De stora fackförbunden i kampanj mot nya sjukersättningen | Fria.Nu
Fria Tidningen

De stora fackförbunden i kampanj mot nya sjukersättningen

På onsdag ska riksdagen enligt planeringen rösta om ett antal omdebatterade förändringar i sjukförsäkringen. Inför den har LO och TCO dragit igång flera kampanjer för att riksdagen ska rösta nej.

Sabba inte sjukförsäkringen! Det har LO döpt sin kampanj mot förändringarna i sjukförsäkringen till. Fackföreningarna kommer bland annat att dela ut flygblad i morgon söndag och hålla torgmöten över hela landet. Dessutom pågår namninsamlingar av både LO-förbundet Kommunal, som just nu är uppe i 5 748 namnunderskrifter som ska skickas till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, och av TCO-förbunden ST, SKTF, Lärarförbundet och Unionen. Deras namninsamling är uppe i knappt 1 800 namn.

– Det här förslaget innebär stora försämringar för både våra medlemmar och befolkningen i stort, säger Patrick Roselin, ombudsman på LO och samordnare för alla distrikt vad gäller kampanjen.

LO vänder sig framför allt mot att sjukersättningen för långtidssjukskrivna minskar från 80 till 75 procent av lönen efter 365 dagars sjukskrivning under en 450-dagarsperiod, och att den sjukskrivna kan tvingas söka annat arbete efter sex månader.

– Det handlar ju om sjuka personer – vilka arbetsgivare vill anställa sjuka? säger Patrick Roselin.

 

Mattias Lundbäck, politiskt sakkunnig på socialdepartementet, har svårt att förstå LO:s och TCO:s kampanjer.

– Jag är ju lite förvånad över de här protesterna. LO har själva har efterlyst fasta tidsgränser i sjukersättningen. LO har skrivit att det är väldigt viktigt att alla kommer igång med arbete och vill ha en tidsbegränsning på 14–15 månader. I vårt förslag är tidsgränsen 6–12 månader, och det är klart, det är skillnad i tid, men inte så stor. Jag tycker i princip att man protesterar mot sina egna förslag.

Patrick Roselin menar att förslaget om tidsbegränsning bara var en idéskiss som LO gjorde.

–Regeringen har tydligen tittat på det vi skrivit, men det som jag tycker är lite konstigt är att de inte förstår att de ska titta på hur de här slår mot våra arbetsplatser, säger han.

I dag finns ingen fast tidsbegränsning för hur länge man kan få sjukersättning. Sjukskrivningen däremot kan vara tidsbegränsad och arbetsförmågan utvärderas kontinuerligt för att se om den sjukskrivna kan återgå i arbete. Möjligheten att få en sådan sjukersättning kommer i och med det nya förslaget att försvinna.

 

I propositionen betonas också att den sjukskrivna ska vara mer aktiv. Enligt förslaget ska en sjukskriven anställd som inte kan utföra sitt ordinarie arbete men ändå har arbetsförsmåga efter sex månader aktivt söka andra arbeten – om arbetsköparen inte kan erbjuda annan anställning.

LO menar att det innebär att sjuka personer kan komma att behöva söka arbete och att arbetsköpare lättare kan avskeda anställda.

– Det innebär att arbetsgivare som är passiva och inte erbjuder anställda annat arbete kan kringgå arbetsgivarlagen och avskeda den anställda, säger Patrick Roselin.

Även den oron menar Mattias Lundbäck är obefogad.

– LO hävdar det, men eftersom arbetsrättsreglerna är oförändrade är ju kravet för att arbetsgivaren ska kunna avskeda en person att den har genomfört de rehabiliteringsåtgärder som den måste enligt lag. Och genom att vi samtidigt gör en satsning på rehabiliteringsgarantin, som staten finansierar, får även staten ett ansvar för rehabilitering.

Sveriges kommuner och landsting har tidigare uttryckt en rädsla för att de personer som är för sjuka för att arbeta men för friska för att få sjukersättning kommer att tvingas försörja sig på socialbidrag. Efter kritik i remisssvaren har regeringen ändrat i propositionen.

– Där finns det i propositionen klart utskrivet att de personer som hamnar i den situationen ska garanteras sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin, säger Mattias Lundbäck.

 

Riksdagen ska enligt planen ta ställning till regeringens proposition på onsdag, och förslaget har tidigare varit ute på remiss hos bland annat LO.

 

Är det inte lite sent för LO att kampanja nu?

– Man får inte ge upp förrän klubban är slagen, det är därför vi vill göra de här aktiviteterna och informera medlemmar, och även befolkningen i övrigt. Jag tror inte att de flesta vet vad det handlar om, säger Patrick Roselin.

– Vår förhoppning är att företrädarna för alliansen ska tänka till innan de röstar – och att de ska ändra sig.

Fakta: 

<h2>De första 0–3 månaderna betalas sjukpenning, 80 procent av lönen, ut om man inte kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter.

Mellan 3–6 månaden av en sjukskrivning ska arbetsköparen om möjligt erbjuda andra arbetsuppgifter som den sjukskrivna kan utföra.

Efter 6 månader ska det utredas om den sjukskrivna kan ta annat arbete på arbetsmarknaden.

Efter 365 dagar under en 450-dagarsperiod betalas sjukersättning bara ut i fall av särskilt allvarliga sjukdomar. Då sänks ersättningen till 75 procent av lönen.

Det här kommer att omfatta alla som får sjukersättning från att ändringen träder i kraft.

Godkänns propositionen kommer ändringarna att införas successivt med början den 1 juli i år.</h2>

Annons

Rekommenderade artiklar

Ung Vänster ordnar digitalt självförsvar

På torsdag anordnar Ung Vänster självförsvarskurser över hela landet. Men det handlar inte om fysiskt självförsvar, utan ett digitalt försvar mot Datalagringsdirektivet, DLD, som antogs av riksdagen i onsdags.

Fria Tidningen

Tvångssteriliseringar olagliga enligt ny dom

Kravet på tvångssterilisering vid ett juridiskt könsbyte strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna i Europakonventionen och är därför olagligt, enligt en dom från förvaltningsrätten. Samtidigt föreslår regeringen en lagändring nästa år.

Fria Tidningen

”Alla tjänar på allianser”

Sissela Nordling Blanco är ett av Feministiskt Initiativs, Fi:s, tre språkrör. Hon arbetar för att införa en jämställdhetsfond för att minska lönediskrimineringen av kvinnor.

Fria Tidningen

”Hoten och våldet växer”

Lönerna är viktigast för feminismen, men det som oroar nu är hätskheten som blommat upp, säger journalisten Anna-Klara Bratt.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu