... och för de med funktionsnedsättningar finns inga alls | Fria.Nu
Göteborgs Fria

... och för de med funktionsnedsättningar finns inga alls

Om bristen på kommunala integrationsplatser gör det svårt för SFI-elever att praktisera inom det område de vill är situationen för SFI-studenter med funktionsnedsättningar ännu värre. Eleverna på SFI-utbildningen för personer med syn- och hörselnedsättningar har i dagsläget inte tillgång till en enda kommunal praktikplats.

En av de sju utbildningsamordnarna av SFI-undervisning i Göteborg är skolan Iris Hadar. Där läser elever med syn- eller hörselnedsättningar. Skolan har förnärvarande inga elever på praktik och har allmänt svårt att få platser. För deras del finns det således ingen egentlig skillnad på möjligheterna till praktik mellan kommunala och privata företag.
- Framförallt vill våra elever få en praktikplats överhuvudtaget, det vill göra något, komma ut. De tycker själva att det är ett bra sätt att lära sig språket, säger Helen Klarqvist på Iris Hadar.

Syftet med integrationsplatserna är just bättre språkinlärning för eleverna genom att delta i arbetslivet. Den ökade satsningen på praktik inom SFI-undervisningen initierades av kommunen för ett och ett halvt år sedan. Helen Klarqvist har dock inte märkt av någon skillnad för eleverna på Iris Hadar sedan dess.
- Det är ju relativt nytt, vi väntar på att se vad som kommer av satsningen. Men som det är i dag har vi inte några platser inom kommunala verksamheter, säger hon.
Kommunalrådet Endrick Schubert är medveten om att det i allmänhet är svårt att få praktikplatser och anställning för personer med funktionsnedsättningar.
- Vi har lyft det i budgeten och satsat fyra miljoner på det. Det är jättesvårt att tillämpa prioritering genom att kvotera och säga att 'ni måste'. Men det här måste jag undersöka. Det handlar väl om ett fåtal, men jag ska titta på det, säger han.

Helen Klarqvist påpekar att Iris Hadar försöker tillgodose elevernas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. För de döva eleverna försöker de exempelvis hitta platser där det finns personer som talar svenskt teckenspråk. Tidigare har de haft den möjligheten genom Samhall.
- Det finns ett enormt behov av att hitta praktikplatser motsvarande Samhall. Det är den vägen som kunde vara en väg ut i arbetslivet för våra elever, säger hon.
Enligt den handlingsplan för handikappolitiken som riksdagen beslutade om år 2000 ska samhället vara tillgängligt för alla oavsett funktionshinder senast år 2010. Helen Klarqvist påpekar att det även i Göteborg verkar finnas en stor politisk enighet om att det är viktigt att komma ut på praktik så hon förstår inte riktigt varför det går så trögt.
- Det hade ju varit väldigt bra med platser inom kommunala verksamheter. Jag tror att det hade fungerat bra för vår målgrupp att komma ut till skolor, förskolor, hemtjänst och vård.

Annons

Rekommenderade artiklar

Rester av läkemedel förorenar avloppsvattnet

I Sverige används varje år över tusen ton läkemedel. Många av dem innehåller ämnen som är svårnedbrytbara och biologiskt aktiva långt efter att de har lämnat kroppen. Läkemedelsrester som genom avloppsvattnet hamnar i naturen kan därför få svåra konsekvenser.

Göteborgs Fria

Kvinna fördes till sjukhus efter biljettkontroll på spårvagnen

En kvinnlig passagerare svimmade och fördes till sjukhus efter att hon blev kvarhållen av biljettkontrollanter på en spårvagn förra veckan. Kvinnan satt instängd på vagnen och fick till slut panik. Enligt vittnen ska en av kontrollanterna ha tagit tag i slöjan som täckte kvinnans hår och försökt att dra av den.

Göteborgs Fria

Volontärarbete skapar facklig debatt i Frölunda

Hälften av svenskarna ägnar sig regelbundet åt någon typ av frivilligarbete. Det uppmärksammades på den Internationella Frivilligdagen i onsdags. I Frölunda har man skapat en särskild enhet för volontärverksamhet i stadsdelens regi, vilket har lett till oenighet med fackförbunden.

Göteborgs Fria

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2020 Fria.Nu