Fortfarande oklart hur många som får stanna | Fria.Nu
  • Lördagen den 10 september demonstrerade 3 000 människor i centrala Stockholm för flyktingamnesti. Den 14 september sa riksdagen nej till en generell a
Fria.Nu

Fortfarande oklart hur många som får stanna

Förra måndagen publicerades uppgifter om att 46 procent av dem som sökt asyl under den tillfälliga utlänningslagen skulle beviljas uppehållstillstånd. Bara dagarna senare kom en ny prognos där Migrationsverket uppskattade att 68 procent skulle få stanna. Men hur många det i slutändan blir är fortfarande höljt i dunkel.

Konsekvenserna av den tillfälliga utlänningslag som vänsterpartiet och miljöpartiet drev igenom under budgetförhandlingarna med socialdemokraterna är ännu oklara.
Den nya lagen trädde i kraft den 15 november i fjol, och hittills har 85 procent av dem som ansökt om en ny prövning beviljats asyl. Denna siffra förväntas dock sjunka, eftersom Migrationsverket först prövar dem som bedöms ha störst chans att få stanna.
När lagen hastigt drevs igenom talade företrädare för såväl socialdemokraterna som samarbetspartierna om att en stor majoritet av de asylsökande som omfattades av den skulle få stanna. Men många gräsrotsaktivister som kämpat för flyktingamnesti såg trots det uppgörelsen som ett nederlag och menade att v och mp vikt sig i förhandlingarna.

En av de som då försvarade uppgörelsen var Kalle Larsson, vänsterpartiets talesman i flyktingpolitiska frågor.
- Vi anser att det här är ett tillräckligt stort genomslag för att vi skulle vilja underteckna budgeten, sa han då.
Halvvägs in i den tillfälliga lagens giltighetstid är han fortfarande optimistisk, om än inte nöjd.
- Jag är inte nöjd eftersom det finns personer som inte fått stanna som skulle ha fått det med en generell amnesti.
En kvalificerad gissning tror han är att omkring tre fjärdedelar av alla sökande kommer att få stanna. Och i ljuset av att dessa annars hade riskerat utvisning menar han att uppgörelsen var det bästa tillgängliga alternativet. Även om det var ett pragmatiskt sådant.
- Den tillfälliga lagen är ett steg i rätt riktning. De som omfattas, och de 5 000 som redan har fått stanna, ser nog gärna att vi tog det kortare steget istället för att i efterhand prata om att vi kunde ha tagit ett längre steg. Visst kan man säga att det var ett pragmatiskt beslut, men jag menar att det var berättigat, säger Kalle Larsson.

Migrationsverket är i sin senaste prognos aningen försiktigare.
- Den uppskattning som vi har gjort är att ungefär 18 500 av de 27 000 som beräknas söka kommer att få stanna, säger Marie Andersson, pressansvarig på Migrationsverket.
Detta innebär att 68,5 procent av de sökande i slutändan skulle beviljas uppehållstillstånd. Men Marie Andersson betonar att siffrorna inte ska betraktas som ett facit av den tillfälliga utlänningslagen. En rad faktorer kan fortfarande påverka utvecklingen.
- Man kan ju inte veta säkert, säger hon. Det är ju individuella bedömningar. Sedan kan det komma att krävas nya policybeslut som kan påverka i en eller annan riktning.

Annons

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu