Nu likställs lesbiska med heterosexuella | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Nu likställs lesbiska med heterosexuella

Lesbiska par får samma rätt till assisterad befruktning som heterosexuella par. Det beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götaland på onsdagen.

Från och med den 1 juli i år har en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna laglig rätt till assisterad befruktning. Men fram till i onsdags har det varit osäkert om hon skulle bli tvungen att betala för behandlingen eller om det förelåg en risk att hon skulle prioriteras så lågt att hon skulle få svårt att klara den övre åldersgränsen som är 40 år. Då restes frågan om hur långt det offentliga ansvaret skulle sträcka sig. Alla var inte överens om att likkönade par skulle ingå i det offentliga ansvaret på samma sätt som olikkönade par.

Men nu är det alltså beslutat att heterosexuella och lesbiska par ska prioriteras på samma sätt vad avser turordning och kostnader, och ingen diskriminering får lov att förekomma. Bedömningen av vem som ska få tillgång till assisterad befruktning ska göras med utgångspunkt i behovet av vård och inte i sexuell läggning.

Regionen kommer stå för högst fyra behandlingar genom insemination respektive högst tre provrörsbefruktningar för varje kvinna. Hälso och sjukvårdsutskottet menar vidare att det sannolikt främst är inseminering som blir aktuell eftersom barnlösheten i de flesta fall inte beror på ett medicinskt behov. I de fall en lesbisk kvinna behöver provrörsbefruktning jämställs detta med behandling vid infertilitet för heterosexuella. Kristdemokraterna har reserverat sig mot beslutet.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu