Våldsam uppladdning inför Salem | Fria.Nu
Stockholms Fria

Våldsam uppladdning inför Salem

Den 9 december 2000 misshandlades 17-årige Daniel Wretström till döds i Stockholmsförorten Salem. Förövarna var en grupp jämnåriga ungdomar där de flesta hade utländsk bakgrund. Offret hade kopplingar till den högerextrema rörelsen, och splittrade nationella organisationer såg snabbt chansen att enas kring en martyr.

  I dag anordnas den sjätte minnesmarschen för Daniel Wretström. Och bakom det som i dag är den största högerextrema demonstrationen i norra Europa står några av Sveriges mest ökända nazister.

Inför Salemmarschen har både högerextrema grupper och antifascister intensifierat sitt arbete. Bland annat har organisationen Salemfonden, som officiellt står som arrangör för de högerextremas minnesmarsch, låtit trycka upp 100 000 exemplar av sin tidning Salemfacklan. Planen var att dessa sedan skulle distribueras över hela landet av frivilliga aktivister.

Den högerextrema propagandaoffensiven har dock resulterat i ett flertal våldsamma konfrontationer. Antifascister har genomfört åtminstone tre större attacker mot utdelningarna. Flera högerextremister har misshandlats grovt, och i samband med en konfrontation vid Brommaplan i mitten av november blev även en polis attackerad med tårgas.

Richard Slätt, chefredaktör på tidningen Expo, som granskar rasistiska och nazistiska rörelser, tror dock att utdelningarna av Salemfacklan har en mycket begränsad effekt. De som inte redan står ideologiskt nära de högerextrema låter sig sällan övertygas av nationalromantisk retorik och konspirationsteorier om svenskfientligt våld som sanktionerats av staten.

- I slutändan så handlar det främst om internmobilisering. De lockar inte så många nya vanliga ungdomar genom att försöka mobilisera utåt.

Även förra året stördes den högerextrema mobiliseringen ett flertal gånger av antifascister som sökte konfrontation. Veckan innan Salemmarschen blev Robert Vesterlund, ledare för den nazistiska organisationen Info 14, som står bakom Salemfonden, misshandlad i samband med en flygbladsutdelning. Bland annat skadade han handen. Misshandeln uppmärksammades i media, och Robert Vesterlund upprepade för såväl journalister som ordningsmakt att han råkat klämma sin hand i en bildörr och att han inte ville anmäla något brott.

Kort därefter hackades Robert Vesterlunds e-post av antifascister, och hans korrespondens med andra nationella lades ut på nätet. I breven beklagade sig Robert Vesterlund över det bristande stödet från den nationella rörelsen och uttalade sig i ordalag som 'nu kastar jag in handduken'. Trots det står hans namn i år återigen på demonstrationstillståndet för marschen.

Varför är då Salemmarschen så viktig för den högerextrema rörelsen i Sverige? Enligt Richard Slätt så har marschen gett en splittrad rörelse någonting att enas kring.

- Det är egentligen det som de inte har lyckats med själva, att organisera saker ihop och hålla sams inom grupperna. Att lägga ner stridsyxorna från 1990-talet, och koncentrera sig på sina fiender istället för att bråka internt.

Svensk nazisms historia är kantad av konflikter mellan olika organisationer och grupperingar. Richard Slätt berättar att även om alla meningsmotsättningar inte är lösta, så samarbetar de högerextrema betydligt mer nu än för tio år sedan.

De flesta utomstående bedömare är eniga om att marschen inte är en minnesmanifestation, utan främst fyller en politisk funktion. Detta tycks bekräftas av hur den högerextrema retoriken kring marschen har radikaliserats under senare år. År 2003 inledde Magnus Söderman, representant för Sveriges kanske mest extrema nazistorganisation, Svenska motståndsrörelsen, sitt tal vid marschen med orden: 'Jag har inte kommit hit för att sörja.'

Detta följdes av uppmaningar till kamp mot det mångkulturella samhället och den korrumperade demokratin. Vid fjolårets demonstration anslöt sig alla talare till den agiterande och militanta retorik Magnus Söderman börjat med. Fortfarande lades kransar vid den plats där Daniel Wretström berövats sitt liv, men fernissan av minnesmarsch började alltmer flagna.

En av dem som har engagerat sig i att försöka stoppa nazistmarschen är Pia Ortiz-Venegas, salembo och vänsterpartistisk kommunpolitiker. Att demonstrationen skulle vara en minnesmarsch avfärdar hon som propaganda från de högerextremas sida.

- Det är det inte. Det är uppenbart när man lyssnar. Det är bara en förevändning för att samlas.

Hon säger att många salembor känner ett stort obehag inför den årliga nazistdemonstrationen, samtidigt som den har resulterat i en ökad acceptans för nazism bland unga. Att det inte finns något organiserat motstånd i Salem mot marschen menar hon delvis beror på rädsla. Istället för att engagera sig mot främlingsfientlighet väljer många att helt enkelt resa bort den dag som Salemmarschen äger rum.

I kommunfullmäktige har hon motionerat om att Salem ska vidta åtgärder mot högerextremisterna, och på lördag ska hon tala på den demonstration som Nätverket mot rasism (NMR) anordnar. Fram till 2003 deltog Afa i NMR:s motdemonstrationer i Salem, vilket ett flertal gånger resulterade i våldsamma sammanstötningar mellan antifascister och polis. Pia Ortiz-Venegas säger sig ha förståelse för att grupper och individer vill konfrontera nazisterna med våld. Där

emot tror hon inte att man kan stoppa marschen med militanta metoder.

- Nej, inte i Salem, där har det blivit som en återvändsgränd. Ska man använda stå i vägen-metoder måste de vara lokalt förankrande. Det ska vara en hel befolkning som ställer sig i vägen, inte bara enskilda grupper. Skulle de 14 000 människor som bor i Salem gå ut på gatorna så tror jag att det skulle få effekt.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu