USA närmar sig ALCA bit för bit | Fria.Nu
Fria.Nu

USA närmar sig ALCA bit för bit

Brasiliens, Argentinas och Venezuelas motstånd mot det planerade frihandelsavtalet ALCA tvingar USA att byta strategi i försöken att inlemma Latinamerikas ekonomier i sin maktsfär.

1994 lanserade USA idén om att skapa ett enda ekonomiskt block av den amerikanska kontinenten och de karibiska öarna (förutom socialistiska Kuba). Detta projekt fick så småningom namnet ALCA, vilket är den spanska förkortningen för Amerikanska frihandelsområdet.

USA vill dock att ALCA skall innefatta mer än bara frihandel. Det vill säga att importtullarna kraftigt ska minskas eller slopas på ett visst antal produkter.

USAs mål är att:

- Skapa gemensamma regler för investeringar och statliga uppköp samt skydda utländska investerare. Nationalstaterna skall inte tillåtas gynna inhemska företag gentemot utländska. Mer utvecklade USA-företag får tävla på samma villkor som de ofta resurssvagare latinamerikanska företagen. Utländska investerare skall heller inte kunna tvingas att använda inhemsk arbetskraft eller lokalt producerade råvaror.

- Stärka den intellektuella upphovsrätten. De stora forskningsföretagen i norr skall kunna ta patent på enskilda gener (och deras användning) från det rika växt- och djurlivet i syd istället för specifika produkter framställda med hjälp av denna forskning.

- Öppna statliga monopol för privata aktörer. Privata företag skall få chansen att sköta offentliga tjänster som telekommunikationer, vatten, och el. Ett exempel på konsekvenserna av detta är det så kallade Kriget om vattnet i Bolivia år 2000.

- Bevara sitt interna jordbrukstöd. USA hänvisar till andra fora, som Världshandelsorganisationen WTO, för att förhandla det enorma understöd som gör att landets högteknologiska jordbruksindustri kan konkurrera ut lokalt producerade livsmedel i syd.

Sedan ALCA-förhandlingarna inleddes har det politiska klimatet i Sydamerika förändrats. 1999 blev vänstermannen Hugo Chávez president i Venezuela och 2003 tillträdde de progressiva presidenterna Lula och Kirchner i Brasilien respektive Argentina, de två största ekonomierna i syd. De nya makthavarna motsatte sig de långtgående förslagen i ALCA och bromsade projektet. USA bytte då strategi och satsade på bilaterala avtal med enskilda länder, till exempel Chile, och regioner, till exempel Centralamerika. För tillfället pågår förhandlingar mellan USA och trion Colombia, Ecuador och Peru.

USAs förhandlingsläge är betydligt starkare vid bilaterala förhandlingar med små länder än i internationella forum som WTO. Ett exempel på detta är TLCEUCA, handelsavtalet som förhandlades fram mellan USA och Centralamerika under förra året. De centralamerikanska regeringarna hoppas att handelsavtalet skall underlätta exporten av regionens produkter till den väldiga marknaden i norr. De hoppas även att USA-investeringarna i området skall öka och därmed skapa fler arbetstillfällen. I utbyte mot detta tvingades de gå med på långtgående privilegier för utländska företag och avskaffande av kvarvarande statliga monopol. Costa Rica motsatte sig att öppna sin telekommunikationsmarknad för privata företag men gav efter då USA hotade att ställa dem utanför avtalet. USA vägrade att göra eftergifter vad gäller det interna jordbruksstödet med hänvisning till förhandlingarna i WTO.

Medan USA stärker sina positioner i Latinamerika genom att sluta bilaterala handelsavtal försöker Brasilien, Argentina och Venezuela skapa en motpol till inflytandet från norr. Detta görs genom att stärka det latinamerikanska samarbetet och utvidga handelsområdet MERCOSUR, Syds Gemensamma Marknad. MERCOSUR har idag fyra ordinarie medlemmar och samarbetar med ytterligare tre-fyra länder.

FAKTA:

Stora handelsavtal i Amerika:

ALCA: Planerat frihandelsområde från Alaska i norr till Argentina i söder. Ligger på is för tillfället.

TLCAN: Handelsavtal mellan Mexiko, Kanada och USA som trädde i kraft 1994.

MERCOSUR: Handelsavtal mellan Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Bl a Chile, Bolivia och Venezuela samarbetar med Mercosur utan att vara medlemmar.

TLCEUCA: Handelsavtal mellan USA och Centralamerika som väntar på att klubbas igenom i USAs kongress.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hård valstrid i Venezuela

Hugo Chávez utmanas hårdare än på länge i morgondagens presidentval. Motkandidaten Henrique Capriles har lanserats som "till vänster om mitten" och tar sikte på regeringens ömma punkter: kriminalitet, korruptionen och stigande levnadsomkostnader.

Fria Tidningen

Kritiserad rådfrågning inleds

I morgon börjar Bolivias regering att rådfråga de boende i nationalparken Isiboro Sécure om de vill ha en motorväg till granne. Men regeringen får stark kritik för sitt agerande.

Fria Tidningen

Flyktingkris i Sudan

Den väpnade konflikten i södra Sudan har tvingat tusentals människor på flykt. Bedömare varnar för en ny svältkatastrof.

Fria Tidningen

Sargat Mexiko går till val

ANALYS Det tidigare statsbärande partiet PRI går mot seger i söndagens presidentval. Väljarna vill pröva nya alternativ efter det misslyckade kriget mot den organiserade brottsligheten de senaste sex åren.

Fria Tidningen

Paraguay pressas efter kupp

I fredags avsatte Paraguays senat presidenten Fernando Lugo. Nu hotar Lugos allierade i Sydamerika med repressalier mot Paraguay. Landet stoppas från regionala toppmöten och sanktioner kan införas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu