Afrika i centrum på WSF | Fria.Nu
  • Aktivister från World Social Forum propagerar för rättvis handel ridandes på kameler under en demonstration i Bamako, Mali, förra helgen.
Fria.Nu

Afrika i centrum på WSF

Den första av årets tredelade upplaga av World Social Forum, WSF, avslutades på måndagen i Malis huvudstad Bamako. Forumets samordare Mamadou Goita är nöjd med att man i Bamako fokuserade på många av de afrikanska frågor som gått förbisetts vid tidigare upplagor av WSF.

- Afrikaniseringen av ämnena skedde inte med avsikt. Det blev bara så eftersom detta var första gången som en majoritet av deltagarna vid ett WSF var afrikaner, säger Mamadou Goita.
Forumet i Mali innebar att WSF för första gången hölls på afrikansk mark. Vid de tidigare upplagorna av WSF har färre än 100 afrikanska ickestatliga organisationer deltagit, vilket enligt Goita berott på att det varit för dyrt att resa till brasilianska Porto Alegre eller indiska Mumbai.
Men i år var det annorlunda.
- Bara från Malis landsbygd kom 300 människor och ytterligare
8 000 personer från grannländerna. Alla deltog i forumet och berikade diskussionerna, säger Goita.
Vid den avslutande presskonferensen bedömde organisatörerna att mellan 15 000 - 20 000 delegater medverkat i Bamako.

Sedan starten 2001 har alla World Social Forums utom ett hållits i Porto Alegre. 2004 förlades mötet till Mumbai och i år arrangeras forumet i tre städer. Direkt efter Bamako fortsatte forumet till Venezuelas huvudstad Caracas, medan den avslutande tredje delen kommer att hållas i Pakistans kommersiella centrum Karachi i slutet av mars.
Bland de viktiga afrikanska frågor som diskuterades i Bamako framhåller Goita kvinnlig könsstympning, barngiftermål samt den dåliga läs- och skrivkunnigheten bland flickor. Andra frågor som fick en framskjutande plats var den fortsatta marockanska ockupationen av Västsahara, samt konflikterna i Kongo och i Sudan.
Vid ett särskilt ungdomsforum fick unga män och kvinnor möjlighet att diskutera problem som de möter - exempelvis arbetslöshet och utbildningsfrågor - med äldre deltagare.

Forumet organiserade också en 15 kilometer lång löpning för att uppmärksamma kommersialiseringen av idrotten, där i synnerhet afrikanska män och kvinnor blivit varor på den internationella marknaden.
- En annan sport är möjlig, där människor inte köps och säljs som varor. Vi borde ha en idrott där människor behandlas med värdighet och där glädjen fortfarande finns kvar. Den får inte förvandlas till bara ytterligare en affärsverksamhet, säger Goita.
Detta är bara ett par exempel av de fler än 800 ämnen som togs upp vid de olika mötesplatserna.

Organiseringen av detta mastodontevenemang förenklades av att Malis regering - som styr ett av världens fattigaste länder - lämnat ett bidrag på motsvarande drygt två miljoner kronor. Staten upplät dessutom en del konferenshallar och bibliotek till arrangemanget. Vissa saker fungerande dock inte helt tillfredsställande. Det var bland annat brist på boenden för deltagarna.
Margaret Da Costa som representerar en angolansk människorättsorganisation säger att hon är mycket nöjd med evenemanget. Detta trots att det inte fanns rinnande vatten där hon bodde, samt att det var svårt att hänga med i många diskussioner eftersom de sällan översattes till portugisiska. Hon menar ändå att det var 'fantastiskt' att ett fattigt land som Mali kunnat arrangera ett så lyckat globalt evenemang.
- Människor samtalar och skapar nätverk. Det är det viktiga, inte våra småproblem som beror på att vi deltar i en konferens i ett land med så begränsade resurser, säger hon.

Vid måndagens presskonferens talade Wahu Kaara, som ingår i organiseringskommittén inför WSF 2007, som kommer att hållas i Nairobi. Hon menar att deltagarnas entusiasm utgör nyckeln till att Kenya ska lyckas väl med arrangemanget.
- Det fundamentala med WSF är att mobilisera människor till att uttrycka att vi har behov av en annan värld, säger hon.
- Det faktum att människor har mötts i Bamako, och den dialog som har förts, är en konkret manifestation av visionen och målet med World Social Forum.

Annons

Rekommenderade artiklar

Tusentals talade om Afrika på socialt forum i Bamako

World Social Forum är på tre platser i år. Förra veckan slutade den första delen av forumet, som var i Malis huvudstad Bamako. Mamadou Goita har arbetat med forumet. Han tycker att det var bra att forumet handlade mycket om Afrika.

Protester mot höjda skatter och lönestopp

Zambias fackföreningsrörelse har utlyst onsdagen den 18 februari till nationell protestdag mot regeringens nya budget. Budgeten innehåller höjda skatter och lönestopp för landets 120 000 anställda inom offentliga sektorn.

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2020 Fria.Nu