USA planerar för globalt oljekrig | Fria.Nu

Synpunkten


Mikael Oebius
Fria.Nu

USA planerar för globalt oljekrig

Har ni hört talas om Hubberts peak? Förmodligen inte. Och det trots att begreppet myntades redan på 1950-talet och förutsäger ett skeende som för alltid kommer att förändra världen så som vi känner den.

Hubberts topp är höjdpunkten på en kurva som beskriver oljeproduktionens faser och vad som händer när den billiga, lättutvunna, högklassiga oljan, den som ser ut att självmant spruta upp ur jorden, tar slut. Därefter återstår den smutsiga, djupare liggande oljan som kräver dyrare teknologi för att nå och som är dyr att rena. När man väl är förbi toppen kommer produktionstakten obönhörligen att avta. Kostnadsökning oundviklig. Prisökning likaså.

Åh nej, ännu en domedagsprofet, suckar ni kanske. Visst. Men med ordentligt på fötterna. M. King Hubbert var en högt ansedd geolog som på 50-talet chockade USA med påståendet att landets oljeproduktion skulle nå sin topp på 70-talet för att sedan minska och fördyras. Ingen trodde honom, men verkligheten gav honom rätt. All olja som producerats i USA sedan dess är av den svårutvunna och orena typen.

Väl inne på 70-talet återkom Hubbert med en profetia för resten av världens fyndigheter. Toppen skulle infalla på 90-talet. Ha, så fel han hade, säger ni kanske. Men icke. 70-talets så kallade oljekris fördröjde bara skeendet.

Kort sagt förutspår Hubberts beräkningar nu att jordens oljeproduktion kommer att nå sin topp mellan år 2003 och 2008 vid alla nu kända fyndigheter. Ingen kan säga när det inträffar - bara konstatera efteråt att det inträffat.

När världens ledare talar om tillväxt som förutsättning för att upprätthålla och höja vår levnadsstandard och höja de fattiga ur fattigdomen, bygger resonemanget på en stadigt ökande och obegränsad tillgång till lättutvunnen, ren och billig olja.

Om Hubbert har rätt även i sin globala spådom går ekvationen helt enkelt inte ihop. Och det finns inga alternativa energikällor som inom rimlig tid ens kommer i närheten av att kunna ersätta de fossila bränslenas andel av världens nuvarande behov, och sannerligen inte en globalt ökande tillväxts behov. Inte heller den fossila och ändliga naturgasen.

Om detta, och medias tystnad härom, handlar filmen The end of suburbia (som jag tidigare puffat för vid några tillfällen).

I skenet av detta är det intressant att följa USA:s aktiviteter i de regioner som är välsignade med oljefyndigheter. Med olika strategier för olika regioner ser USA som sitt i särklass viktigaste framtidsprojekt att säkra det som finns kvar av olja för förvaltning efter eget skön. Irak, Iran, Venezuela - överallt där det finns olja som USA inte självklart har tillgång till provoceras konflikter fram.

För att säkra globala tillgångar kommer många av dessa konflikter att utvecklas till regelrätta krig. Bushadministrationen hymlar inte ens med detta. Dick Cheney har upprepade gånger rakt upp och ner deklarerat att det kommer att bli krig, ett långt krig. Eftersom oljan inte tar slut på stört utan i ett utdraget skeende blir kriget, eller snarare de samtidigt pågående krigen, långvarigt.

Som strategiskt underlag för detta har en grupp, The project for a new century for America, dragit upp riktlinjerna i programmet Re-building America"s defences - Strategy, forces and resources for a new century. I detta nittiosidiga dokument planeras i detalj hur USA ska etablera global militär kontroll, för att, som det heter, utöva globalt ledarskap och tillvarata amerikanska intressen (läs: olja). Kort sagt: militärt världsherravälde.

Detta officiella dokument finns lätt åtkomligt på internet.

Varför vet allmänheten ingenting om detta?

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Synpunkten
:

Grundtrygghet en rättighet

"Det är dags att välja sida nu. Vill DU att människan ska åsättas sitt värde och tilldömas sitt öde efter produktivitet, eller är allena den omständigheten att en människa existerar ett kriterium för att hon bör ha rätt till en anständig tillvaro?'

Synpunkten
:

Livets vatten – och dödens

Varje sekund dör människor i världen för att de inte har tillgång till sådant rent friskt vatten som jag diskar och sköljer mitt glas i. Vi ser dem på tv då och då. Vi vet att de finns. Vi vet var de finns.

Fria Tidningen
Synpunkten
:

82 gubbar viktigare än de aids-drabbade?

Första december var det Världsaidsdagen.

Det märktes inte särskilt mycket i media.

En global katastrof är i rörelse och fortfarande skjuter vi det ifrån oss, upptagna med karriärer, vardagens futiliteter och stundande julhelg som ju kräver så mycket förberedelser. Klappinköp, matinköp, stearinljusinköp, pepparkaksinköp och så vidare.

60 000 000 människor har smittats av hiv sedan epidemin bröt ut för 20 år sedan. År 2001 avled cirka 3 000 000 människor i aids eller andra hiv-relaterade sjukdomar.

© 2021 Fria.Nu