Förtvivlade föräldrar en termin efter nedläggning av su-grupper i Majorna | Fria.Nu
  • Ur GFT den 30 april 2005. Birgitta Ljungholm och Helén Lysell förlorade kampen för att få behålla su-grupperna i våras. Nu riktar de skarp kritik mot
Göteborgs Fria

Förtvivlade föräldrar en termin efter nedläggning av su-grupper i Majorna

I våras lade stadsdelnämnden i Majorna ner de så kallade SU-grupperna för barn med specialbehov i undervisningen. Motiveringen var att förändringen var bättre för barnen och att de nu skulle inkluderas bättre i klassen. Men med en termin i ryggen är kritiken från föräldrarna hård.

- Våra värsta farhågor har tyvärr besannats, säger Birgitta Ljungholm som har en son i Karl Johansskolan.

- Vi har precis fått hem ett varningsbrev från skolan som säger att han inte kommer få godkänt i alla grundämnen. Detta var precis det vi förutsåg och fasade för när beskedet om nedläggandet av su-grupperna kom, säger hon.

Och Birgitta Ljungholm är inte ensam om sin oro. Helén Lysell var en av de andra föräldrarna som intervjuades i GFT i samband med kampen för att få behålla su-grupperna i våras.

- Min son har varit hemma från skolan minst en dag i veckan sen de lade ner su-grupperna, säger hon. Han får migränattacker och läkarna misstänker att det beror på att han helt enkelt anstränger sig för hårt i skolan då han inte längre får den assistans han behöver, menar hon.

Su-grupper är grupper där barn med diagnoser som damp, adhd, dyslexi samt autistiska drag eller neurologiska funktionshinder tidigare haft skolans teoretiska ämnen för sig med en speciallärare. Praktiska ämnen har barnen haft tillsammans med sin övriga klass. När grupperna lades ner var tanken att barnen nu skulle inkluderas bättre i sina respektive klasser genom att inte ha så många ämnen för sig. I brevet föräldrarna fick hem i samband med nedläggningen skrev SDN Majorna att 'den enskilde utsätts inte för den exkludering som det innebär att

inte ingå i den ordinarie undervisningsformen'. Rektor Dennis Reinhold beskrev då den nya inkluderingstanken som att att läraren ska få assistans och handledning när det blir nödvändigt. Men den kräver också att barn som har extra behov säger till när det blir för svårt och att de då ber om att få ytterligare hjälp.

Att det handlade om att spara pengar och dra ner på antalet tjänster ville inte skolan och SDN prata om. När GFT först skrev om ärendet ville man på SDN Majorna inte ens prata om att det handlade om en nedläggning, utan att det bara handlade om en så kallad omstrukturering.

Men tjänsterna har blivit färre och det är inte alla barn med den här typen av behov som klarar av att säga ifrån på skarpen när de inte hänger med i klassen.

- Min son kommer hem med helt tomma skrivböcker. Han hänger inte med och sitter av tiden på de lektioner då de är stor klass, menar Helén Lysell.

Det nya systemet har initierat något som kallas Oasen där det finns speciallärare och dit eleverna alltså kan gå om de känner att de inte hänger med och behöver extra hjälp.

- Men om man har ett barn med svåra koncentrationssvårigheter kan man inte kräva att de ska ta det initiativet, det måste någon annan göra för dem. Det ligger i deras särskilda behov, menar Lysell.

Och att man ska prioritera att alla elever ska gå ur grundskolan med godkända betyg, samt ta speciell hänsyn till barn med särskilda behov har Stadsdelen Majorna lovat. I verksamhetsplanen för skolan 2005 står det att 'Antalet elever med godkända betyg i svenska, matematik och engelska ska öka.' Och i skolans läroplan står det att 'skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen i utbildningen.'

- Min son är ledsen över det här. Han vet vad han vill göra i livet, ska han inte kunna göra det för att han har svårt att läsa och för att skolan inte vill hjälpa honom med det han har rätt till för att klara sig med godkända betyg, undrar Birgitta Ljungholm som nu står inför att hon kanske måste betala en speciallärare privat för att hennes son ska klara sina betyg.

Både Ljunghom och Lysell efterfrågar en utvärdering av nedläggningen och vilken effekt den fått. Och en sådan är, enligt SDN, på gång.

- En termin är en kort tid för att utvärdera hur inkluderingen och nedläggningen av ett antal su-grupper utfallit. Förmodlingen kommer utvärderingen att ske någon gång under våren 2006. Det är viktigt att det blir en seriös utvärdering, menar Bo-Staffan Josefsson, verksamhetschef för förskola/skola/fritid/kultur på SDN Majorna.

- I avvaktan på utvärderingen, kommer jag enligt tidigare löfte till den föräldragrupp som tidigare uppvaktat mig, att höra mig för hur de upplevt hösten och den till viss del, resursmässigt, förstärkta 'överbryggning' som skett i samband med övergången från su-grupp till inkludering, menar han.

I Majorna har 25-30 barn drabbats av nedläggningen av su-grupperna.

GFT har utan framgång sökt Karl Johansskolans rektor Dennis Reinhold för en kommentar.

Annons

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu