Osäkert om gratis akut tandvård till gömda flyktingar i Göteborg | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Osäkert om gratis akut tandvård till gömda flyktingar i Göteborg

I slutet av förra veckan beslutade region Skåne att ge gratis akut tandvård till gömda flyktingar. Men här i Göteborg har ämnet inte diskuterats och politiker hänvisar till Rosengrenska stiftelsen – som helt bygger på ideella insatser.

För en dryg vecka sedan klubbades det igenom i region Skåne att alla gömda flyktingar ska få gratis akut tandvård, och därmed reses frågan hur Göteborg och Västra Götalandsregionen ställer sig i frågan.

Svaret är att den inte alls diskuteras. En kort rundringning till de olika partierna i Hälso- och sjukvårdsnämnden för centrum/väster visar att alla spontant ställer sig teoretiskt positiva till idén, men också att frågan aldrig diskuterats i nämnden. De flesta partier ser dessutom stora svårigheter i att implementera något liknande i det befintliga systemet där man ju behöver registreras för att få vård.

I Skåne kommer man lösa det praktiska problemet genom att upprätta fiktiva personnummer till flyktingarna för att de ska komma in i systemet.

Men Magnus Berntsson (kd) ser problem med ett sådant system.

– Jag är tveksam till systemet med fiktiva personuppgifter, det innebär ju att regionerna går in och bestämmer över statens pengar så jag skulle hellre se ett riksdagsbeslut i frågan, menar han.

– Vi har inte diskuterat frågan och det är för att jag inte riktigt har sett att det finns ett problem, säger Karin Greenberg (c) som hänvisar till vårdcentralen för hemlösa som hon menar är avgiftsfri och där man inte behöver lämna personuppgifter.

– Sedan får vi ju diskutera om vårdcentralen behöver mer resurser, men som system tycker jag att det fungerar. Utöver det gör ju Rosengrenska stiftelsen där gömda flyktingar får gratis vård, ett jättebra jobb, menar Greenberg.

Men på vårdcentralen för hemlösa tar man inte emot gömda flyktingar.

– Vi har överhuvudtaget inte med den gruppen att göra, menar verksamhetschef May Axelsson som menar att patienterna registreras med namn och personnummer när de kommer till vårdcentralen.

– Vårdcentralen för hemlösa har heller inte konkret tandvård utan här görs bara bedömningar av en tandläkare. Behöver man behandling blir man skickad till folktandvården i Olskroken och behandlas som en vanlig patient, det vill säga du måste legitimera dig, berättar May Axelsson.

Karin Greenberg må vara ensam om att hänvisa till vårdcentralen för hemlösa, men hon är inte ensam om att tycka att Rosengrenska gör ett stort och bra jobb.

– Det finns svårigheter gällande gömda flyktingar eftersom de ska vara just gömda och känna sig säkra, och där har ju Rosengrenska ett bra och upparbetat system – jag ser stora svårigheter gällande detta inom den vanliga vården, menar Susanne Cassberg (m).

Men Rosengrenska stiftelsens arbete och gratis akut tandvård inom folktandvården går inte att jämföra menar Sara Rangmar, tandläkare som arbetar ideellt på Rosengrenska nästan varje vecka.

– Rosengrenska bygger på att läkare och i detta fallet tandläkare ger vård utanför sin vanliga arbetstid och dessutom betalar allt material och övriga kostnader för patienterna helt ur egen ficka – det kan man ju inte basera en etablerad verksamhet på från politiskt håll, tycker hon.

Och det blir problem. För patienterna.

– För ett par månader sedan kom en 20-årig flicka till mig som precis hade fått barn. Under sin graviditet vågade hon inte gå till akuten med sin svåra tandvärk av rädsla för att någon skulle anmäla henne och ta barnet ifrån henne. Istället bröt hon loss sina egna tänder hemma för att bli av med värken. Så får det inte gå till i ett civiliserat samhälle, menar Anne Sjögren som står bakom Rosengrenska.

– Vi har 10 tandläkare som jobbar då och då med mellan 3 000–5 000 människor som behöver hjälp – det räcker inte. Men det är ändå inte det viktiga i detta, påpekar hon. Det viktiga är att det inte handlar om välgörenhet utan om grundläggande mänskliga rättigheter. Det är inte okej att använda fysiska lidanden som migrationspolitiska verktyg.

Frank Andersson (s), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, har inte heller varit med i någon diskussion rörande dessa frågor men menar att det nu kanske är dags att ta tag i saken.

– Detta är onekligen ett ansvar samhället måste ta och det kan inte skyfflas över på ideella krafter, menar han.

Pengarna verkar inte heller vara den springande punkten i just denna frågan. Flera politiker FRIA har pratat med tycker, givet antalet flyktingar, att gratis akut tandvård till gömda flyktingar är något vi har råd med - man har bara inte diskuterat saken och löst de byråkratiska hindren på vägen.

– Rent humanistiskt tycker jag att alla borde ha tillgång till systemet menar Pär Lundqvist (fp), men tar man på sig de byråkratiska glasögonen så finns det problem med att man uppehåller sig olagligt i Sverige och samtidigt får hjälp. Men i denna frågan tycker jag ändå att de humanistiska värderna överväger.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu