Mp får kritik för att vara odemokratiskt | Fria.Nu
  • Karla Lopez och Linus Waltersson är två av dem som nu riktar hård intern kritik mot miljöpartiet i Göteborg. Men kommunalrådet Kia Andreasson tillbaka
Göteborgs Fria

Mp får kritik för att vara odemokratiskt

Nu är det klart vilka miljöpartister i Göteborg som kommer finnas på de kommunala valsedlarna. Kommunalrådet Kia Andreasson kommer sitta kvar som gruppledare, men efter söndagens möte har den interna kritiken mot henne och partiets struktur blivit alltmer konkret.

En person har hoppat av partiet och två har riktat hård kritik mot vad de anser är en organisation med bristande struktur och en koncentrerad maktelit.
- Organisationen fungerar helt enkelt inte. De förtroendevalda får extremt mycket makt. För en vanlig medlem utan förtroendeposter har man inte större inflytande än vilken väljare som helst, menar miljöpartisten Karla Lopez.
- Vi har under ganska lång tid försökt minska politikernas beslutsmakt och öka medlemmarnas formella inflytande i kommunpolitiken men utan resultat, menar Linus Waltersson som sitter i Stadsdelsnämnden Bergsjön.

Men kommunalrådet Kia Andreasson, tillbakavisar den kritik som riktats mot henne och partiet. Det finns nätverk för olika frågor inom miljöpartiet, menar Andreasson som ser att det snarare handlar om utnyttja de möjligheter man har.
- Linus Waltersson och Karla Lopez använder inte de kanaler som finns. Om förslag faller på ett medlemsmöte, är det ju inte fel på demokratin, menar hon.
Men Waltersson och Lopez tycker att det är inte det som är problemet utan var den reella makten finns.
- Medlemsdiskussionerna handlar bara om administration och inte om politik, hävdar Karla Lopez.
- Den medlem som vill påverka politiken kan visserligen bedriva lobbying på våra fullmäktigeledamöter, men de största och viktigaste besluten tar vår fullmäktigegrupp själva. Det är fullt möjligt att Andreasson tror på sina egna ord. men då har vi helt enkelt inte samma syn på vad demokrati är, menar Waltersson.
Miljöpartiet i Göteborg har över 400 medlemmar. På mötet i söndags när de kommunala valsedlarna skulle fastställas kom cirka 40 personer.
- Att 40 av 400 medlemmar kommer på ett medlemsmöte är normalt. Detta år har vi dessutom haft ett stort antal medlemsmöten för att förankra beslut, säger Kia Andreasson.
- Att så få kommer på ett så viktigt möte är inget annat än ett underbetyg för partiet, menar dock Waltersson.

Både Linus Waltersson och Karla Lopez blev efter söndagens möte nedpetade från valbar plats på sina respektive listor, vilket blev den utlösande faktorn för att ge luft åt den kritik som grott inom partiet en längre tid. Kritiken handlar till stor del om bristande demokrati, men även om att vissa obekväma frågor inte är välkomna på agendan.
- Kommunalrådet och hennes anhängare har tyvärr valt att döma ut sina kritiker som ett gäng rabiata och okunniga skitungar, menar Waltersson, som bland annat drivit frågan om att ta bort förmånssystemen för politiker.

Karla Lopez har bland annat drivit en antal förslag för att öka insynen i partiorganisationen. Men hon upplever inte att hon fått gehör för sina idéer.
- När jag kommit med konkreta förslag på ökad transparans och samordning för att till exempel ge de som sitter i de olika stadsdelsnämnderna bättre redskap i sitt arbete, har jag blivit bemött på ett rent otrevligt sätt. Det tyder ju inte direkt på att man vill ha åsikter om organisationsförändringar.
- Jag vet inte ens vilken politik och och linje Andreasson driver i kommunfullmäktige. Hon kanske driver bra frågor men jag har ingen aning. Tyder inte det på bristande information, undrar Lopez.
Miljöpartiet har haft en ganska stor omsättning av medlemmar i Göteborg, något som Andreasson finner naturligt.
- Vi har stor genomströmning av medlemmar som är yngre och det är för att Göteborg är en universitetsstad och männsiskor flyttar, säger Andreasson.
- Genomströmningen av medlemmar är så stor för att folk känner att de inte har någon möjlighet att påverka. Att blunda för det är att blunda för verkligheten, svarar Karla Lopez.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu