Är makten i EU viktigare än solidariteten? | Fria.Nu

Debatt


Leif Danielsson • Junilistan
Stockholms Fria

Är makten i EU viktigare än solidariteten?

Kristdemokraterna har tyvärr slängt visionerna överbord och surrat sig vid masten när EU-samarbetet visar sig vara viktigare än partiets solidariska globala politik, skriver Leif Danielsson i en replik till Irene Oskarsson.

FISKEPOLITIK Irene Oskarsson (kd) försöker att förklara kristdemokraternas kluvna inställning till EU:s fiskepolitik i sin replik den 3 januari. Å ena sidan menar hon att EU minsann följer havsforskningsrådets rekommendationer när man bestämmer nivåerna för fiskekvoterna. Å andra sidan medger hon att alliansregeringen, trots att den har valt att acceptera fiskeavtalet med Mauretanien, samtidigt har ifrågasatt om avtalet verkligen respekterar de vetenskapliga kriterierna.

Att EU:s fiskepolitik har misslyckats erkänner däremot EU:s egen fiskekommissionär Joe Borg. Så sent som i november, i kölvattnet av flera uppmärksammade externa rapporter, tvingades han till slut medge att den bristande kontrollen och övervakningen av fiskeverksamheten var ”akilleshälen i EU:s fiskepolitik”.

Irene Oskarsson undviker emellertid detta och blundar för de bristfälliga förhållanden som råder i de fattiga utvecklingsländer som EU har ingått fiskeavtal med.

För till skillnad ifrån vad som ofta sägs i debatten, stjälper snarare än hjälper avtalen utvecklingsländernas möjligheter att bygga upp egna bärkraftiga fiskenäringar. Utmed Västafrikas kust, närmare bestämt utanför Senegal, är EU:s stora trålare en välbekant syn. Från att en gång ha haft ett av de rikaste fiskebestånden i världen är Senegals fiskevatten numera kraftigt utfiskade. Den lokala fiskenäringen lider givetvis och till skillnad från fiskarna i exempelvis Namibia tvingas senegaleserna hålla tillgodo med de rester som de välutrustade europeiska båtarna lämnar efter sig.

Det här är en utveckling som kristdemokraterna tidigare starkt har kritiserat. På partiets hemsida marknadsförs detta där man kan läsa att ”EU:s fiskepolitik ska grundas på global solidaritet.” Men på vilket sätt menar Irene Oskarsson att den nuvarande situationen i Senegal är ett utslag av ”global solidaritet”?

Junilistan söker gärna samsyn i olika frågor men vi motsätter oss EU:s oetiska fiskeavtal. Hur långt kan kristdemokraterna frångå från sina grundläggande värderingar? Tyvärr är det ju precis det som kristdemokraterna har gjort. I sin iver att Sverige ska vara en del av EU- samarbetets kärna har man svikit och tystnat i kritiken av EU:s havererade fiskepolitik. Irene Oskarssons replik är ett tydligt exempel på just detta.

Kristdemokraterna har tyvärr slängt visionerna överbord och surrat sig vid masten när EU-samarbetet visar sig vara viktigare än partiets solidariska globala politik.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu