Papperslösa ska lockas till facket | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Papperslösa ska lockas till facket

Göteborgs LS fördjupar arbetet med att söka upp och organisera papperslösa arbetare. Tidigare försök har gjorts, men detta är den mest seriösa satsningen hittills.

I onsdags drog Papperslösa kommittén inom syndikalistiska Göteborgs LS igång sitt arbete med att aktivt söka upp och rekrytera papperslösa som medlemmar. En gång varannan vecka planerar syndikalisterna att infinna sig på Rosengrenskas sjukvårdsmottagning för att träffa papperslösa och gömda personer. Med ett informationsbord och upptryckta foldrar på olika språk hoppas kommittén locka medlemmar och hjälpa de som har problem på jobbet.

– Vid problem kan vi gå direkt till arbetsgivaren och kräva rimliga löner och en bra arbetsmiljö. Det är ett bekymmer för papperslösa att de inte kan gå till domstol i enskilda frågor för att de då riskerar att bli utvisade, men det finns många andra sätt att förbättra arbetssituationen på, förklarar Erik Mägi, Göteborgs LS.

Papperslösakommittén har funnits i lösa former sedan i höstas. Efter inspiration från Syndikalistiska registrets arbete med papperslösa arbetare i Stockholm drar nu arbetet igång på allvar. Än är inga papperslösa medlemmar, men man hoppas locka folk genom den nya informationssatsningen.

– I Stockholm lossnade det sedan de haft ett par fall som slutat med att personer fått ersättning. Då spreds ryktet och nu är de mellan 800 och 1000 papperslösa medlemmar, många från Latinamerika, säger Erik Mägi.

I Stockholm är det papperslösa själva som driver arbetet. Något liknande hoppas Erik Mägi på också i Göteborg.

– I Stockholm är det inte bara svenska personer med papper som hjälper papperslösa, utan det är de papperslösa som organiserar sig och sköter mycket av verksamheten.

LO i Göteborg har varit med i diskussionerna och utbytt idéer och tankar om hur ett eventuellt samarbete med Göteborgs LS kan se ut. Än har inget konkret kommit ut av samtalen, men både LO och Göteborgs LS är intresserade av ett fortsatt samarbete.

LO Göteborg gjorde under förra våren en omfattande utredning för att komma fram till hur organisationen ska hantera frågan om organisering av papperslösa. Utredningen utmynnade i ett policydokument som säger att en traditionell organisering av papperslösa inte är aktuell. Däremot uppmuntras samarbete med andra organisationer för att understödja någon typ av nätverk bland framför allt papperslösa själva.

– Vi har kommit fram till att det bästa är ett nätverk där man tillsammans kan försöka förbättra arbetsvillkoren. Då skulle de värsta arbetsgivarna kunna undvikas, säger Anders Nilsson, ombudsman på LO och en av dem som gjorde LO:s utredning i våras.

Fakta: 

Facklig organisering av papperslösa

- Hösten 2007 startades Syndikalistiska registret för papperslösa arbetare av Västerort och Skärholmens LS i Stockholm. Medlemmarna använder sig av registermetoden vars grundprincip är att man sätter en lägsta godtagbar lön för ett visst arbete. Om en arbetsgivare erbjuder lägre lön utsätts denne för en blockad.

- I september 2008 öppnade fackligt center för papperslösa i Stockholm. Det är ett samarbete mellan Papperslösa Stockholm och en rad fackliga organisationer, bland annat LO och TCO. Genom centret kan papperslösa och asylsökande få information om sina rättigheter på arbetsmarknaden och råd om löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Centret försöker även hjälpa personer vars rättigheter kränkts.

- Papperslösakommittén inom SAC Syndikalisternas lokala samorganisation i Göteborg, Göteborgs LS, bildades i höstas. De erbjuder papperslösa medlemskap.

- Fasighetsanställdas förbund beslutade i december 2008 som första förbund inom LO, TCO och SACO att organisera papperslösa. Beslutet innebär att papperslösa medlemmar får samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medlemmar i Fastighets.

Annons

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

Konferensföretag nekar fascister

Fascistiska Europa Terra nostra håller konferens i Göteborg på lördag. Fyra av fem konferensföretag skulle neka dem att hyra lokaler.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu