När kan en förtryckt befolkning räkna med Sveriges stöd? | Fria.Nu
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria.Nu

När kan en förtryckt befolkning räkna med Sveriges stöd?

Instängda i enklaver utan någon stans att fly, utan armé och utan internationellt stöd tvingas det palestinska folket försöka hålla livsgnistan vid liv. Varje försök att göra motstånd mot ockupationsmakten betraktas av omvärlden som terroristdåd, även när de inte drabbar civila israeler. Detta trots att palestinierna enligt folkrätten har rätt att göra väpnat motstånd mot ockupationsmakten. Och när någon militant grupp utför ett attentat som drabbar civila, ignorerar Israel alla avståndstaganden och fördömanden från myndigheter och det civila samhället, och utsätter hela den palestinska befolkningen för brutal kollektiv bestraffning trots att det strider mot internationell rätt.

I torsdags förra veckan inledde Israel ännu en blodig militärattack mot den redan hårt sargade befolkningen i Gaza. Sharon kallar den 'Operation ångerns dagar'. Israel ignorerar som vanligt alla internationella konventioner när man för krig mot civilbefolkningen. Nästan hundra personer, varav flera barn, har dödats, hus har demolerats och folk är livrädda för stridsvagnarna, helikoptrarna och stridsflygplanen. En 13-årig flicka, Iman Sameer Al-Hams sköts häromdagen ihjäl med 20 skott över hela kroppen när hon i sin skoluniform var på väg till en FN-skola i Gaza. Mordet på Iman är ett exempel på det brutala våld som de israeliska soldaterna använder mot oskyldiga människor.

Israel för inte bara krig mot palestinierna, utan gör allt för att förstöra för de FN-anställda som finns på plats. FN finns bara närvarande i form av flyktingorganet UNRWA (the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, motsvarigheten till UNHCR) som inte har något mandat att ge skydd åt det palestinska folket utan ansvarar för flyktingarnas hälsa, utbildning och sociala service. Israel har aldrig visat någon samarbetsvilja, utan de gör allt för att förstöra och försvåra deras arbete. UNRWAs skolor belägras och skjuts sönder och deras hjälpsändningar hindras från att röra sig fritt på ockuperad mark. Samtidigt som offensiven mot Gaza nu inleddes, gjorde Ariel Sharon allt för att misstänkliggöra chefen för UNRWA, Peter Hansen i samband med anklagelserna att FN skulle ha smugglat en Kassamraket i en av sina ambulanser.

UNRWA och Peter Hansen har gjort många uttalanden med exempel på hur Israel bryter mot internationell rätt och Israel har svarat genom att sätta hinder i vägen för hans arbete, bland annat genom att neka honom att lämna Gaza. Att ett land inskränker rörelsefriheten för en FN-tjänsteman på detta sätt borde mötas av skarpa protester.

Organisationer från hela Palestina vädjar om hjälp från omvärlden för att få stopp på dödandet, våldet och förstörelsen. Men Israel kommer som vanligt undan med tafatta protester från enstaka länder. USA lade i veckan in sitt veto mot en resolution i FNs säkerhetsråd där Israel skulle ha uppmanats att avbryta offensiven i Gaza.

Det är häpnadsväckande att Israel kan komma undan med detta, utan att uteslutas ur alla samarbeten med västvärldens demokratier. Vad krävs för att den svenska regeringen ska avbryta alla diplomatiska förbindelser med ett land? Vad krävs för att Sverige ska införa och förespråka sanktioner mot ett land? När kan en diskriminerad och förtryckt befolkning räkna med Sveriges fulla stöd? Om inte det blodiga och omänskliga krig som Israel nu i denna stund för mot civilbefolkningen i Gaza är nog, vad ska då behövas?

ANNONS

© 2022 Fria.Nu