'Feminismen är ingen humanism' | Fria.Nu
Stockholms Fria

'Feminismen är ingen humanism'

- Borgerliga feminister har nästan lyckats göra feminismen till ett individuellt frihetsprojekt. Men det kan aldrig vara feminism att exempelvis köpa hemhjälp för att kunna göra karriär. Att påstå det visar en total brist på klassperspektiv. Kapitalet är bra på att utnyttja de rasistiska och sexistiska strukturerna för att maximera sin vinst, så vilka tror du det är som ska utföra det arbete som frigörs när kvinnor gör karriär? Ekonomisk jämlikhet är en förutsättning för kvinnors frigörelse, säger Cecilia Höglund, aktiv i Kvinnopolitiskt forum, KPF.

KPF har tagit sig an det projekt som alla tycks ropa efter: att relativt förutsättningslöst nypröva hur kön och klass hänger samman. De vill skapa en mer lyckad dialog mellan marxismen och feminismen och låta klasskampen omfatta allt det arbete vi de facto utför för att samhället ska fungera, inte bara det i dag avlönade.

- Kapitalet har lagt under sig hela våra liv, säger Christina Lindström. Vi skulle aldrig kunna avlönas rimligt för hela den insats vi gör för att hålla det här systemet i gång, då skulle kapitalismen gå omkull. Som arbetare, konsument och arbetslös använder kapitalet dig som mervärdesskapande och lönepressande. Vi har egentligen väldigt lite fritid från kapitalet.

Genom att sätta fokus på kvinnan som revolutionärt subjekt vill KPF hitta nya kampstrategier.

- Fackföreningsrörelsens sätt att se på arbetsplatskamp är ganska passé, säger Christina Lindström. Den utgår fortfarande från idén om den industriarbetande mannen som kan organisera motstånd på fabriken, trots att kapitalet har fragmenterat hela arbetsmarknaden och visstidsantällningar nu blir vanligare än livstidsanställningar.

KPF har under några års tid systematiskt studerat feministiska och antikapitalistiska texter i studiecirklar, granskat samband och motsättningar och diskuterat texternas relevans för deras egna livssituationer och kamper. De har suttit i paneldebatter med bland andra Hardt, en av författarna till vår tids antikapitalist-bibel Imperiet, och arbetar nu själva på två antologier med nyproducerade texter, som förväntas vara färdiga till hösten.

- Feminismen är ingen humanism. Den handlar inte bara om att alla människor är lika mycket värda, utan om att formulera krav och driva dem målinriktat. Vi behöver undersöka hur ursprunget till kvinnoförtrycket ser ut för att inte fastna i att bota symptomen. Vi ska stoppa blödningen, inte bara sätta plåster på såren, säger Cecilia Höglund.

KPF vill undersöka hur kvinnors tysta motståndsstrategier ser ut och göra dem kollektiva. Ett medel är militanta undersökningar.

- Genom att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle kan man stimulera tanken på konflikt. Vi vill analysera dagsläget, synliggöra konflikter mellan arbete, kapital och patriarkat och kollektivisera vardagskampen, säger Cecilia Höglund.

På första maj kommer KPF att genomföra militanta undersökningar i Stockholm. Vill du veta mer om metoden kan du gå in på www.riff-raff.se/artiklar/html/3_arbaut.html. KPF når du på [email protected].

Annons

Rekommenderade artiklar

Femårigt frirum firas på 44:an

I fem år har det anarkistiska biblioteket i El Cerro, Montevideo, Uruguay, fungerat som mötesplats ”för alla som vill hitta nya vägar till ett mer rättvist och solidariskt samhälle”, som grundarna skriver på hemsidan. Här kan man hitta fanzines, böcker om sociala rörelser, filosofi och psykologi, öppna kostnadsfria verkstäder i screentryck, keramik, capoeira och bokbinderi, bildverkstäder för barn, filmvisningar och föreläsningar.

Fria Tidningen

Motståndsmyller på festival

Kvinnors rätt att vika ut sig är en feministisk fråga, och för att vi i jämlikhetens namn ska ha lika många kvinnor som män på chefspositioner vore subventionerad hemhjälp en feministisk framgång.

Stockholms Fria

Kämpa vidare, Morsan!

- Det är urkul på Urkult!

Jag lovar, precis så säger tonåringen med bindi i pannan, som säljer vårrullar och ris med sötsur sås för 20 kronor på friluftsresturangen Rattanas, på bred norrländska. Två gånger, liksom uppfordrande.

Stockholms Fria

Du finns, därför finns jag

Den norsk-amerikanska författarinnan Siri Hustvedt, vars tredje och senaste roman Vad jag älskade nyligen kom ut i svensk översättning, gästade i förra veckan Kulturhusets författarscen.

Stockholms Fria

Kvinnorna bygger landet

Det är snart 30 år sedan Marockos dåvarande kung Hassan II tog över den spanska kolonin Västsahara. Majoriteten av landets befolkning tvingades fly undan tortyr och övergrepp, över gränsen till Algeriet. Där upprättades flyktingläger. Ett svagt FN har sedan dess halvhjärtat försökt få till stånd en folkomröstning om självständighet - utan resultat.

Stockholms Fria

© 2020 Fria.Nu