Mer utbrändhet på vinstdrivande sjukhus | Fria.Nu
Fria.Nu

Mer utbrändhet på vinstdrivande sjukhus

Den självskattade utmattningen var högre på det vinstdrivna sjukhuset än på det förvaltningsdrivna. Det visar ny forskning om sambandet mellan utbrändhet och sjukvårdens driftsformer.

Ohälsotalen inom vården är höga och kunskapen om driftsformens eventuella betydelse i sammanhanget låg. Mot den bakgrunden genomförde Niklas Hansen, doktorand vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, en studie av psykosocial arbetsmiljö vid tre sjukhus i Stockholmsregionen med olika driftsformer.

Sammanlagt ingick 1 100 legitimerade sjuksköterskor från det privata vinstdrivande sjukhuset Capio S:t Görans, det bolagiserade Danderyds sjukhus och det förvaltningsdrivna Södertälje sjukhus.

Resurser, patientgenomströmning och arbetsbelastning mättes. Dessutom ombads sjuksköterskorna att själva uppskatta sin emotionella utmattning och distansering gentemot patienter. En sammanställning av resultaten visade att nivåerna av utbrändhet var högst på de vinstdrivande sjukhuset och lägst på det förvaltningsdrivna.

Den emotionella utmattningen var signifikant lägre på Södertälje sjukhus jämfört med på Capio S:t Görans och Danderyds sjukhus. På Capio S:t Görans var dessutom distanseringen gentemot patienter högre än på de andra två sjukhusen. Den kvantitativa arbetsbelastningen var lägst på Södertälje sjukhus.

– Det här indikerar att det kan finnas en koppling mellan nivåer av utbrändhet och driftsformer, säger Niklas Hansen. Vi hade ett antagande om att tempot på vinstdrivna sjukhus kunde vara högre just därför att de ska göra vinst, och att det kunde kosta på i form av utbrändhet. Och vi ser att tempot är högre på det privatdrivna och det bolagiserade sjukhuset, med högre genomströmning av både patienter och anställda.

En tolkning av resultaten är att anställda i den vinstdrivande vården pressas hårdare när färre ska göra mer. Niklas Hansen påpekar dock att mer forskning krävs för att belägga sambandet mellan utbrändhet och driftsformer.

– Jag ska betona att det inte är några dramatiska skillnader vi ser, men om man lägger ihop det här visar det sig att nivån av utbrändhet på det privata vinstdrivna sjukhuset är signifikant högre än på det förvaltningsdrivna. Däremot kan vi inte dra samma slutsatser mellan S:t Görans och Danderyds sjukhus.

Det finns flera studier som visar att sjuksköterskor som upplever tillstånd av utbrändhet begår fler medicinska fel och att deras patienter uppfattar vårdkvaliteten som lägre.

Anders Persson, informatör på Capio S:t Görans, anser dock inte att det utifrån studien går att dra några slutsatser om hur driftsformen påverkar vårdkvaliteten.

– Den här studien bygger på data från 2001-2002 och jag tror att resultaten i viss mån avspeglar arbetsbelastningen då. Det har skett stora förändringar i arbetssätt vilket gör att man nu arbetar mer teambaserat och flödesbaserat. Det är en bättre arbetsmiljö i dag.

Annons

Rekommenderade artiklar

Rökning dödar – fortfarande

Allt färre röker i Sverige, men fortfarande kostar tobaksrökningen samhället mångmiljardbelopp och orsakar tusentals dödsfall. Varje år. Inför den årliga tobaksfria dagen kampanjar Världshälsoorganisationen för att fler länder ska införa avskräckande bilder på cigarettpaketen, vilket får stöd av Folkhälsoinstitutet.

Fria Tidningen

Mikroskopiska muterande mördarmaskiner

Vi är omgivna av virus, i medierna och populärkulturen liksom överallt där vi rör oss. Den oro och fascination de väcker är förståelig. Dessa icke-cellulära agenters enda drivkraft är att reproducera sig, vilket bara kan ske på bekostnad av annat liv. Samtidigt är risken för ett globalt skräckscenario långt ifrån så stor som larmrapporterna ger sken av.

Fria Tidningen

Så solar du säkert i sommar

Efter en lång och mörk vinter är värme och ljus efterlängtat, men med strålande sol följer också skadlig uv-strålning. FRIA guidar till hur du solar säkert i sommar.

Fria Tidningen

Luftföroreningar kan ge låg födselvikt

Barn till mödrar som bott längs större trafikleder under graviditeten har lägre födslovikt. Kvävedioxid och sotpartiklar från bilavgaser är bovarna i dramat enligt en ny amerikansk studie.

© 2020 Fria.Nu