Ryska barn ställer ut på Galleri Gunnrummet | Fria.Nu
Stockholms Fria

Ryska barn ställer ut på Galleri Gunnrummet

Gunn Rambergs Galleri Gunnrummet på Västerlånggatan 56 i Stockholm är en mötesplats för olika slags konstverk och konstriktningar med en hög konstnärlig nivå. Den senaste utställningen på galleriet är en ny bekräftelse på det.

Det är inte någon ordinär utställning. Dels är de drygt 20 exponerade verken utförda av barn i olika åldrar, dels är tekniken - mestadels batik men även akrylfärg på masonit - ganska ovanlig och mycket krävande. Även om dessa verk skapats med en vuxen konstnärs hjälp, är det uppenbart att dessa barn behärskar den komplicerade tekniken helt otroligt!

Den vuxna konstnären är Elena Allachverdova. Hon är 47 år, både konstnär och pedagog och hon leder Barnorganisationen för främjande av kreativitet Solntse (Solen) i Moskva. Det är hennes elevers verk som ställts ut på Galleri Gunnrummet. En del av dem gjordes i Moskva, andra i Sverige, på Natasha Anderssons läger för Tjernobyl-barn som Elena gästat i tre omgångar, senast nu i vinter.

Att Elena blivit ombedd att ta hand om Tjernobyl-barnen var förresten inte någon tillfällighet. Hemma i Moskva sysslar hon med konstterapi för barn som kommer från svåra förhållanden (till exempel missbrukarfamiljer) eller utsatts för våld.

- Vi har haft barn som inte ens ville hälsa på sina föräldrar, berättar Elena Allachverdova.

- Barn som antingen var dystra och aggressiva eller väldigt nedstämda och deprimerade. Och det kom till uttryck också när de tecknade eller målade: det var mörka färger som dominerade och verken hade något hotfullt och oroväckande över sig. Så småningom blev de emellertid ljusare och gladare och samtidigt började också barnens aggressivitet och nedstämdhet avta.

Men det är förstås inte bara sjuka barn eller barn med familjeproblem som kan påverkas gynnsamt av konsten.

- Vår undervisning bygger i mångt och mycket på att man genom att få insikt om färgen får insikt om världen, säger konstnärinnan.

- Samtidigt kan de färger som barnet arbetar med ge inblick i hans eller hennes inre värld och upplevelser, bekämpa det dåliga humöret. Jag är också övertygad om att konsten avleder människan från illgärningar och återupprättar människans förlorade kontakt med naturen.

Bjärta färger, slingrande växter, solig natur - sådant är utställningen på Galleri Gunnrummet full av. Plus en oändlig variation av olikfärgade fantastiskt fina mönster som batik på silke eller andra textilier kanske passar allra bäst för. Hur kan barnen i 7-15-årsåldern

åstadkomma något sådant?

- För det första ger vi grönt ljus för barnens fantasi, berättar Elena Allachverdova.

- För det andra har jag mina små knep för att egga den och visa dem vilka fina saker de själva kan göra. Och för det tredje är det lätt för mig att känna mig som barn. Man får då bästa möjliga kontakt med eleverna och kan lära dem allt man själv kan.

Just det sista är nog den bästa förklaringen till den imponerande skicklighet Elena Allachverdovas elever visar prov på. För tre och ett halvt år sedan gjorde de stor succé med sina verk på den internationella slaviska barnfestivalen i Auvers sur Oise utanför Paris. Utställningen i Stockholm har blivit en ny framgång på Solens konstnärliga bana.

Man brukar säga att konst och pengar inte går ihop. Men i det här speciella fallet måste man tacka Elena Allachverdova och Gunn Ramberg, inte bara för den underbara utställningen, utan också för deras generositet och omsorg om barnens bästa: alla pengar från försäljningen av de utställda verken ska sättas in på ett konto som tillhör Lions Club i Almunge, och användas till förmån för Tjernobyl-barnen.

Annons

Rekommenderade artiklar

I Venclovas värld är det onda konstant

Litauiske Tomas Venclova är poet och litteraturvetare och undervisar i rysk litteratur vid Yales universitet i USA. I en intervju med SFT utvecklar han sina tankar om att det onda i världen är konstant och att det tredje världskriget redan pågår.

Litauen förbereder sig för bokmässan

I maj 2003 genomfördes i Litauen en folkomröstning om medlemskap i EU. 91 procent av landets befolkning uttalade sig för inträde i unionen. Och den 1 maj detta år blir den lilla baltiska staten en fullvärdig medlem av EU. Detta innebär förstås att Litauen tillsammans med de andra EU-länderna aktivt kommer att värna om sådana universella världen som fred, demokrati och kultur. Och när det gäller kulturen så kan ett land med en så gammal, rik och intressant kultur som Litauen göra en viktig insats i ett fortsatt närmande mellan folk i olika länder, berika vår kunskap om människan och stärka vårt intresse för varann.

Stockholms Fria

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

Hon besjunger livet i utkanterna

I Händelsehorisonten skildras ett samhälle som på många sätt inte alls är olikt vårt, ett samhälle som har förvisat en grupp människor till Utkanterna.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu