Att göra politik av andligheten | Fria.Nu

Debatt


Maria Hagberg
Fria.Nu

Att göra politik av andligheten

Den debatt som förekommer om religionen i dag gör det viktigt att lyfta fram och visa på religionens inflytande i det politiska livet. Skenbart har vi en föreställning om att vi lever i ett sekulärt samhälle. Vi är inte medvetna om den religiösa indoktrinering som sker, skriver Maria Hagberg, fil mag i socialt arbete.

Vi är heller inte medvetna om att de religiösa föreställningarna och dess moraliska värderingar präglar fler partier än de som klart uttalar en religiös tillhörighet såsom kd.
Socialdemokratiska broderskapsrörelsen har ett nära samarbete med muslimska brödraskapet och det framkom väldigt tydligt i ett samhällskritiskt program som visades på SVT för något år sedan. Självklart solidariserar man sig då med gemensamma intressen som att försvara religiösa friskolor och ifrågasätta yttrandefriheten och införa censur på sådant som kritiserar eller raljerar den religiösa symboliken. Båda parter har ju intresse av att detta kommer till stånd.
Karl Marx sa en sanning och det var att religion är opium för folket. Det är en sanning som blir allt tydligare. Vi har i vårt västerländska samhälle urholkat vår andlighet och ersatt den med materiell symbolik. Det finns en potential för 'medlemsvärvning' till de religiösa rörelserna.
Det jag vänder mig emot är att dess företrädare tror sig ha tolkningsföreträde vad gäller de religiösa texterna och att de utnyttjar människors andliga hunger, precis som vilken sekt som helst. Andlighet har inte med religion att göra, varje levande individ är andlig. Det är en grov missuppfattning att så skulle vara fallet. Däremot är religion ett sätt 'att göra politik av andligheten'.

En förvrängd uppfattning om mansrollen råder och att denna utgör normen i samhället där allt annat är undantag eller avvikande. Gudsbilden är manlig och det är mannen som är samtalspartner med Gud inom alla religioner. Kyrkan får symbolisera alla samfund som utnyttjar maktlösa människor som bedövas och förblindas i en andlig indoktrinering där vissa, oftast män, säger sig ha tolkningsföreträde på andligheten.
Kapitalet för att det styr vår världsordning vare sig du är rik eller fattig. Till sin tjänst har kapitalet ofta krigsmakten som dock är en underhuggare för att bevara kapitalet, och sprida rädsla och underhålla de religiösa makthavarnas grepp. Läste för ett tag sedan Sanningen om Knutby. Journalisten som skrivit den gjorde i slutet av boken en utmärkt analys av hur sekter uppstår (stora som små). Det intressanta var att man lätt kunde överföra detta på den politiska rörelsen...
Jag blir oerhört arg när jag läser om sammanblandning av humanism och religiös tro som framkommer i intervjun av broderskapsrörelsen ordförande (s) i ett nummer av tidskriften Arena nyligen. Det är skönt nog så att humanismen inte har med religion att göra, det lilla barnet föds utan trosuppfattning och det ska sedan slippa indoktrinering.
Jag, och många med mig, ser inte kopplingen till den religiösa tron som ursprunget till en humanistisk människa. Det är ett förmätet sätt att ge religiösa företrädare eller religioner något slags patent på humanism. Det går inte att ställa sig bakom. Vad kom först hönan eller ägget?

Det förundrar mig oerhört att vi godtar en verklighetsuppfattning grundad på vidskepelse och symbolik och inte på vetenskapligt grundad fakta. Har vi tagit avstånd från evolutionsläran?
Politiken måste vara grundad på fakta och vetenskaplighet, och religiös tro separerad från den, om vi verkligen vill ha ett sekulärt samhälle som bäst tillvaratar mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter, världen över.
Kärlek till mina medmänniskor behöver ingen religiös stämpel, inte heller tron på varje människas unika egenskaper och möjlighet att skapa och förändra sin livssituation, själv eller tillsammans med andra.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Religionen är en privatsak

DO stämde Arbetsförmedlingen och kräver att en man med muslimsk bakgrund ska få skadestånd. Eftersom mannen på arbetsintervju på ett företag vägrade ta en kvinnlig chef från företaget i handen uteblev ersättning. Därför påstås arbetsförmedlingen ha handlat på ”ett diskriminerande sätt”, skriver Maria Hagberg.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Tack för försvaret av den fria forskningen!

Leif Pagrotsky och alla de som lyckades få igenom
stamcellsforskningens betydelse och berättigande ska ha all heder av era framgångar på EU nivå. Vi vet att motståndet var starkt.
Sveriges framgångar i EU var till förtret för dem som motarbetar stamcellsforskning, skriver Maria Hagberg.

Debatt
:

Kvinnor som organiserar sig osynliggörs

I dag, lördag, får Robert D Putnam Johan Skyttepriset i statsvetenskap för sina forskningsinsatser. Men han har i sina slutsatser, liksom flera av dem som analyserat dem, missat ett par avgörande faktorer: kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta och organisera sig, skriver Maria Hagberg, Fi.

Debatt
:

Statliga institutioner som demokratibärare

Framträdande statsvetare, oftast män, reflekterar över valrörelsen och den jämna ställningen mellan blocken och om riskerna med småpartierna som vägdelare. Det är också uppenbart att kvinnor som organiserar sig antingen osynligggörs eller förlöjligas, skriver Maria Hagberg, styrelseledamot Feministiskt Initiativ.

© 2021 Fria.Nu