Tre miljoner flyktingar innan årets slut om inget görs | Fria.Nu
Fria.Nu

Tre miljoner flyktingar innan årets slut om inget görs

När Darfurkrisen i våras kom på den internationella dagordningen hade den svarta muslimska jordbrukande befolkningen i över ett år varit utsatt för angrepp från regeringstrupper och regeringsstödda miliser hämtade från arabiska nomader. Då planerade de humanitära FN-organen för en miljon internflyktingar. 

Idag börjar den siffran snabbt närma sig två miljoner, och den kan komma att uppgå till tre miljoner innan slutet av detta året, om inte en överenskommelse nås snabbt och humanitära organisationer får fullt tillträde till regionen. Det varnar FNs högste ansvarige för humanitära insatser, Jan Egeland. 

FNs säkerhetsråd sköt i veckan upp beslutet om ytterligare en resolution i Darfurfrågan ytterligare en vecka. Generalsekreterarens särskilde representant för Darfur, Jan Pronk, sade att den styrka om drygt 2.000 man som idag finns från Afrikanska Unionen i Darfur skulle behöva fyrdubblas och få ett starkare mandat (idag övervakar man enbart ett vapenstillestånd som inte hålls och övergreppen fortsätter). 

Ett förslag till en resolution föreligger från USA, som kräver en FN-styrka på 10.000 man, riktade sanktioner mot ansvariga för överreppen i Darfur och ett beslut om var de skall ställas inför rätta. 

Just den senare frågan har kommit att bli en skiljelinje mellan USA och Europa. EU, FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, icke-statliga Human Rights Watch och International Crisis Group kräver samtliga att förövarna ställs inför den internationella brottsdomstolen ICC. USA motsätter sig detta, eftersom man inte godkänt ICC. 

I veckan kom ytterligare en komplikation i denna fråga, då Nigeria föreslog att förövarna i Darfur skulle ställas inför en nyinrättad afrikansk tribunal. Detta har alltså avvisats av alla tunga instanser utom USA. 

De två rebellgrupperna i Darfur som slåss mot regeringen och de arabiska miliserna hotar att inte återuppta fredssamtalen om inte krigsförbrytarna i regionen ställs till svars. De liter heller inte längre på den Afrikanska Unionens styrkor. 

Under tiden fortsätter övergreppen i Darfur. 200.000 människor antas ha blivit dödade under två års angrepp. 2,4 miljoner berörs av konfikten. 1,85 miljoner av dessa är internflyktingar eller har tvingats fly till grannlandet Tchad.

Annons

Rekommenderade artiklar

Forskare i USA får inte tala fritt

James Hansen forskar om klimatet vid Nasa. Han sa till folk i USA att man snabbt måste sluta släppa ut en massa gaser i luften. Han sa att gaserna skadar klimatet på jorden. Då försökte Nasa stoppa honom. De tog bort information från hans webbsidor. De försökte hindra honom från att tala med media. Men Hansen säger vad han vill ändå.

NASA försökte tysta klimatforskare

Sedan den ledande klimatforskaren James Hansen vid NASA gick ut till allmänheten i USA för att söka stöd för en omedelbar minskning av utsläppen av växthusgaser censureras hans hemsidor och framträdande inför pressen av NASA:s informationsavdelning. Men Hansen lät sig inte tystas.

Massarbetslöshet underblåser konflikter i Västafrika

I Västafrika där 65 procent av befolkningen är under 30 år betyder bristen på arbetstillfällen att unga män i ökad grad ställs inför två val - att ta till våld eller emigrera. Detta menar en ny FN-rapport som kom i veckan.

När Bagdad kom till New Orleans

När tsunamin drabbade Indonesien, Thailand, Sri Lanka och andra länder runt Indiska Oceanen var hjälparbetare och drabbade från väst överväldigade av hur människor på plats gjorde allt för att hjälpa varandra. När orkanen Katrina drabbade amerikanska delstater längs Mexikanska golfen fick poliser och nationalgarde dirigeras om från att rädda människor till att förhindra plundring och våld.

Kvinnor demonstrerade för säkerhet i Afghanistan

Flera hundra kvinnor demonstrerade i Kabul förra veckan. De krävde bättre säkerhet för kvinnor. Fem kvinnor har blivit mördade i Afghanistan de senaste veckorna. Kvinnorna som demonstrerade krävde att mördarna ska åtalas.

© 2020 Fria.Nu