Oklara skäl till rullstolsförbud | Fria.Nu
  • Västtrafik ska starta ett projekt för att se om Erik Ljungberg och andra rullstolsburna kan åka med Göteborgs bussar - något Ljungberg tycker borde ha gjorts mycket tidigare.
Göteborgs Fria

Oklara skäl till rullstolsförbud

I många år har Västtrafik anklagats för diskriminering när de hänvisat till säkerhetsregler som skulle omöjliggöra en rullstol på bussen trots att den är registrerad med rullstolsplats. Men vid närmare granskning av Västtrafiks regler visar det sig att företaget kanske förbjudit rullstolar på bussarna i sju års tid - i onödan.

Västtrafik har fått hård kritik för sin bristande tillgänglighet på spårvagnar och bussar i Västra Götaland. Men nu visar det sig att de benhårda säkerhetsaspekter som Västtrafik hänvisat till, och som har legat till grund för att rullstolsburna inte har fått åka med många bussar, inte på något vis är ristade i sten.
- Jag har fört kampen för tillgängligheten på bussar och spårvagnar sedan 1997 och har i alla år fått höra från samtliga chefer att det är helt omöjligt att få åka med på bussarna av säkerhetsskäl, säger Erik Ljungberg, som precis fått veta att nu ska han kanske få börja åka med på bussarna.
Trots att trycket mot Västtrafik stundtals varit hårt har de stått fast vid sitt ord. Rullstolsburna som vill sitta kvar i sin stol under färd är hänvisade till de nyare bussarna, eller till färdtjänsten.
Göteborgs Spårvägar som kör linjerna i Mölndal är de som mest frekvent förvägrar rullstolsburna att åka med på deras bussar, enligt Ljungberg. Men enligt deras bussars registreringsbevis är 59 av de 60 bussarna registrerade rullstolsbussar. Samma typ av buss utgör Grön Express som körs av Orusttrafiken, men här får man åka med som rullstolsburen.
- Det är vår policy, och därmed självklart för oss att rullstolar ska få åka med. Det är ju därför vi har en rullstolsplats, menar Stefan Magnusson, vd på Orusttrafiken.
Hur kan det då vara så olika regler om bussarna och säkerhetsanordningarna ser likadana ut?
Det visar sig efter många samtal att det är datumen på upphandlingarna med de olika trafikbolagen som är nyckeln till problemet, snarare än bussarna eller själva säkerheten i sig.
- I en upphandling ställs en hel del funktionskrav. Om det är en gammal upphandling kan det, som i detta fallet, hända att vissa saker haltar, menar Attila Ungvari, affärsområdeschef på Västtrafik.
- Men om Erik Ljungberg har drivit den här frågan sedan 1997 kan jag möjligen tycka att det borde varit med som funktionskrav
i vår upphandling från 1999, säger Pierre Modini, affärsområdeschef för buss vid Göteborgs Spårvägar som ansvarar för linjerna i Mölndal.
Västtrafik formulerar alltså vissa funktionskrav i en upphandling utöver de allmäna resevillkor företaget satte 1999. Gamla upphandlingar har andra krav än nyare. Detta innebär att reglerna i dagsläget ser helt olika ut beroende på var man bor och Västtrafiks avtal med just det trafikbolaget. Men reglerna i upphandlingarna går att revidera efter behov. Något som dock inte skett.
- Nej, det har inte varit aktuellt att göra någonting förrän nu, menar Attila Ungvari.
Men följer ni upp avtalen och kollar att era funktionskrav matchar verkligheten?
- Ja vi följer på olika sätt upp avtalen hos trafikföretagen och får även in kundsynpunkter som vi följer upp, menar Ungvari.
Men några regler gällande tillgängligheten för funktionshindrade har alltså inte ändrats.
- Att ingen tagit frågan om rullstolar i kollektivtrafiken på allvar tidigare är uppenbart. Att låta bli att ta reda på fakta och vad man kan göra med befintliga medel innan man förbjuder rullstolsburna på kollektivtrafiken kan man tycka vore ett krav. Att sedan blanda in lite sunt förnuft och vanligt hyfs skulle också kunna vara en sak man skulle kunna förvänta sig av ett företag i Västtrafiks ställning, menar Erik Ljungberg.
Lovisa Eld har initierat ett projekt som ska fortgå mellan augusti 2006 och till juni 2007 där man nu ska testa att rullstolar ska få åka på linjerna 760, 764 och 765 som går i just Mölndal för att se hur det fungerar. Rullstolar ska då få åka med på samma sätt som de gjort med Orusttrafiken i många år.
- Några sådana här testprojekt har tidigare aldrig gjorts mig veterligen. Detta är ett sätt att ta små steg i rätt riktning för att visa att det faktiskt är möjligt, menar hon.
Men om inga tester gjorts tidigare - hur kan Västtrafik då under så många år varit så säkra på att rullstolar är uteslutna för att de utgör en säkerhetsrisk?
Det är detta Erik Ljungberg och andra rullstolsburna undrar och som ingen på Västtrafik tycks kunna svara på.
- Västtrafik har sysslat med diskriminering på felaktiga grunder
i snart tio år och gett oss fel information. Det hade ju varit trevligt att få reda på hur det gick till och vem som är ansvarig, tycker Ljungberg.
Under testprojektets gång ska informationsblad delas ut på bussarna för att förklara varför det kan finnas rullstolsburna ombord.
Varför ska allmänheten informeras om att rullstolar ska få åka med på bussen?
- Informationsmaterialet till övriga passagerare är till för att informera om projektet att rullstolsburna nu får lov att åka med linjen i fråga. Det riktar sig främst till vana resenärer och är något vi alltid gör om vi gör större förändringar i trafiken som påverkar deras resa, säger Lovisa Eld.
- Det är underligt att en rullstol ska uppfattas så annorlunda så att informationsmaterial krävs. Jag är rädd att informationen i sig kan bidra till att rörelsehindrade kommer längre ifrån det som anses 'normalt', menar Ljungberg.
Varför Västtrafik inte har anpassat sina funktionskrav till trafikföretagen tidigare kan ingen svara på. Men år 2010 är det sagt att hela kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla.
- Ja, det är vårt uppdrag att se till att så sker, säger Lovisa Eld.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu