Barn har svårt att få hjälp mot psykiskt misshandel | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Barn har svårt att få hjälp mot psykiskt misshandel

Samhället blundar mot den psykiska misshandeln mot barn. Barnens rätt i samhället, Bris, menar att de barn som söker hjälp inte tas på allvar och att kunskapen hos de professionella som möter barnen måste bli större.

På den internationella barndagen i måndags presenterade Bris en ny studie, ”Kan man bli sjuk av ord? – om det osynliga våldet mot själen.” Studien bygger på 1 161 kontakter, ett urval av de 21 000 som ringt till Bris under 2007 och den tar upp ett nästintill osynligt problem i samhället men som drabbar barn hårt. Det handlar om psykisk misshandel i hemmet där barnet systematiskt och dagligen utsätts för hot, aggressioner, förakt, förnedring och olika uttryck för hat.

– Det råder ett stämningsläge som närmast kan likna vid en psykologisk krigszon, det är konflikter hela tiden, säger Karin Johansson, psykolog och utredare på Bris och författare till studien.

Hon berättar att det är lätt att tänka att psykisk misshandel inte är lika allvarligt som fysisk, men så är inte fallet. Riskerna att drabbas av psykisk ohälsa är stora och att misshandeln kan leda till sämre skolarbete, dåligt självförtroende, självskadebeteende, depression och självmordstankar.

– Det finns inte mycket som är allvarligare än när ett barn inte har någon livslust kvar, säger hon.

De vanligaste formerna av psykisk misshandel är att barnet utsätts för orimliga bestraffningar, blir verbalt kränkta och kallas för alltifrån hora, värdelös och ful till dum och elak. Barnen hotas med stryk eller till och med dödshotas. Studien visar att många av de barn som söker hjälp för psykisk misshandel inte tas på allvar, och att den personen som barnet söker hjälp hos kanske inte har tillräckligt med kunskap för att förstå vad barnet försöker säga. De möts av en oförståelse och ofta tror man på föräldrarnas version.

Katarina Wenner är enhetschef för barn- och ungdomsenheten på socialkontoret i Tuve-Säve. Hon kan inte komma på någon situation där de inte tagit barn på allvar.

– Jag skulle vilja säga att upptäcker vi det så gör vi något åt det. Naturligtvis kommer vi alltid missa barn, eftersom vi inte får kännedom om det, men vi försöker vara så lyhörda att ett barn skall kunna berätta även om det är svårt.

Karin Johansson på Bris säger att det är svårt för den som ska hjälpa att förstå allvaret och att detta faktiskt förekommer. Psykisk misshandel är ett relativt nytt begrepp, det har tidigare funnits en tanke om att det inte finns. Hon menar att socialtjänsten behöver mer kunskap och metoder för att upptäcka och förebygga psykisk misshandel.

– Jag vet inte vilken specialkunskap det skulle handla om, jag skulle vilja påstå att kunskap finns, säger Katarina Wenner.

Tycker du att det finns underlag för kritiken från Bris?

– Det är ett svårt område. Om inget barn ringer till Bris skulle det då betyda att man har fångat upp alla? Det kommer inte att hända inom de närmaste hundra åren. Det kommer alltid att finnas barn som inte har det bra. Jag tycker att kritiken är förenklad, alla måste vara med och upptäcka sådant här – skola, vänner, släkt.

Karin Johansson påpekar att även om socialtjänsten vet vad som händer vet de kanske inte hur de ska hjälpa till. Bris vill nu att regeringen ska se över anti-agalagen och att socialtjänsten få bättre arbetsredskap för att utreda misstänkt psykisk misshandel.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Falköping säger nej till veganmat i skolan

Livsmedelsverket råder kommuner att erbjuda veganmat till de elever som önskar. Särskilt eftersom just dessa elever oftast valt veganism av etiska och principiella skäl och därför inte accepterar annan mat. Trots detta väljer Falköpings kommun att inte servera vegankost, varken nu eller i framtiden.

Göteborgs Fria

”Barnhandel vanligare än man tror”

Människohandel blir allt vanligare i Göteborg, men det saknas kompetens kring hur myndigheter ska upptäcka brotten. I veckan startade Unicef en utbildningssatsning med förhoppningen att öka kunskapen och samverkan myndigheter emellan.

Göteborgs Fria

Hundratals protesterade i Angered

I går protesterade barn, föräldrar och personal mot de stora nedskärningarna som slår hårt mot förskolor och skolor i Gunnared.

– Det här är ett sista desperat försök att förhindra verkställandet av beslutet, säger Patric Greider, lärare på Vättleskolan.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu