Nej till flyktingamnesti | Fria.Nu
  • Förra lördagen samlade Flyktingamnesti 2005 drygt tre tusen människor till en demonstration på Sergels torg i Stockholm. Samtidigt hölls demonstration
Stockholms Fria

Nej till flyktingamnesti

Det blir ingen allmän flyktingamnesti i anslutning till den nya asylordning som börjar gälla den 31 mars nästa år. Det bestämde riksdagen i onsdags. Efter en långdragen debatt avslogs förslaget om en flyktingamnesti med röstsiffrorna 172 mot 134. Förslaget beräknas gälla omkring 35 000 flyktingar, varav 10 000 i dag lever gömda.

Under den debatt som föregick voteringen om en allmän flyktingamnesti var det politiska klimatet hetare än vanligt i riksdagen. Åhörarläktaren var nära nog fullsatt och den normalt så obesvärade samtalstonen ledamöterna emellan föreföll ansträngd.

- Ett område vi inte kan känna stolthet över är asyl- och flyktingpolitiken, sa miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. Utlänningsnämnden var en godtycklig och rättsvidrig ordning.

Peter Erikssons anförande möttes av spontana applåder från läktaren, vilket fick talman Björn von Sydow att med myndig stämma upplysa om att inga bifallsyttringar från åhörarna fick förekomma.

Förmaningarna visade sig dock otillräckliga. När migrationsminister Barbro Holmberg en stund senare gick upp i talarstolen avbröts hon efter bara några ord av att ett tiotal kvinnor ställde sig och sjöng en egen version av Sveriges nationalsång - där Norden beskrevs som inskränkt och rasistisk. Det visade sig vara gruppen Gränslösa kvinnor, vilka SFT tidigare skrivit om (se förra veckans SFT), som tog tillfället i akt att demonstrera sina åsikter om flyktingpolitiken.

Förutom att sjunga hann aktivisterna även med att kasta ut ett antal flygblad över riksdagsledamöterna innan de hejdades av ordningsvakter. Då de eskorterades ut utbröt återigen applåder, vilket fick andre vice talman Kerstin Heinemann att avbryta debatten och låta utrymma åhörarläktaren.

Medlemmarna i Gränslösa kvinnor tvingades legitimera sig och släpptes sedan. Flygbladen som kastades ut över ledamöterna hade en av aktivisterna smugglat in under tröjan.

- Vi hade en banderoll också men den lyckades vi inte få in, sa Gabriella Martinson från Gränslösa kvinnor.

Trots att de flesta av åhörarna verkade sympatisera med aktionen var alla inte odelat positiva. Efter att åhörarna slussats ut rådde osäkerhet om huruvida publiken skulle få återvända eller om resten av debatten skulle föras inför tomma läktare.

- I den mån det får konsekvenser för alla så är det synd, sa Henrik Strohmayer från Flyktingamnesti 2005. Det var tio som sjöng, och vi är tvåhundra.

Efter en knapp halvtimme tilläts dock åhörarna att återigen ta plats i plenisalen.

Trots att det redan på förhand var klart att förslaget om flyktingamnesti skulle avslås var det uppenbart att alla meningsskiljaktigheter inte var lösta.

- Jag är oerhört stolt över att företräda svensk flyktingpolitik, sa Barbro Holmberg.

Detta fick en upprörd Mauricio Rojas - som för dagen hellre talade om mänskliga kostnader än ekonomiska sådana - att begära replik.

- Hur räknar ni deras lidande? frågade folkpartisten. De dagar de har väntat, de sömnlösa nätterna? Det ingår inte i budgeten.

Förutom heta känslor karaktäriserades debatten i riksdagen av att den sedvanliga blockpolitiska indelningen inte gällde. Istället hade socialdemokraterna och moderaterna bildat en järnaxel mot amnestin, medan övriga fem riksdagsparter var för. När regeringens proposition 2004/05:170 om en ny asylordning slutligen gick till votering klubbades alla förslag igenom, utom just den reservation - gällande en allmän amnesti - som undertecknats av v, mp, kd, fp och c. Det innebär att den hårt kritiserade Utlänningsnämnden läggs ner och att Migrationsverkets beslut från och med den 31 mars nästa år istället kommer att överklagas till speciella migrationsdomstolar.

Dessa domstolars beslut kan i sin tur överklagas till kammarrätten i Stockholm, som blir den högsta instansen i den nya ordningen. 100 nya domare, samt en stor mängd nämndemän, kommer att behöva rekryteras till det nya systemet. Dessutom saknas i dagsläget certifierade tolkar, vilka är nödvändiga för att domstolsförhandlingarna ska kunna genomföras.

Migrationsminister Barbro Holm-berg hävdade emellertid under onsdagen att hon var övertygad om att de praktiska problemen skulle lösa sig, eftersom regeringen varit ute i god tid när det gäller planeringsarbetet.

Annons

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu