Volontärarbete skapar facklig debatt i Frölunda | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Volontärarbete skapar facklig debatt i Frölunda

Hälften av svenskarna ägnar sig regelbundet åt någon typ av frivilligarbete. Det uppmärksammades på den Internationella Frivilligdagen i onsdags. I Frölunda har man skapat en särskild enhet för volontärverksamhet i stadsdelens regi, vilket har lett till oenighet med fackförbunden.

– Inom hemtjänsten, där det finns nedskrivet exakt vad som ingår i arbetsuppgifterna, promenader, inköp och så vidare, blir det tydligt att det är våra medlemmars arbetsuppgifter som volontärerna tar över, säger Lena Svensson, sektionsordförande för Kommunal i Högsbo/Frölunda.Kommunals kritik utgår framförallt från att volontärernas uppgifter gränsar till deras medlemmars arbetsuppgifter och att volontärerna tar över de lätta och trevliga delarna så att personalens arbete blir allt tyngre.Frölunda startade år 2002 enheten Volontär i Frölunda som i stadsdelsförvaltningens regi samordnar och rekryterar volontärer till stadsdelens olika verksamheter. I dagsläget finns runt 70 volontärer sysselsatta i 20 olika program, från hjälp med läxor till äldreomsorg. För varje område finns en volontärsamordnare som har det övergripande ansvaret för volontärerna ute på arbetsplatsen.

Fackförbunden har hela tiden haft synpunkter på att stadsdelen själv driver volontärverksamheten och oenigheten kring Volontär i Frölunda håller i sig.Traditionellt utförs det mesta frivilligarbetet i Sverige inom idrotts-, fritids-, kultur-, boende-, och fackföreningar och det är detta kritiken från SKTF grundar sig på. Annika Strandhäll, ordförande för förbundets Göteborgsavdelning, påpekar att det inte är användandet av volontärer i sig fackförbunden kritiserar, utan att Frölunda har byggt upp en egen verksamhet för administrationen.– Frölunda är en avart i sammanhanget, man har aktivt valt bort samarbetet med föreningslivet och driver istället volontärverksamhet i egen regi. Man tittar efter var i den kommunala verksamheten det finns hål och utvecklar volontärprogram för att täta hålen. Det menar vi är fel väg att gå. I Sverige finns en föreningskultur som man borde ta vara på när man utvecklar volontärverksamheter, säger hon.

Stadsdelnämndens ordförande Sören Björkman förstår att de anställda kan känna att de också vill ha tid för det volontärerna gör men det finns inte pengar till fler tjänster. Han påpekar att de för en dialog med fackförbunden men att de tycker olika i frågan. Att volontärerna tar arbetsuppgifter från de anställda håller han däremot inte med om.– Vi tog initiativet till Volontär i Frölunda som ett komplement till yrkesarbetet, inte för att konkurrera med det. Vi hade ett program, Händige Harry, där volontärer hjälpte till med sådant som hemtjänsten inte gör, byta glödlampor eller byta gardiner. Sedan bestämde kommunen att den typen av fixartjänst skulle bli ett lönearbete inom kommunen så då drog vi in det programmet. Vi har varit noggranna med att dra den gränsen, säger han.

Men att volontärerna tar arbetsuppgifter är alltså just vad kommunal tycker. Lena Svensson säger att även om det är bra saker volontärerna gör skulle hon hellre se att de uppgifterna användes för att rehabilitera sjukskrivna.– Om det krävs insatser utöver ordinarie arbetsuppgifter är det fel på organisationen, säger hon.Monica Meijer arbetar med anhörigstöd inom äldreomsorgen i Frölunda. Hon är en av de volontärsamordnare som finns inom stadsdelens olika verksamheter. Från de anhöriga och brukarna har hon bara stött på positiva reaktioner, de tycker att volontärerna tillför en "guldkant" på tillvaron. Hon tycker att det verkar ha blivit mycket bättre på verksamheterna sedan volontärverksamheten kom igång men har viss förståelse för att fackförbunden tycker att personalen hamnar i kläm.– Personalen har inte har tid för det volontärerna gör, säger hon.Annette Halvarsson, utvecklingsledare för Volontär i Frölunda, tror att verksamheten är här för att stanna och hon tycker sig märka ett ökat intresse från övriga landet då flera kommuner har varit på studiebesök i Frölunda.– Verksamheterna fungerar även utan volontärer men det är klart att det skulle märkas om de fö[email protected]

Annons

Rekommenderade artiklar

... och för de med funktionsnedsättningar finns inga alls

Om bristen på kommunala integrationsplatser gör det svårt för SFI-elever att praktisera inom det område de vill är situationen för SFI-studenter med funktionsnedsättningar ännu värre. Eleverna på SFI-utbildningen för personer med syn- och hörselnedsättningar har i dagsläget inte tillgång till en enda kommunal praktikplats.

Göteborgs Fria

Rester av läkemedel förorenar avloppsvattnet

I Sverige används varje år över tusen ton läkemedel. Många av dem innehåller ämnen som är svårnedbrytbara och biologiskt aktiva långt efter att de har lämnat kroppen. Läkemedelsrester som genom avloppsvattnet hamnar i naturen kan därför få svåra konsekvenser.

Göteborgs Fria

Kvinna fördes till sjukhus efter biljettkontroll på spårvagnen

En kvinnlig passagerare svimmade och fördes till sjukhus efter att hon blev kvarhållen av biljettkontrollanter på en spårvagn förra veckan. Kvinnan satt instängd på vagnen och fick till slut panik. Enligt vittnen ska en av kontrollanterna ha tagit tag i slöjan som täckte kvinnans hår och försökt att dra av den.

Göteborgs Fria

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2020 Fria.Nu