Anmälda poliser förhördes aldrig | Fria.Nu

Fördjupning


Caspar Behrendt
  • Advokat Stig Centerwall tycker att upploppsdomarna efter kravallerna borde rivas upp.
Fria.Nu

Anmälda poliser förhördes aldrig

Efter en uppmärksammad kravallrättegång anmäldes två poliser för att ha ljugit i domstolen. En internutredning inleddes - men fallet lades ner utan att poliserna ens hade förhörts.

Hösten 2004 friades holländaren Maarten Blok i tingsrätten från misstankar om att ha misshandlat en polis vid avspärrningen av Hvitfeldtska gymnasiet den 14 juni 2001.

Fallet blev uppmärksammat eftersom mycket tydde på att två polismän levererade en uppdiktad historia i rättssalen. Blok själv och hans advokat Stig Centerwall hävdar att hela utredningen har varit ett falsarium, och de anmälde efter rättegången de inblandade poliserna till Justitieombudsmannen, JO.

SFT har gått igenom polisens internutredning som gjordes efter JO-anmälningen och kan avslöja att fallet lades ner utan att de poliser som anklagades för att ha ljugit ens förhördes. Internutredarna har nöjt sig med att skriva ut vad poliserna sa under rättegången.

- Va? Då har de ju inte gjort särskilt mycket, säger Stig Centerwall, som nu funderar på att göra en ny anmälan eftersom han inte tycker att den första verkar ha tagits på allvar.

I vintras kom Centerwall ut med en bok om fallet Maarten Blok, där han driver tesen att Blok har utsatts för en poliskonspiration. I Nederländerna har det gjorts både en bok och en film om Bloks kamp mot den svenska rättvisan.

Två poliser hävdade under rättegången att Blok hade slagit en av dem med en påk uppe på en av de containrar som användes i avspärrningen av Hvitfeldtska gymnasiet. Försvaret fick dock i sista stund tag i en privat filmupptagning som visar att de två polismännen utsattes för en kraftig attack från en annan man på containrarna vid ungefär den tidpunkt som de hävdar att de blev angripna av Blok.

Polismännen menade först att det inte var de som syntes på filmen, men när det blev uppenbart att det inte stämde övergick de till att hävda att de måste ha blivit utsatta för två attacker och att de hade glömt den som var fångad på film. Deras historia problematiserades ytterligare av att de bar sköldar vid det filmade överfallet, medan de hade sagt att de inte bar sköldar när de blev överfallna av Blok. Den ena polismannens slutliga version blev att han i tur och ordning under den stökiga kvällen: gått upp på containrarna utan sköld; gått ner och hämtat sköld och gått upp igen; blivit attackerad av mannen på filmen, som han inte minns; gått ner och lämnat sin sköld och gått upp igen utan sköld efter attacken; blivit angripen med en påk av Maarten Blok.

Åtalet föll platt till marken. Åklagaren brydde sig inte ens om att yrka på någon straffpåföljd utan överlät åt rätten att göra en bedömning. Svaret kom efter en halvtimme: omständigheterna var för oklara för att Blok skulle kunna dömas.

Däremot drog inte rätten slutsatsen att polismännen ljög, vilket irriterar Stig Centerwall.

- Det är helt uppenbart att de gjorde det, säger han.

Lika irriterad är han på Monica Miner, chefsåklagare vid åklagarenheten för polismål i Malmö. Det var hon som beslutade att lägga ner internutredningen.

- Jag fick uppfattningen att det inte finns något stöd för Centerwalls hypotes att det skulle vara en konspiration, säger Mimer.

Mer kommer hon i dag inte ihåg om hur hon resonerade, men hon skriver i sitt beslut om att inte gå vidare med utredningen, att det inte finns anledning att ifrågasätta polisernas berättelse.

- Hon förutsätter, precis som domstolarna gör, att poliser alltid talar sanning. Och då är det ju svårt att komma till någon annan slutsats, säger Centerwall.

Fakta: 

Se vidare "Det är något speciellt med de här målen"

Annons

Rekommenderade artiklar

'Det är de mjuka frågorna som måste lyftas fram'

Han var insatschef under Bushs besök och EU-toppmötet. Han övertog befälet över insatsen på Avenyn när det började brinna och hade sedan ansvaret hela kvällen. Nu har han fått polisen att lägga ifrån sig sköldarna.

© 2020 Fria.Nu