Sverige förtrycker sin egen ursprungsbefolkning | Fria.Nu

Debatt


Fria Tidningar
  • Samerna lever inte bara i norra Sverige. De lever i hela landet och 2 000 bor i Stockholm.
Fria.Nu

Sverige förtrycker sin egen ursprungsbefolkning

Stormakter och kolonisatörer har alltid tagit sig rätten att trycka ner minoriteter. USAs indianer, Turkiets kurder, tibetaner i Kina och Guatemalas mayabefolkning har alla fått känna av olika grader av förtryck. Det är lätt att se hur illa minoriteter behandlas i världen. Att se sina egna maktstrukturer är svårare. Sverige har genom tiderna missgynnat de minoriteter som lever i Sverige, som samer, romer, judar, sverige-finnar och tornedalingar.

I förrförra veckan uppmärksammades FNs internationella dag för ursprungsbefolkningar världen över. Vi vill sätta fokus på samer i Sverige FNs konvention ILO 169 trädde i kraft 1991 och är det enda internationella avtal som skyddar ursprungsfolkens rättigheter. Den erkänner ursprungsfolken som fullvärdiga folkslag med rätt till egna institutioner, kulturer, levnadssätt och egen mark. Bara ett fåtal länder har undertecknat konventionen. Sverige är inte ett av dem. Vår regering påstår att vi är oförmögna att kunna uppfylla konventionen när det kommer till samernas rätt till mark.

I en undersökning från jordbruksdepartementet från januari i år visar det sig att av de svenskar som över huvud taget hört talas om samer säger 65 procent att de knappt känner till något eller om dem. Är det inte märkligt att svenskar inte har koll på vad det innebär att vara same? Och blir det då inte svårt att arbeta med samers rättigheter på allvar?

De politiska sakfrågor där samer diskrimineras är ganska centrerade kring Sápmi, alltså stora delar av norra Sverige. Men samerna lever inte bara i norr. Samer lever integrerat i hela Sverige och omkring 2 000 av dem bor i Stockholm. Även här behövs arbete mot diskriminering och för jämlika kulturella och identitetsstärkande villkor.

Det gröna ungdomsförbundet Grön ungdom vill att Sametinget ska få vetorätt mot exploateringar samt vara remissinstans inom övriga delar av samebyarnas renbetesområden. Vi vill även se ett undertecknande av ILO 169.

Sáminuorra har beviljat medel för att starta en samisk ungdomsförening i Stockholm. Där ska samiska ungdomar kunna träffa andra ungdomar och stärka sin samiska identitet. Vi vill skapa kulturella arrangemang för att uppmärksamma samekulturen i Stockholm.

PeaceQuest/Sverige driver projektet Minocracy 2004. I höst kommer 44 ungdomar från Sverige, Israel, Palestina och Italien att resa genom Sverige och lära sig hur ett i-land hanterar minoritetsfrågor.

Det vi har gemensamt är att vi vill rikta ögonen på hur Sverige behandlar sina egna minoriteter innan vi dömer andra länder.

Linnea Forslund

Joakim Pihlstrand-Trulp

Grön Ungdom

Joseph Fjellgren

Sáminourra

Jenny Jönsson

PeaceQuest

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu