Människorättsfrågor ofta det enda accepterade engagemanget för kvinnor | Fria.Nu

Debatt


Maria Hagberg
  • Solmaz Ikder tillhör en iransk minoritet och kampanjar för reformpolitikern Mustafa Moin
Fria.Nu

Människorättsfrågor ofta det enda accepterade engagemanget för kvinnor

Religion, både kristendom och islam, har på flera håll i världen fått större inflytande över lagstiftningen än tidigare. Detta har fått katastrofala följder för kvinnopolitiska organisationer, skriver Maria Hagberg och Jimmy Sand, som sätter sitt hopp om förändring till FN.

I de flesta länder sätts kvinnors rättigheter på undantag. Deras politiska inflytande är minimalt inte minst i diktaturer - oavsett om de är av sekulär eller religiös natur. När den religiösa regimen tog över i Iran upplöstes ganska omgående de organisationer som kämpade för kvinnors rättigheter. Kvinnojourerna försvann. Trots det utmanar mängder av kvinnor regimen och utsätter sig för offentlig förnedring och piskrapp i sitt trots. Hundratals kvinnor varje månad visar sitt motstånd på detta sätt.

Den enda möjligheten att engagera sig, som Irans religiösa styre godtar, är att vara med i organisationer för mänskliga rättigheter. Här visar sig nu utsikterna att påverka det politiska innehållet - genom att hänvisa till FN: s konventioner. Eftersom de flesta stater skrivit under dessa har de också tyngd, och om man inte följer dem kan få konsekvenser.

När förslaget om ny konstitution förhandlades i Irak var det mycket knapphändig rapportering om de starka krafter som verkade för att, liksom i Iran, införa sharialagar. Detta skulle få katastrofala följder för kvinnors rättigheter. Att islam ändå fått stor inverkan i lagstiftningen är inget George W Bush & Co kritiserar. Också de förespråkar religionens inflytande i samhällsutvecklingen - till men för kvinnokampen i USA, som i dag enligt bland andra Susan Faludi för en tynande tillvaro. Till exempel är abortmotstånd en fjäder i hatten för den som vill bli domare i USA: s högsta domstol.

Under krigsrapporteringen från Balkan sades inte mycket om konsekvenserna för de muslimska kvinnor som utsattes för övergrepp. Många flydde landet eller begick självmord, då de annars riskerade att straffas av sina familjer. En del valde att sälja sina kroppar, då de redan var skändade, 'horor'. I krigets spår närs kriminalitet, inte minst slavhandel i form av trafficking.

Dagligen kidnappas i Irak mängder av människor. I allt större omfattning är det kvinnor, för försäljning till bordeller bland annat i Turkiet. I detta ansökarland till EU redovisades härom veckan ett stort stöd för hedersmord. Närmare 40 procent av befolkningen i de östra delarna anser att en kvinna som är otrogen ska straffas.

Fattiga länder utanför EU får sin beskärda del. I Moldavien beräknar man att 20 procent av landets unga flickor är 'försvunna', troligen genom trafficking. I flera andra länder där kvinnor lever under starkt förtryck ser man samma tendenser. En människorättskommission sammansatt av medlemsstater i OAS (Organisation of American States) rapporterade nyligen att tusentals kvinnomord begås i Sydamerika, med regeringarnas goda minne. Vissa av dem ignorerar det helt, medan andra uttrycker sexistiska omdömen som att 'kvinnan hade för kort kjol' eller 'hon gick ute ensam'. På vilket sätt är det relevant?

I många länder där kvinnors demokratiska inflytande är obefintligt har FN: s konventioner för mänskliga rättigheter fått stor betydelse. De återkommande kvinnokonferenserna är oerhört värdefulla för kvinnor runt om i världen, för att knyta kontakter och bilda nätverk. Med hänvisning till FN: s konventioner har de flera gånger lyckats förbättra livsvillkoren och det innebär att för världens kvinnor har FN: s politiska och demokratiska kraft ökat. Det finns hopp om förändring.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Religionen är en privatsak

DO stämde Arbetsförmedlingen och kräver att en man med muslimsk bakgrund ska få skadestånd. Eftersom mannen på arbetsintervju på ett företag vägrade ta en kvinnlig chef från företaget i handen uteblev ersättning. Därför påstås arbetsförmedlingen ha handlat på ”ett diskriminerande sätt”, skriver Maria Hagberg.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Att göra politik av andligheten

Den debatt som förekommer om religionen i dag gör det viktigt att lyfta fram och visa på religionens inflytande i det politiska livet. Skenbart har vi en föreställning om att vi lever i ett sekulärt samhälle. Vi är inte medvetna om den religiösa indoktrinering som sker, skriver Maria Hagberg, fil mag i socialt arbete.

Debatt
:

Tack för försvaret av den fria forskningen!

Leif Pagrotsky och alla de som lyckades få igenom
stamcellsforskningens betydelse och berättigande ska ha all heder av era framgångar på EU nivå. Vi vet att motståndet var starkt.
Sveriges framgångar i EU var till förtret för dem som motarbetar stamcellsforskning, skriver Maria Hagberg.

Debatt
:

Kvinnor som organiserar sig osynliggörs

I dag, lördag, får Robert D Putnam Johan Skyttepriset i statsvetenskap för sina forskningsinsatser. Men han har i sina slutsatser, liksom flera av dem som analyserat dem, missat ett par avgörande faktorer: kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta och organisera sig, skriver Maria Hagberg, Fi.

© 2021 Fria.Nu