Det kan bli lättare att flytta till Sverige för att jobba | Fria.Nu
Fria.Nu

Det kan bli lättare att flytta till Sverige för att jobba

Regeringen och miljöpartiet har kommit överens om ett nytt förslag om arbetskrafts-invandring. Det betyder att man kan få flytta till Sverige för att man har fått jobb, utan att söka asyl.

Behöver Sverige arbetskrafts-invandring? Ja, tycker migrationsminister Tobias Billström från moderaterna. Svenskarna blir äldre och äldre, och färre arbetar. Sverige behöver fler som kan arbeta. Arbetskraftsinvandring kan lösa problemet.

– Vi i regeringen tycker att migrations-politiken är för enkelspårig och miljöpartiet håller med oss om det. Det finns bara ett sätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Så har det varit sedan 1970-talet. Nu tror många att de enda som vill flytta till Sverige är flyktingar som behöver hjälp, säger Tobias Billström.

– Vi är med och påverkar så att det blir ett förslag som många tycker är bra. Vi håller inte med regeringen om allt i migrationspolitiken, men vi tycker att det är bra att diskutera när vi kan, säger Mikaela Valtersson från miljöpartiet.

Den som är asylsökande ska kunna ändra sig och söka uppehållstillstånd som arbetskraft istället. Då måste man ha varit anställd i minst sex månader och ha arbete i minst ett år framåt.Om man får avslag på sin asylansökan kan man söka uppehållstillstånd som arbetskraft. Man ska göra det inom två veckor.Papperslösa arbetare (personer som arbetar utan att ha uppehållstillstånd) kommer inte att kunna söka uppehållstillstånd. De måste åka till sitt hemland och söka därifrån. Och om man kan bevisa att de har varit olagligt i Sverige så kommer de troligen att få avslag.– De får ingen hjälp av det nya förslaget. Men vi vill att det ska bli lättare att komma till Sverige på lagligt sätt, säger Tobias Billström.– Vi vill gärna hjälpa papperslösa och jobbar med det på många sätt, säger Mikaela Valtersson. Men det här förslaget är mer till för att hjälpa andra i framtiden, så att de inte behöver bli papperslösa.Den nya lagen börjar troligen gälla den 15 december.Lätt svenska: Petra Hansson

Lättare att invandra som arbetskraft Förslaget betyder att arbetsgivarna kan bestämma om de behöver anställa personer från andra länder. De behöver inte fråga någon myndighet. Arbetsgivaren ska berätta för Migrationsverket om vilka som ska få arbete. Migrationsverket ska kontrollera att det är riktiga arbeten och att arbetsgivaren ger rätt lön, arbetstider med mera till de anställda. Man kan få tidsbegränsade arbetstillstånd under längre tid. Om man har arbetat i fyra år i Sverige ska man få PUT automatiskt. Lagen kommer troligen att gälla från och med den 15 december.

Annons

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu