Nu säger Transport upp kollektivavtalet med VTD | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Nu säger Transport upp kollektivavtalet med VTD

I förra veckan beslutade Transportarbetareförbundet att säga upp det kollektivavtal man har med bland andra Västsvensk tidningsdistribution, VTD. En handling som tidningsbuden väntat på. VTD har lovat att avvakta med omorganiseringen över sommaren, men vad som händer sedan är fortfarande oklart.

- Vi vill få till stånd ett avtal som förhindrar den här typen av lönedumpningar i framtiden, säger Peter Åkesson på Tansportarbetareförbundet i Göteborg.
Sedan i mars har Transport i Göteborg riktat stenhård kritik mot VTD och den lönedumpning de enligt förbundet ägnat sig åt. VTD har hänsvisat till ett överenskommet kollektivavtal som tillåter den här typen av omorganiseringar medan Transport tycker att det är respektlöst att leta kryphål i ett avtal och att VTD borde skämmas för att man utnyttjar människor på det sätt man gjort. Och på den vägen har det fortsatt. Men nu är avtalet uppsagt och Transport ser en ljusning.
- De lokala förhandlingarna har nu givit resultat, menar Åkesson. Vi tycker att VTD lyssnar bättre och det känns som om vi når fram till varandra vilket vi inte gjort innan.

I dag har fyra av de totalt 40 distrikten omorganiserats: Angered, Kungsbacka, Tynnered och Biskopsgården. VTD:s tanke är att det ska bli 15 disktrikt kvar. Omorganiseringen kommer då att innebära en lönesänkning för buden på mellan 20-40 procent, eftersom lönen inte höjs proportionerligt med den ökade arbetsbördan.
Slutresultatet av detta är ännu höljt i dunkel men Transport hoppas att VTD ska ta sitt ansvar fram till det att det nya kollektivavtalet träder i kraft.
- Nu vill vi ge arbetsgivarna en chans att formulera något bra, sedan sätter vi igång arbetet med det nya avtalet. Jag skulle gissa att ett nytt avtal kan vara klart någon gång efter årsskiftet, säger Transports förbundsordförande Per Winberg som är den som kommer ansvara för det nya avtalet.
Exakt vad 'ta sitt ansvar' betyder har dock ingen av parterna definierat ännu ännu. I förhandlingar under våren har VTD gått med på att i alla fall inte verkställa omorganiseringar i några nya disktrikt under sommaren.
- Under sommaren blir det inga nya disktrikt och exakt hur planeringen ser ut därefter är i dagsläget oklart, säger VTD:s budchef Anders Edman. Vi sitter i förhandlingar med Transport nu och vi får se vad som kommer ut av dem.
- Vi hoppas naturligtvis att eventuella omorganiseringar under hösten blir bra även om inte själva
avtalet är klart, menar Peter Åkesson. Vi vill ha en bra relation med VTD och ett bra kollektivavtal. Det är klart att ett företag får lov att omorganisera, frågan är ju bara hur. Man får inte tappa bort respekten för den enskilda människan

Det uppsagda avtalet gäller inte bara VTD utan är ett riksavtal mellan Transportarbetareförbundet och Tidningsutgivarna som då bland annat VTD tillhör. Detta innebär att problem med avtalet på intet vis bara gäller Göteborg, utan liknande omorgainseringar har gjorts runtom i landet, såväl i storstäder som på landsbygden. Omfattningen av problemet visar att kryphålen i avtalet upptäckts av fler än VTD, och detta är något förbundet fått kritik för.
- Det är svårt att formulera exakta avtal när det är stora strukturförändringar på gång i branchen, förklarar Per Winberg. Avtalet löper egentligen på tre år men med möjlighet att avbryta innan juni månads utgång, vilket är var vi nu gjort. Nu siktar vi på ett enklare och mer konkret månadslönssytem med färre krångligheter i för att undvika sådana här situationer i framtiden. Vi vill ha ett avtal som ger frukt och inte bara generar dålig fallfrukt, menar Winberg.

Vad som kommer att hända inom den närmsta framtiden vet ännu inte Transport. Det befintliga avtalet löper till den 30 september och fram till dess är manöverutrymmet begränsat.
- Några eventuella stridsåtgärder kommer inte bli aktuella innan det befintliga avtalet går ut, och förhoppningsvis kommer det inte behövas då heller, menar Åkesson.
Hur det hela kommer bemötas av buden vet ingen, men Peter Åkesson menar att man planerar ett möte med buden i slutet av augusti. Hur långt parterna kommit till dess är oklart, men Transport hoppas nu på att hitta en lösning på konflikten.
- Det VTD gjort tidigare har inte präglats av god sed, men nu har vi fått en dialog och hoppas därför att framtiden ska präglas av just god sed.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu