Socialdemokraterna: 'Vår bästa budget någonsin' | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Socialdemokraterna: 'Vår bästa budget någonsin'

Mer pengar till unga och äldre. Det var huvudbudskapet när socialdemokraterna och vänsterpartiet i Göteborg presenterade sina budgetförslag för 2007.

200 miljoner extra till äldreomsorgen, 50 miljoner till förskolan och 100 miljoner till grundskolan. Det är de viktiga posterna i de båda budgetförslagen. Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson är nöjd och kallar partiets budget för 'vår bästa budget någonsin'.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet lägger inte ett gemensamt budgetförslag i år, men det betyder inte att det är några avsevärda skillnader mellan förslagen. Den ovannämnda satsningen på äldre och unga är något som vänstern och socialdemokraterna är överens om. Miljöpartiet har inte presenterat sitt förslag ännu.

Pengarna till äldreomsorgen ska till största delen gå till att anställa mer heltidspersonal. En nyhet är också att äldre ska få välja mellan äldreboenden i hela kommunen, inte bara i sin egen stadsdelsnämnd.

Pengarna till förskolan ska räcka dels till att bygga bort förskolekön med 580 nya platser, dels till att låta barn till arbetslösa gå i förskola fem timmar om dagen istället för tre timmar. Däremot verkar det inte räcka till någon satsning på att minska barngrupperna.

Vänsterpartiets Eva-Lena Fransson drar sig för att som Göran Johansson kalla sin budget för den bästa någonsin.

- Nja, det vore väl förmätet att säga. Det är fortfarande så mycket som behöver göras, säger hon.

Hon menar att det till exempel skulle behövas ännu mer pengar till förskolan för att förbättra kvaliteten, men då måste staten ge mer pengar till kommunerna. Något som vänsterpartiet driver på riksnivå.

Partiet föreslår inte heller någon skattehöjning i Göteborg för att öka inkomsterna.

- Vi är väl inte helt överens om det i partiet, men vi har sagt att vi får sätta in en skattehöjning när det blir ett sämre läge. Göteborgs ekonomi är så bra nu, säger Fransson.

Skillnaderna mellan vänsterpartiets och socialdemokraternas budgetförslag ryms alltså inom fördelningen av de medel som finns. Det man har att röra sig med är ett överskott på 800 miljoner från förra året, varav största delen äts upp av pris- och löneökningar.

En skillnad mellan partierna är att vänsterpartiet vill fortsätta den lönepolitiska satsningen på underavlönade kommunanställda i kvinnodominerade yrken. I år satsas 40 miljoner kronor och vänsterpartiet vill göra likadant nästa år. För att finansiera detta vill partiet ta 5 miljoner från Business region Göteborg, 10 miljoner från Göteborg & Co och hälften av de 50 miljoner som stadsdelsnämnderna får för att utveckla sin samverkan.

Socialdemokraterna menar att de kommunala nämnderna får klara av att göra omprioriteringar inom de ramar de har för att rätta till de osakliga löneskillnaderna.

Socialdemokraterna bjuder däremot över vänsterpartiet på vägunderhåll och ger 50 miljoner extra till trafiknämnden för underhåll som redan är planerat, medan vänstern anser att det räcker med hälften.

Båda partierna vill lägga mer pengar på kollektivtrafiken; socialdemokraterna 70 miljoner och vänsterpartiet 90 miljoner. Det ska bland annat räcka till att höja åldersgränsen för ungdomskortet, som är 25 procent billigare än det ordinarie månadskortet, till 25 år.

Nästa vecka presenterar miljöpartiet och de borgerliga partierna sina budgetförsag.

Fakta: 

Axplock ur budgetförslagen
Det flesta av nedanstående förslag finansieras med kommunens överskott från förra året.

Gemensamma förslag
Fler anställda inom äldreomsorgen, m. m., 200 miljoner kr.

Förbättring av grundskolan, 100 miljoner kr.

580 nya förskoleplatser, barn till arbetssökande får gå i förskola 5 timmar om dagen, 50 miljoner kr.

Utbyggnad av kollektivtrafiken (tätare turer och nya linjer) 55 miljoner kr.

Gränsen för ungdomskortet höjs till 25 år, 15 miljoner kr.

Enbart v
Högre löner till förskollärare m.fl., 40 miljoner kr.

Halva priset på Västtrafiks tilläggskort för gymnasieungdomar, 20 miljoner kr.

Utökat bidrag till kulturhuset Blå Stället i Angered, 1 miljon kronor.

Annons

Rekommenderade artiklar

"Ledarsidor stöder regeringen med 800 miljoner"

Värdet av den PR som regeringspartierna får på ledarsidor i borgerlig media kan uppskattas till minst 800 miljoner kronor om året, menar Sven Elander som har publicerat en uträkning på sin blogg.

Fria Tidningen

När blev det förbjudet att tänka efter?

”Oskyldig tills motsatsen bevisats”, brukar det heta både inom juridiken och pressetiken. Men när den anklagade är en världskändis gäller tydligen inte det.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu