

Sekularitet är nödvändig för att värna om kvinnors frihet i ett samhälle som förespråkar jämställdhet mellan könen. Religionen måste tryckas tillbaka till den privata sfären och religion och stat ska vara åtskilda. Detta är vad det moderna samhället grundvalar vilar på och dessa måste återupprättas. Dessa principer har sakta men säkert marginaliserats de senaste årtiondena men nu är det dags att återställa ordningen och integrera dem i samhällets regler och lagar. Detta kommer att vara huvudfokus i vår konferens som har gästtalare från stora delar av Europa och Mellanöstern, men även från Sydamerika. Vi välkomnar er alla att delta i dagens spännande heldagskonferens på Folkets Hus i Göteborg.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2019 Fria.Nu